Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: ВПП-4/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-9/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-8/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.05.2019, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-8/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-2/2019

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-31/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  27.05.2019, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-32/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  27.05.2019, во 11:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-3/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  27.05.2019, во 11:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-12/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  27.05.2019, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-13/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  27.05.2019, во 11:40
 • Мај
  29

  Предмет: РО-4/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  29.05.2019, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-14/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  30.05.2019, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-15/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  30.05.2019, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  31.05.2019, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-46/2018

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  04.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-6/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  07.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-25/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  11.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  11

  Предмет: РО-29/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  11.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  11

  Предмет: РО-30/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  11.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  11

  Предмет: К-7/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  11.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-4/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  17.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-16/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  17.06.2019, во 10:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  17.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-5/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  19.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-5/2019

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  19.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-42/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  24.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-17/19

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  24.06.2019, во 10:40