Оглас за судии поротници [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Оглас за судии поротници

Новости  |  20.10.2022

         

Су.бр. 04-19/22

19.10.2022 год.

К р у ш е в о

 

Врз основа на чл.42,43 и 49 од Законот за судовите (Сл.весник на РМ 58/06,62/06,35/08,150/18 и 198/18) а в.в. со Одлуката на Судскиот совет за утврдување на бројот на судии-поротници во судовите во РМ, бр 07-1986/1 од 15.11.2013 год., Основен суд Крушево, на ден 25.08.2017 год., го објавува следниот:

О Г Л А С

за избор на 5 судии-поротници во Основен суд  Крушево

 

ОСНОВНИОТ СУД Крушево на Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе му предложи 5 кандидати за избор на судии поротници за времетраење од 4 години.

 

            Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат условите од член 42 ст.2 од Закон за судови („Сл. весник РМ“ број 8/06, 58/06,62/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 96/19) и тоа:

 

  1. За судија поротник може да биде избран полнолетен државјанин на Република Северна Македонија, со завршено најмалку средно образование, активно да го владее македонскиот јазик, да ужува углед за вршење на функцијата поротник и не е постар од 60 години.
  2. За судија поротник не може да биде избрано лице кое со судијата или судијата-поротник во истиот суд во истиот суд е во сродство од права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар, ниту лице кое со член на Судски совет на РСМ е во сродство во права линија или во странична линија до трети степен или е негов брачен другар.

 Заинтересираните кандидати кон  Пријавата да приложат, во оригинал или копии заверени на нотар:

-уверение за државјанство на Република Северна Македонија

-уверение за завршено образование,

-Потврда од казнена евиденција и

-изјава(заверена на нотар) дека кандидатот со судија или судија-поротник во Основен суд Крушево и  со член на Судски совет на РСМ не е во сродство во права линија или во странична линија до трети степен или е негов брачен другар.

Документите да се достават до Основен суд Крушево, ул„Илинденска“ бб-Крушево во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

 

Основен суд Крушево

 В.Д. Претседател,

                                                                                                                         Ристо Сотиров

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_