Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  23

  Предмет: П4-20/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП.33/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-45/2020

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-8/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-11/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: П1-24/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-25/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-27/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.111/2020

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: П1-33/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.105/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.116/2020

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.100/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  24.09.2020, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: К.25/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-39/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП.28/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-43/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П2-2/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП.30/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-4/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-16/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-22/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-46/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  28.09.2020, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-33/2020

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: К.127/2020

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 08:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-42/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К.139/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К.99/2020

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-22/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-50/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-148/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-34/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: П4-2/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-41/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-50/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-43/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-48/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  29.09.2020, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-9/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: РО-24/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-12/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП.37/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.09.2020, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-43/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К.120/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-29/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К.104/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  01.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К.113/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  01.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП.32/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  01.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К.83/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  01.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП.31/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  01.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-75/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П1-15/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП.49/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП.43/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-34/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП.47/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-29/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-49/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-37/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-48/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП.50/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП.56/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.10.2020, во 10:45
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-25/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К.14/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  05.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-35/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К.132/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-33/2019

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-28/2020

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-95/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-270/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-147/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-32/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-68/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-41/20

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-13/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-6/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-14/2020

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-22/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К.114/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К.115/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  08.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К.112/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  08.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К.136/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  08.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П5-1/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К.134/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  09.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П1-11/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ВПП.58/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  09.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ВПП.55/20

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  09.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-5/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  13.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 11:30