Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: К-3/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-13/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-32/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-51/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: К-8/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-21/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-10/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2/2021

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-31/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.04.2021, во 09:50
 • Април
  22

  Предмет: К-25/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.04.2021, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: К-26/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  22.04.2021, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-135/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  23.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  23.04.2021, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-29/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  23.04.2021, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-Ј-10/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  26.04.2021, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: К-12/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  26.04.2021, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  26.04.2021, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  26.04.2021, во 13:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-92/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: К-9/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  27.04.2021, во 10:30
 • Април
  27

  Предмет: К-53/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  27.04.2021, во 12:00
 • Април
  27

  Предмет: К-40/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  27.04.2021, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.04.2021, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-12/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.04.2021, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: К-12/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.04.2021, во 11:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.04.2021, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.04.2021, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: К-16/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  29.04.2021, во 13:30
 • Мај
  10

  Предмет: К-41/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-30/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  10.05.2021, во 13:00
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-С-34/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  11.05.2021, во 11:00
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  11.05.2021, во 11:30
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  11.05.2021, во 12:30
 • Мај
  11

  Предмет: К-14/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  11.05.2021, во 12:35
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-О-16/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  11.05.2021, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-16/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  17.05.2021, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-23/20

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  17.05.2021, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-4/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  17.05.2021, во 13:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-7/21

  Судија Хаџо Тариќ, Судница Соба 19
  18.05.2021, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-5/21

  Судија Лидија Андреска, Судница Судница 24
  27.05.2021, во 11:30