Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  20

  Предмет: П1-20/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  20.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-56/2018

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  20.02.2019, во 12:40
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-22/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  22.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-77/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-78/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  26.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-81/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  26.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-76/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  26.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-79/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  26.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-73/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  26.02.2019, во 12:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-72/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  26.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-75/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  26.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-74/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  26.02.2019, во 13:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-156/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  04.03.2019, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  11.03.2019, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-5/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  11.03.2019, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-О-132/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  12.03.2019, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: РО-80/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  14.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  25.03.2019, во 10:15
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-О-159/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  01.04.2019, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-О-2/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  01.04.2019, во 10:15
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-О-3/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  01.04.2019, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: ПРК-С-10/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  01.04.2019, во 10:45