РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА

Новости  |  24.1.2019
РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА

 

Прилог 1    
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА

Јавен оглас бр.2/18

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ
 
I. За работното место од точката 1 (судски соработник): 
 
1. Неуредни кандидати се:
- Шифра oskp307182.  Причинa за неуредноста е: Не е приложен доказ за работно искуство во струката од најмалку 1 година; 
- Шифра: oskp307188.  Причинa за неуредноста е: Не е приложен доказ за работно искуство во струката од најмалку 1 година. 
 
2. Уредни кандидати се:
- Шифра: oskp307185.  Освоени бодови од административната селекција: За образование 14,84 бодови; За работно искуство 2,25 бодови; За работа со компјутери  5 бодови. Вкупно 22,09 бодови; 
- Шифрa: oskp307186.  Освоени бодови од административната селекција: За образование 14,79 бодови; За работно искуство 2 бодови; За работа со компјутери 5 бодови. Препораки: 0,25 бодови. Вкупно 22,04 бодови; 
- Шифра: oskp307187.  Освоени бодови од административната селекција: За образование 14 бодови; За работно искуство 2,25 бодови; За работа со компјутери 5 бодови. Вкупно 21,25 бодови;  
 
 
 
II. За работното место од точката 2 (помлад судски референт-доставувач): 
 
1. Нема неуредни кандидати. 
 
2. Уредни кандидати се:
 
- Шифра: oskp307184. 
Бодови за образование 9,66; Бодови за работно искуство 0, и Бодови за работа со компјутери 5. Освоени бодови од административната селекција: 14,66 бодови; 
 
- Шифра: oskp307183. 
Бодови за образование 10,58; Бодови за работно искуство 0, и Бодови за работа со компјутери 5. Освоени бодови од административната селекција: 15,58 бодови; 
 
 
Прилог 2
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
 
Јавен оглас бр.2/18
 
 
РАНГ-ЛИСТА
Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција,
со број на освоени бодови:
 
 
 
1. Шифра: oskp307185, освоени бодови: 22,09;
 
2. Шифра: oskp307186, освоени бодови: 22,04;
 
3. Шифра: oskp307187, освоени бодови: 21,25;
 
4. Шифра: oskp307184, освоени бодови: 14,66;
 
5. Шифра: oskp307183, освоени бодови: 15,58.
 
 
 
Прилог 3
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
 
Јавен оглас бр.2/18
 
 
Л И С Т А 
Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила:
 
 
1. Шифрa: oskp307182;
 
2. Шифра: oskp307188.
 
 
 
 
Прилог 4
 
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА
 
Јавен оглас бр.2/18
 
 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
За денот и часот на одржувањето на втората фаза на селекцијата
 
 
 
Втората фаза на селекцијата – полагањето на испитот – стручен дел за судски службеник ќе се одржи на 04.02.2019 год. (понеделник) во 10:00 ч. во Основниот суд Крива Паланка.
 
Полагањето на испитот-стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_