РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ - СТРУЧЕН ДЕЛ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ - СТРУЧЕН ДЕЛ

Новости  |  04.2.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ - СТРУЧЕН ДЕЛ
Прилог 1          
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
                           
Јавен оглас бр.2/18
 
 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛАГАЛЕ СТРУЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ
 
 
 
I. За работното место од точката 1 (судски соработник) стручниот дел од испитот го полагаа кандидатите со следните шифри:
 
     1. Шифра: oskp307185.  Освоени бодови од стручниот дел од испитот: 25;
     2. Шифра: oskp307186.   Освоени бодови од стручниот дел од испитот: 24,25;
     3. Шифра: oskp307187.   Освоени бодови од стручниот дел од испитот: 22,50.
 
 
 
II. За работното место од точката 2 (помлад судски референт-доставувач) стручниот дел од испитот го полагаа кандидатите со следните шифри:
 
     1. Шифра: oskp307183.  Освоени бодови од стручниот дел од испитот: 24,25;
     2. Шифра: oskp307184.   Освоени бодови од стручниот дел од испитот: 22;
 

 

                                                                                                  Комисија за селекција за вработување

 

 

Прилог 2
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
 
Јавен оглас бр.2/18
 
 
РАНГ-ЛИСТА
Со шифри на кандидатите кои продолжуваат на интервју, со број на овоени бодови од  административната селекција и стручниот дел од испитот:
 
 
     1. Шифра: oskp307185. Вкупно освоени бодови: 47,09;
 
     2. Шифра: oskp307186. Вкупно освоени бодови: 46,29;
 
     3. Шифра: oskp307187. Вкупно освоени бодови: 43,75;
 
     4. Шифра: oskp307183. Вкупно освоени бодови: 39,83;
 
     5. Шифра: oskp307184. Вкупно освоени бодови: 36,66;
 
 
 
                                                                                                  Комисија за селекција за вработување

 

 

Прилог 3

ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
                           
Јавен оглас бр.2/18

 

Л И С Т А

Со шифри на кандидатите кои не продолжуваат на интервју:

 

     Нема.

 
                                                                                                  Комисија за селекција за вработување

 

 

 

Прилог 4
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
 
Јавен оглас бр.2/18
 
 
 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
За денот и часот на одржувањето на интервјуто
 
Се известуваат кандидатите кои продолжуваат на интервју по јавниот оглас бр.2/18 на Основниот суд Крива Паланка, за вработување на неопределено време на работните места В3-трето ниво - Судски соработник - 1 (еден) извршител, и Г4-четврто ниво - Помлад судски референт-доставувач - 1 (еден) извршител, дека интервјуто ќе се одржи на 06.02.2019 год. (среда) во 10:30 ч. во Основниот суд Крива Паланка.
 
Кандидатите кои приложиле докази во скенирана форма се должни истите да ги донесат на увид во оригинал или заверен препис заради проверка на нивната веродостојност.   
 
 
 
                                                                                                  Комисија за селекција за вработување

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_