Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  22

  Предмет: К-16/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-27/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.09.2020, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-24/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: К-26/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-12/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.09.2020, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-3/2020

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.09.2020, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-37/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-25/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-15/2020

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-26/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: МАЛВП-9/2020

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  25.09.2020, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-51/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-43/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: П2-1/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.09.2020, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: П2-13/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: П4-3/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  30.09.2020, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-10/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  01.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-17/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  01.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-19/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  01.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-23/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  01.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-6/19

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-46/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  08.10.2020, во 10:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-50/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  08.10.2020, во 10:20
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-41/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  08.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-47/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  08.10.2020, во 10:40
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  08.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-35/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-36/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  13.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-4/2019

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  14.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  15.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-17/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  16.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К-30/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  16.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-14/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  19.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-19/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  19.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-23/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  20.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-29/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-21/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П1-21/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  26.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-25/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  27.10.2020, во 11:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-12/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  10.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-13/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  10.11.2020, во 11:15
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-14/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  10.11.2020, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-15/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  10.11.2020, во 11:45
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-16/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  10.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-3/20

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  10.11.2020, во 12:30