Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  16

  Предмет: П1-29/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: ВПП.114/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВП-44/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: МАЛВП-44/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-17/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: ВПП.82/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П4-8/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: ВПП.96/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 13:30
 • Август
  17

  Предмет: ВПП.97/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.08.2018, во 13:45
 • Август
  20

  Предмет: МАЛВП-43/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ВПП1-11/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.08.2018, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: ВПП.123/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: O1-22/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.133/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.121/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.136/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.112/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.08.2018, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.41/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.80/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.32/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.73/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.72/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.78/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 11:15
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.175/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП.42/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.08.2018, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: П2-10/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.169/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.148/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.85/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.137/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.50/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.93/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.128/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.144/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.107/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.168/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.116/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.95/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.117/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.125/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.87/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.170/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.176/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ВПП.177/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.08.2018, во 10:45
 • Август
  24

  Предмет: ВПП.102/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: П1-21/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-24/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-33/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП.56/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП.34/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: РО-32/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: П2-9/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП.99/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 13:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-47/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.08.2018, во 13:30
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.113/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.126/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.91/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.101/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.131/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.89/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ВПП.149/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.08.2018, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.159/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  30.08.2018, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП1-12/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.08.2018, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.139/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.08.2018, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.174/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.08.2018, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: П4-9/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.08.2018, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: O1-18/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.08.2018, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-40/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.08.2018, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-90/2017

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП.173/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  31.08.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.145/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.178/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.171/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.3/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.59/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.166/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.160/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.179/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-152/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-148/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-148/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 48
  04.09.2018, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП.98/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП.103/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К.58/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП.135/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП.122/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП.100/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-41/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К.101/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-43/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К.56/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-42/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: O1-26/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-103/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  05.09.2018, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-154/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  05.09.2018, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-131/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  05.09.2018, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-146/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  05.09.2018, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-45/2018

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-10/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.140/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 09:30