Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: П2-15/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: К.175/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К.29/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К.38/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.73/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.44/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.275/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.15/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.319/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-17/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.41/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.75/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП.52/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП.61/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП.51/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-10/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: П1-54/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: П2-15/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: O1-16/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-4/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница обј
  29.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: П2-11/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-9/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 13:30
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-12/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: К.14/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-80/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-21/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-18/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП2-15/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КС-КР-91/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-52/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: К.8/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-20/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-5/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-23/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: П2-26/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 11:15
 • Мај
  31

  Предмет: O1-17/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К.16/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-10/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-72/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.48/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.77/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.77/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.10/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.1/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.3/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.46/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.315/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.80/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ВПП.79/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-17/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-14/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-6/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП.59/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ВПП.67/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  07.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-55/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  10.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П1-53/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-39/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  10.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П4-17/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ВПП2-17/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П2-10/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП.290/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП.82/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП.81/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К.128/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП.43/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП1-21/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  19.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К.79/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП1-22/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К.96/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П4-13/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  24.06.2019, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-89/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  03.07.2019, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-84/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  10.07.2019, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-29/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 49
  10.07.2019, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-72/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  10.07.2019, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-50/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  10.07.2019, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-66/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  10.07.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П2-19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.03.2020, во 10:00