Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: П5-2/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП.218/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-54/2018

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП.218/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница л.м
  14.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-37/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП2-21/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.247/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.210/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.257/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.233/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.159/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.216/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.188/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.144/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.248/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К.141/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К.141/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К.79/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.142/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.249/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.246/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.249/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.252/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП.170/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К.164/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-48/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К.96/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-35/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-43/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.136/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.121/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.116/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.133/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.92/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.126/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.107/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.200/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.223/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.226/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница л.м
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП.227/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: O1-34/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К.139/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К.164/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-71/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К.157/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП.205/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ИЗС-6/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.164/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.245/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.217/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.167/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.189/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-18/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.208/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.132/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.184/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.100/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.256/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.185/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.209/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.171/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.253/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.162/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-40/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП.254/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-20/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: МАЛВП-58/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.103/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.199/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.238/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.235/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.207/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.150/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.215/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП.264/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.148/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.190/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.183/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.187/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.102/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.240/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.229/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП.241/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К.171/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К.168/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П1-29/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П4-13/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-73/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П2-11/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П2-23/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П1-18/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П1-25/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-68/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ВПП.98/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  26.11.2018, во 00:09
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-341/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.11.2018, во 08:03
 • Ноември
  26

  Предмет: ВПП.204/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  26.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-331/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-335/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-223/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.11.2018, во 08:30