Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-27/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-31/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-30/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-14/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-12/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 08:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-72/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: П2-23/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-26/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: К.175/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КС-КР-24/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: КС-КР-23/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К.14/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: П2-28/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-27/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-19/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-18/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-184/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-195/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-177/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-174/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-188/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-47/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-34/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-36/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-200/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-255/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-254/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-250/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-258/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-249/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: П1-10/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-54/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-55/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-13/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-22/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: П1-52/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-32/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: П1-14/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ВПП.108/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  26.09.2019, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К.68/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП.112/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: МАЛВП-90/2017

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: П4-14/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП2-21/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-21/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП1-22/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП.113/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-238/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-244/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-245/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-244/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-239/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-243/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-213/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-222/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-216/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-210/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-231/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-221/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-242/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-218/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-235/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-240/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-227/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-243/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-211/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П5-1/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-17/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП.61/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП.56/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП.51/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-22/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-263/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-428/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-45/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-95/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-103/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-262/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-57/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-42/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 10:00