Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  3

  Предмет: П2-2/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: РО-73/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-7/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  03.09.2024, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-27/2023

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  03.09.2024, во 11:45
 • Септември
  3

  Предмет: П4-1/22

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  03.09.2024, во 11:50
 • Септември
  3

  Предмет: П1-5/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  03.09.2024, во 12:15
 • Септември
  5

  Предмет: К-14/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-25/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  05.09.2024, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-11/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  05.09.2024, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-6/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  17.09.2024, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-31/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 09:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-30/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-29/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 10:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-28/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-27/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 10:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-127/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-2/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 11:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-1/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-5/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 11:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-3/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-4/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 12:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-34/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  24.09.2024, во 12:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  26.09.2024, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П1-4/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  26.09.2024, во 12:00
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-65/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-67/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:10
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-41/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:15
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-39/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:20
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-62/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:25
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-47/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-44/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:35
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-53/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:40
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-60/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:45
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-56/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:50
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-45/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 10:55
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-46/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-66/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:05
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-71/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:10
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-68/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:15
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-70/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:20
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-57/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:25
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-58/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-52/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-59/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:35
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-42/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:40
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-43/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-69/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 11:50
 • Октомври
  8

  Предмет: РО-38/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  08.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 09:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-20/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 10:40
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-21/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 11:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-4/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-5/24

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  15.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-6/23

  Судија Ристо Сотиров, Судница Соба 20
  17.10.2024, во 10:00