Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2023 г. [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2023 г.

Новости  |  16.1.2024

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

 

Основен суд Крушево, ул„Илинденска“ бб, тел/факс:048/477-067, е-маил: info@oskrusevo.mk

 (името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail)

Костандина Тасеска___________________________________________________________

(името на службеното лице)

 

го подготви следниот

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

(од 1.01.2023 до 31.12.2023)

 

1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај       

 имателите на информации; - Костандина Тасеска, судски советник, тел.071/295-495

 

2. Број на примени барања - 9

 

3. Број на позитивно одговорени барања - 9

 

4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање;

 

5. Број на неодговорени барања 

 

6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација);

 

7.  Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата;

 

8.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата

 

9.  Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање и

 

10.  Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање.

 

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

 

Крушево, 16.01.2024_                                                                      Основен суд Крушево 

  (Место и датум)                                                                  (Имател на информации-печат)

 

                                                                                                        Костандина Тасеска

                                                                                                 (службено лице – потпис)

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_