Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  4

  Предмет: П4-4/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-27/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-1/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-37/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-2/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-23/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-33/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-130/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП-21/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-33/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-36/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: ВПП-3/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 9
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ВПП-42/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.03.2021, во 10:20
 • Март
  8

  Предмет: ВПП-46/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-74/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-58/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: К-71/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 1
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-1/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-10/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-45/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-31/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-17/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 9
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-21/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: П2-1/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-34/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 9
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП-22/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-29/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П3-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП-27/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 9
  12.03.2021, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ВПП-36/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 13:30
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-48/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 09:45
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-32/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-41/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 1
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-10/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: К-46/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: К-28/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ВПП-11/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: К-5/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 08:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ВПП-11/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ВПП-10/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:15
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-34/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-37/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:45
 • Март
  17

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: ВПП-3/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: ВПП-9/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  17.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-55/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-57/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 10:15
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-49/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 10:45
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-52/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-1/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-2/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-28/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 9
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП-37/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  19.03.2021, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  22.03.2021, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  22.03.2021, во 11:00
 • Март
  22

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  22.03.2021, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-50/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-51/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.03.2021, во 10:15
 • Март
  23

  Предмет: ВПП-35/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.03.2021, во 13:00
 • Март
  24

  Предмет: ВПП-16/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 10:15
 • Март
  24

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: ВПП-13/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 10:45
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-31/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 12:00
 • Март
  24

  Предмет: ВПП-30/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: П4-3/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-1/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-36/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 12:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-38/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П2-13/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.04.2021, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ВПП-8/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ВПП-6/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.04.2021, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: К-26/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.04.2021, во 12:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-10/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.04.2021, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.04.2021, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-28/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.04.2021, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-34/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.04.2021, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-35/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.04.2021, во 11:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  08.04.2021, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: П1-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.04.2021, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  08.04.2021, во 12:30
 • Април
  8

  Предмет: ВПП-29/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  08.04.2021, во 13:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  09.04.2021, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ВПП-26/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  09.04.2021, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: ВПП-12/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  12.04.2021, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: К-6/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ВПП-18/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ВПП-19/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-38/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-40/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: ВПП-33/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-24/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  22.04.2021, во 12:00