Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: ВПП-138/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-106/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-127/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 10:10
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-246/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 10:20
 • Септември
  22

  Предмет: К-38/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: ВПП-115/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-3/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 12:05
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-5/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-8/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-243/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-232/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 10:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-245/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 12:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-233/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-3/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП-135/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: РО-9/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-23/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП-132/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП-118/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-10/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-100/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-99/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-98/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-97/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-108/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-96/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-109/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-100/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-28/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-25/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-10/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-224/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-192/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-223/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-193/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-14/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-194/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-213/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-211/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-160/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-208/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-163/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-228/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-162/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-222/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-240/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-238/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-234/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-17/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-242/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-231/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-6/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 2
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-29/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП-142/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП-141/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-196/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП-147/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-16/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-11/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-12/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-253/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-260/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-261/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-195/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П3-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-203/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-204/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-139/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-235/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-257/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-254/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-265/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-1/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-3/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-269/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-268/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  19

  Предмет: К-21/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-7/21

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П4-3/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-4/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-23/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-23/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-4/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-6/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-16/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-4/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-33/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: П4-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-15/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП-113/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 11
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ВПП-136/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ВПП-78/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ВПП-130/21

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  9

  Предмет: К-46/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:00