Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  30

  Предмет: П1-9/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П2-5/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-5/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  30.03.2020, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  01.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  06.04.2020, во 11:00
 • Април
  7

  Предмет: К-8/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П1-3/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  07.04.2020, во 11:00
 • Април
  9

  Предмет: П4-7/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  09.04.2020, во 11:30
 • Април
  9

  Предмет: П4-1/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  09.04.2020, во 12:30
 • Април
  13

  Предмет: К-6/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: П2-22/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 11
  14.04.2020, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: РО-2/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  15.04.2020, во 11:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  16.04.2020, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  16.04.2020, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-26/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  16.04.2020, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-2/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  16.04.2020, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-7/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-3/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-1/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: РО-36/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-35/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 11:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-33/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-40/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.04.2020, во 12:15
 • Април
  22

  Предмет: РО-4/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.04.2020, во 11:00
 • Април
  27

  Предмет: МАЛВП-18/2019

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  27.04.2020, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: РО-8/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  27.04.2020, во 10:10
 • Април
  28

  Предмет: П1-1/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  28.04.2020, во 11:00
 • Април
  28

  Предмет: К-23/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  28.04.2020, во 13:00