Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  6

  Предмет: П2-5/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-47/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ВПП1-9/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П1-32/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: П2-9/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-105/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: К.122/2019

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: РО-7/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-О-11/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: П1-43/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.04.2020, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ВПП.4/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.04.2020, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ВПП.15/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.04.2020, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-2/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  16.04.2020, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: КС-КР-23/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.04.2020, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  16.04.2020, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: П2-44/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 09:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-95/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-270/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-94/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-45/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-14/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-1/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-1/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-Ј-11/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.05.2020, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: РО-22/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.05.2020, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: П2-21/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  14.05.2020, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: ВПП1-15/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница лм
  15.05.2020, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-37/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.05.2020, во 13:30
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-56/2019

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 12:00