Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  22

  Предмет: К-21/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-20/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-4/2022

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  29.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: МАЛВП-7/2022

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: П2-1/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  31.08.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-32/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-47/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-1/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-33/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-140/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 11:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-41/20

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-139/21

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 11:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-17/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-5/2022

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-2/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-10/19

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-24/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-21/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-23/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  12.09.2022, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  12.09.2022, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: РО-26/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  12.09.2022, во 10:45
 • Септември
  12

  Предмет: РО-27/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  12.09.2022, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-28/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 28
  12.09.2022, во 11:15
 • Септември
  13

  Предмет: К-17/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-17/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-16/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  14.09.2022, во 11:15
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-18/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-19/22

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-68/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: П2-9/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.09.2022, во 11:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  16.09.2022, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  16.09.2022, во 09:45
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-63/22

  Судија Јане Тренчевски, Судница Соба 19
  16.09.2022, во 10:00