Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  21

  Предмет: РО-52/17

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-53/17

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: РО-12/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-11/2018

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 11:00
 • Март
  22

  Предмет: К.32/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  22.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: ВПП.2/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-81/2017

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: П4-4/16

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: РО-56/17

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.03.2018, во 11:00
 • Март
  22

  Предмет: П2-4/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.03.2018, во 11:00
 • Март
  22

  Предмет: П1-53/17

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-73/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-68/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-70/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: П4-2/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-29/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-28/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-81/2017

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-89/2017

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: П2-2/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П1-30/17

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-17/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 11:30
 • Март
  28

  Предмет: ВПП1-4/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.03.2018, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: П2-5/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К.4/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-18/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: К.110/2017

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  29.03.2018, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-8/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.5/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 11:15
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.6/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.8/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 11:45
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.12/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.22/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 12:15
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.17/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 12:30
 • Март
  29

  Предмет: ВПП.15/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 12:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-10/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-57/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-55/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-54/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-19/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: П1-1/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-1/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  30.03.2018, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: П2-3/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 13:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-60/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 08:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-86/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 08:03
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-84/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-85/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-81/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-87/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-9/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-55/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-55/17

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-21/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-19/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-6/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 410
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-24/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-8/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  02.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-4/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  03.04.2018, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ВПП1-3/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 13:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-13/17

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.04.2018, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.04.2018, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: МАЛВП-90/2017

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.04.2018, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: К.48/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  05.04.2018, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ВПП.26/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.04.2018, во 11:00
 • Април
  5

  Предмет: ВПП.29/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.04.2018, во 11:15
 • Април
  5

  Предмет: ВПП.30/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.04.2018, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: ВПП.36/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.04.2018, во 11:45
 • Април
  5

  Предмет: ВПП.35/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.04.2018, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: П2-36/17

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  10.04.2018, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-7/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  10.04.2018, во 09:30
 • Април
  11

  Предмет: МАЛВП-5/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  11.04.2018, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.21/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.20/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:15
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.3/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:15
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.27/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:25
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.4/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.33/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.28/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:35
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.37/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:35
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.13/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:45
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.25/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:50
 • Април
  12

  Предмет: П1-12/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.04.2018, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.18/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: ВПП.19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 11:15
 • Април
  12

  Предмет: П1-13/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.04.2018, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: ВПП1-20/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 13:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-14/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  13.04.2018, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П2-30/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  13.04.2018, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-10/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  13.04.2018, во 13:00
 • Април
  17

  Предмет: МАЛВП-10/2018

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  17.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.16/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.14/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-6/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.11/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.10/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.9/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.23/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.24/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 14:00