Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-111/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-119/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  25.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-2/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-32/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-17/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  28.10.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-28/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-21/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-23/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-23/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-11/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-26/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-14/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-10/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-13/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-16/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  03.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-17/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-18/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  03.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-22/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-9/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-8/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-21/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-7/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  05.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-3/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  05.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-19/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-11/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-14/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-5/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  09.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-15/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-10/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-19/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  09.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  11

  Предмет: К-34/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  11.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: К-35/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-32/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  12.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: П1-19/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П2-7/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  16.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-12/2021

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  17.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-13/2021

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  17.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-18/2021

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  17.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: МАЛВП-20/2021

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  17.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-45/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  18.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-51/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  18.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-52/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  18.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-54/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  18.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-68/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  18.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-25/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-26/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-33/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-40/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-37/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-31/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  22.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-89/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-86/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-63/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-80/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-О-36/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-О-42/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-О-37/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  23.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-82/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-12/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 12
  24.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  24.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-11/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-12/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-13/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 10:55
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-14/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-18/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ВПП-17/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.11.2021, во 17:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-84/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-96/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-109/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-124/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  26.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-71/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-72/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-74/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-82/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  29.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-83/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-85/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  29.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-23/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  30.11.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-10/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  03.12.2021, во 11:00