Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-54/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-441/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-444/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:35
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-36/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-9/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-9/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-62/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-470/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-471/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-61/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-П-6/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-24/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К.114/2022

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-5/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-37/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-79/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-36/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-68/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-72/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-76/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-41/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-69/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-64/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.11.2022, во 10:20
 • Декември
  1

  Предмет: К.130/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  01.12.2022, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К.144/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.12.2022, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К.79/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.12.2022, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К.120/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.12.2022, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: O1-20/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  01.12.2022, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП1-10/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-5/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-24/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-27/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.12.2022, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-21/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП.41/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-77/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-44/2022

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К.113/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: МАЛВП-43/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  02.12.2022, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ВПП.43/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  02.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-3/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП.48/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-35/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-488/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-479/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-477/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-481/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-50/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-443/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-473/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-19/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-475/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-478/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-52/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-54/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-50/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-61/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-32/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-49/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-486/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-487/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-483/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-48/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-55/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-28/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-10/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница лм
  07.12.2022, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: П4-9/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-74/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: П2-39/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: П1-38/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К.147/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: П4-7/21

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-46/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП.63/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: П1-40/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-19/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: П5-1/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  09.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-472/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-469/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-29/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-8/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-63/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-69/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-51/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-57/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-504/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-513/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-501/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-53/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП1-12/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-17/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-17/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-11/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К.143/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К.131/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: К.136/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: КС-КР-67/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-41/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-70/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-53/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-42/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  16.12.2022, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-58/22

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: К.153/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-49/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-51/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-71/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К.146/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-482/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-518/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-512/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-484/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-485/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-511/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-516/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-505/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-500/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 09:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-493/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 10:20
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-13/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-17/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-28/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-5/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-42/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К.32/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К.134/2022

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 10:30
 • Декември
  23

  Предмет: П4-8/22

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  23.12.2022, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.12.2022, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: МАЛВП-47/2022

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-42/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: РО-56/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: К.129/2022

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: РО-47/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:15
 • Декември
  27

  Предмет: РО-48/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: РО-43/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:45
 • Декември
  27

  Предмет: П2-37/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-476/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-480/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 09:10
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 09:10
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 10:10
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 10:40