Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2/2019

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-13/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.09.2019, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-22/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.09.2019, во 11:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-23/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-17/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-16/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  23.09.2019, во 12:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-12/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-19/19

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  24.09.2019, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-14/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  24.09.2019, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-15/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  24.09.2019, во 12:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-18/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  24.09.2019, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: П2-3/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-46/2018

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  26.09.2019, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ?2-14/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: П4-3/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  27.09.2019, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  30.09.2019, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-19/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-21/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  02.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-20/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  02.10.2019, во 11:15
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-24/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  02.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-20/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  03.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  04.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-13/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  04.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-12/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  04.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  7

  Предмет: МАЛВП-4/2019

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  07.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-10/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  08.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-9/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  08.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-14/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  15.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-15/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-22/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  18.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-25/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  21.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-6/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Соба 19
  24.10.2019, во 10:00