Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: РО-56/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-57/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-58/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-59/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-64/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-66/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-38/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-44/2018

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-16/18

  Судија Благоја Бошкоски, Судница Соба 20
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-18/18

  Судија Благоја Бошкоски, Судница Соба 20
  23.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-29/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-30/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-63/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  23.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-67/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  28.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-69/18

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  28.11.2018, во 11:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-68/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  28.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-70/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 21
  28.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-111/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  28.11.2018, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  12.12.2018, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-5/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  12.12.2018, во 10:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-24/17

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  12.12.2018, во 10:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-81/18

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  12.12.2018, во 10:20
 • Декември
  25

  Предмет: МАЛВП-38/2018

  Судија Лидија Андреска, Судница Соба 21
  25.12.2018, во 11:00
 • Декември
  25

  Предмет: МАЛВП-39/2018

  Судија Зоран Стеваноски, Судница Соба 19
  25.12.2018, во 11:30