Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-1/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  28.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-5/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-2/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП1-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 13:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-8/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-130/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-69/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-26/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-16/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 09:45
 • Февруари
  3

  Предмет: К-1/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-27/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-38/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 10:35
 • Февруари
  3

  Предмет: П3-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-13/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 12:15
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 12:45
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-156/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-36/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-7/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-10/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-161/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 12:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-29/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-32/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 12:35
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 12:40
 • Февруари
  5

  Предмет: ПРК-С-12/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 08:45
 • Февруари
  5

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-2/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-6/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-8/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:45
 • Февруари
  5

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-14/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-15/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-21/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-28/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-74/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-58/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-71/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП-9/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.02.2021, во 10:10
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП-10/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.02.2021, во 10:20
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП-11/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП-12/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.02.2021, во 10:40
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП-11/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-9/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-17/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.02.2021, во 09:10
 • Февруари
  11

  Предмет: П1-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  11.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ВПП-10/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  11.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  12

  Предмет: ВПП-3/20

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 1
  12.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ВПП-3/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  15.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ВПП-5/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  15.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  16

  Предмет: ВПП-4/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  16.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-3/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  19.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-46/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  23.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  24.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  24.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  24.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-35/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  25.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-34/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  25.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-28/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  25.02.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-18/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-19/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-37/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-33/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.04.2021, во 10:00