Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-56/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-84/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: П1-25/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-351/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-46/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-141/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј-50/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-139/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-728/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј-4/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-134/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-62/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-61/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  17.05.2022, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-32/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-23/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-24/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 13:30
 • Мај
  17

  Предмет: РО-21/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.05.2022, во 14:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-437/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-150/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-148/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-Ј-41/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-127/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-466/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  18.05.2022, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПЛ1-П-4/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: РО-20/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-26/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-22/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-19/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-25/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-18/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К.64/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.05.2022, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВП-12/2022

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: К.167/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К.55/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: К.32/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: К.44/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-138/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-133/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-137/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-168/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-162/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП.22/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-145/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-15/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:35
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП.26/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-6/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница л м
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП.34/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-5/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-17/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-36/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-39/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-34/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-16/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-5/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-37/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-3/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-9/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К.63/2022

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП.31/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП.31/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП.33/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-12/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-167/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-177/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-169/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-9/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-9/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.25/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-33/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП.32/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-15/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-38/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-7/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-19/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-6/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-37/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-5/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-18/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-14/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  29.05.2022, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-41/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  29.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-19/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-154/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-153/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-7/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-165/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:35
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-174/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП.29/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП.28/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: П2-10/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: П4-7/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  31.05.2022, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП.35/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП.58/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-32/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-18/2022

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  03.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  03.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП.23/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП.30/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-19/2022

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-13/2022

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП.27/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП.24/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ВПП1-13/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-11/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-129/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-130/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-131/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  13

  Предмет: П1-8/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П3-5/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П2-10/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П2-12/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП1-11/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-31/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-65/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  01.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: КС-КР-46/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.07.2022, во 10:00