Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  22

  Предмет: П2-17/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-23/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: П4-12/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: П4-13/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-72/2018

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-12/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-18/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  22.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.93/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.47/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.91/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.97/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.87/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.316/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП.95/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: П1-10/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.98/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.99/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.102/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП.99/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-15/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-22/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-22/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-45/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-103/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-142/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-55/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-428/18

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-171/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-95/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-142/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-80/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.33/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП.56/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-20/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-11/19

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-23/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-26/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: П1-25/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-17/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: П4-10/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П4-6/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.61/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.52/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.43/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.69/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-12/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.100/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП.51/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К.8/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К.128/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: КС-КР-91/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К.38/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-52/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-20/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-16/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП.96/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП.105/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП.107/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП.104/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП.103/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-13/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: П1-21/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  09.09.2019, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: П2-25/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  10.09.2019, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП.109/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП.106/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП.77/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП.110/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  10.09.2019, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП.108/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-24/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ВПП1-9/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  11.09.2019, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-25/2019

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-22/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: П5-1/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.7/2019

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  12.09.2019, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-24/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: К.29/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: П4-13/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: П4-14/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.79/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К.96/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-26/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-14/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К.175/2018

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КС-КР-24/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: КС-КР-23/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К.14/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-19/2019

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П1-14/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-21/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  27.09.2019, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-7/19

  Судија Љубица Цветковска Стојановска, Судница Судница 2
  19.11.2019, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П2-19/18

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.03.2020, во 10:00