Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-320/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 08:40
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-164/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1319/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 08:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1328/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-125/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-522/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП-51/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 71
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-739/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1313/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-708/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1351/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-39/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-6/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-6/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 71
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-663/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  02.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-373/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-11/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  2

  Предмет: К-620/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-25/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 71
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-159/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС-13/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-195/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-101/20

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  02.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-510/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-21/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-О-52/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  2

  Предмет: ТС1-3/20

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-38/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-17/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-327/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-3/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  02.06.2020, во 10:50
 • Јуни
  2

  Предмет: К-135/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-671/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-11/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВТС-26/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  02.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ОДС-12/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  02.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-6/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-4/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 11:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-20/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ВПП1-46/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-71/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-13/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-142/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-269/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  02.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-15/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 12:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1321/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-18/20

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-64/20

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 14
  02.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1650/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 12:45
 • Јуни
  2

  Предмет: К-90/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  02.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1322/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-1310/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 13:15
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-49/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  02.06.2020, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1378/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 08:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-520/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 08:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-745/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-521/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 08:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-М-20/20

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1371/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП-65/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 71
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-92/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-95/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-156/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-60/20

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-747/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1409/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-749/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-169/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-195/19

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: КМ-40/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П2-227/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-27/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/20

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 71
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-277/17

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-750/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-528/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-753/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-883/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  3

  Предмет: П2-55/20

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-516/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П2-58/20

  Судија Мери Манаки Филиповска, Судница Судница 47
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: КМ-42/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-185/20

  Судија Савре Спасовски, Судница Соба 86
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП-54/19

  Судија Ѓиљсиме Шабани, Судница Судница 71
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-147/20

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-78/19

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-758/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-560/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-760/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: К-537/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  03.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-41/20

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  03.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  3

  Предмет: П2-4/20

  Судија Лидија Велиновска, Судница Судница 87
  03.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-59/20

  Судија Миодраг Величковски, Судница Соба 81
  03.06.2020, во 10:30