Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  27

  Предмет: П4-5/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-9/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: МАЛВП-17/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП.34/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-625/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: П1-16/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП.96/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП.94/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: МАЛВП-33/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-37/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-39/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: РО-22/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  27.09.2021, во 10:35
 • Септември
  27

  Предмет: П1-10/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 00:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-440/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-639/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-508/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-431/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 4
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-30/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-32/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-22/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К.12/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-537/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-351/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-552/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП.101/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП.99/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: П4-2/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП.88/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 12:15
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП1-13/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: П2-29/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К.180/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К.30/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: П1-22/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-10/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К.182/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К.80/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-28/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К.4/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К.99/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К.105/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП.95/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: П1-30/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  1

  Предмет: К.165/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-571/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-617/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-661/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-578/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-497/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-628/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-669/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-33/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-511/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-663/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-600/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП1-9/19

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-31/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП.104/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-29/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-24/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-43/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП.83/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-683/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-577/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-684/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-680/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-63/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-672/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-682/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К.144/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-15/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-35/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-13/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-21/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 08:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 08:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-66/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-4/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-11/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП.84/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП.58/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-694/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-14/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-692/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:09
 • Октомври
  7

  Предмет: К.156/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К.172/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К.162/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П3-5/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ВПП.12/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-36/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К.160/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-2/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-362/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-711/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-718/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-717/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-709/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-701/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-4/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-38/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-474/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-699/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-698/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-480/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-466/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-705/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-707/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-628/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-489/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-704/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-437/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-630/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-702/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-41/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-708/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-430/21

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-86/2020

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-44/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-4/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-15/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница лм
  12.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-26/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  13

  Предмет: МАЛВП-9/2021

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-32/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К.149/2021

  Судија Орце Јанковски, Судница Судница 2
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-17/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-35/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-38/20

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К.133/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-23/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-32/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-21/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К.138/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-22/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 08:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 08:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-667/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП1-12/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-693/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-691/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП.87/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-26/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-685/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.10.2021, во 08:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.10.2021, во 08:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.10.2021, во 08:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-673/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ВПП1-5/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-23/21

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К.167/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К.177/2021

  Судија Анкица Димитровска, Судница Судница 4
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-5/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  22.10.2021, во 08:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП.93/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-20/2021

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-46/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К.157/2021

  Судија Лоза Илиевска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-20/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП.90/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-21/21

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ВПП.81/20

  Судија Виолета Наумовска, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: П4-3/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 13:00