Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-370/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-21/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-466/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-351/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-359/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-9/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-372/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-18/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-8/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-20/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-25/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-23/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-О-12/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-84/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-77/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-4/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-85/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-10/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-2/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-29/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-3/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП1-9/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-12/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП.319/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП.316/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 10
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП.320/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП.315/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП.317/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.314/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.209/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП2-4/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.250/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.306/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.32/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К.184/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.282/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.305/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП.303/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП1-18/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К.128/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-65/2018

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-1/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП.232/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП.4/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП.5/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-7/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-90/2017

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-451/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 08:20
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-448/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-428/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-109/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-80/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П4-13/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-3/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.299/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-73/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-11/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.294/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.288/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.287/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.290/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП.300/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-15/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-76/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-71/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-73/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-33/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-34/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-25/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.9/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП.205/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К.79/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП.323/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К.180/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: К.96/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП1-23/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП.11/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП.12/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП.24/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП.153/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП.25/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП.23/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.03.2019, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ВПП.304/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: O1-5/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-32/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: П2-24/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ВПП.326/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  06.03.2019, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: П1-2/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ВПП.322/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  06.03.2019, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: П1-3/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП.298/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 09:00
 • Март
  7

  Предмет: ВПП.272/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-440/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  11.03.2019, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-318/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  11.03.2019, во 08:30
 • Март
  11

  Предмет: ВПП.16/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  11.03.2019, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП.272/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.03.2019, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.03.2019, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП.8/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.03.2019, во 09:00