Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  15

  Предмет: К.154/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К.53/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К.41/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К.98/2019

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К.52/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К.106/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К.58/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 08:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП.1/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП.57/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП.44/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1лм
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К.12/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП.45/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-201/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 08:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-199/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-192/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-43/2020

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП.41/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-15/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-32/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: П3-3/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-244/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-260/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-256/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-245/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-253/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-38/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-37/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-254/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-262/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-66/20

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-203/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-13/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-40/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП.38/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: П1-4/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 11:45
 • Април
  20

  Предмет: П1-30/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП.91/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-67/2020

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ВПП.11/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ВПП.54/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: ВПП.31/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ВПП.31/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ВПП.53/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ВПП1-9/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: ВПП.34/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: К.195/2020

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  22.04.2021, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: К.54/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  22.04.2021, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: К.40/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  22.04.2021, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: К.51/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  22.04.2021, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП.104/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.04.2021, во 12:15
 • Април
  22

  Предмет: ВПП.100/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.04.2021, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: К.42/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-277/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-295/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-292/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-299/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-280/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-191/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП.60/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  23.04.2021, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП.59/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:10
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-243/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:20
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП.62/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:40
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:50
 • Април
  26

  Предмет: П1-41/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-219/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:10
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-224/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:20
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-227/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-234/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:40
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-231/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:50
 • Април
  26

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1лм
  26.04.2021, во 13:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-290/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-281/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-194/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-194/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-300/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-297/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 08:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  27.04.2021, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-17/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  27.04.2021, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  27.04.2021, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-209/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  27.04.2021, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: МАЛВП-5/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.04.2021, во 11:30
 • Април
  27

  Предмет: ВПП.61/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.04.2021, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: ВПП.57/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.04.2021, во 12:45
 • Април
  28

  Предмет: ПРК-С-246/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 09:00
 • Април
  28

  Предмет: ПРК-О-35/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 09:10
 • Април
  28

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 09:20
 • Април
  28

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 09:30
 • Април
  28

  Предмет: РО-13/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  28.04.2021, во 09:30
 • Април
  28

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 09:40
 • Април
  28

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: ВПП.43/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1лм
  28.04.2021, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-44/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.04.2021, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  29.04.2021, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-35/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.04.2021, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ВПП.56/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.04.2021, во 11:45
 • Април
  29

  Предмет: К.43/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  29.04.2021, во 13:00
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-С-242/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  04.05.2021, во 08:30
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-С-146/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  04.05.2021, во 08:30
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-С-156/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  04.05.2021, во 08:30
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-С-19/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  04.05.2021, во 09:00
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-С-148/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  04.05.2021, во 09:00
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  04.05.2021, во 09:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-71/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 08:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 08:10
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-275/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: П2-9/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.05.2021, во 08:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-Ј-59/19

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 08:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 08:50
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-259/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:10
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:20
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-153/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 09:50
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-272/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:10
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-257/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:20
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-264/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-268/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 13:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-265/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 13:10
 • Мај
  6

  Предмет: К.61/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.05.2021, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: МАЛВП-86/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  06.05.2021, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: МАЛВП-59/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  06.05.2021, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: К.65/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.05.2021, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: К.68/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.05.2021, во 10:30
 • Мај
  6

  Предмет: К.4/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  06.05.2021, во 11:00
 • Мај
  7

  Предмет: ВПП.48/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  07.05.2021, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  07.05.2021, во 13:15
 • Мај
  10

  Предмет: РО-44/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.05.2021, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП.36/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  10.05.2021, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП.39/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  10.05.2021, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: П2-2/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.05.2021, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: РО-42/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП1-6/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-264/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  10.05.2021, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП.66/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  10.05.2021, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-268/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  10.05.2021, во 10:40
 • Мај
  11

  Предмет: ВПП1-13/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  11.05.2021, во 08:30
 • Мај
  11

  Предмет: П1-46/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  11.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ВПП.65/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ВПП.81/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ВПП.50/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  12.05.2021, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-294/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  17.05.2021, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-296/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  17.05.2021, во 08:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-301/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  17.05.2021, во 08:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  17.05.2021, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-43/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  17.05.2021, во 09:10
 • Мај
  18

  Предмет: РО-41/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  18.05.2021, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-3/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.05.2021, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-10/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.05.2021, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К.105/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.05.2021, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-28/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  25.05.2021, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К.30/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  27.05.2021, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.05.2021, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К.30/2020

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  03.06.2021, во 11:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К.29/2020

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 3
  03.06.2021, во 12:00