Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  20

  Предмет: П1-9/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-6/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-28/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-11/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-34/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-32/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-31/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-18/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-38/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-32/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-37/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-39/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-41/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-42/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.02.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-14/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-121/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-22/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-24/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: К-26/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-38/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-7/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-15/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.03.2020, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.03.2020, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-8/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2020, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-23/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-25/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-28/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2020, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-21/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-1/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-10/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2020, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: К-8/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2020, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-26/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2020, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.03.2020, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: К-5/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.03.2020, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: РО-43/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.03.2020, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-10/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  17.03.2020, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-7/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.03.2020, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: КС-КР-23/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 10:00