Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-О-122/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 08:20
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1441/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-О-164/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 08:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1444/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 08:40
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-402/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-О-169/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1445/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 08:50
 • Јануари
  28

  Предмет: К-672/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-147/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1425/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-311/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-792/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-171/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-552/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-445/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-167/18

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-345/17

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1429/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-173/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-944/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-793/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-413/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 71
  28.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1413/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  28

  Предмет: СТ-ТС-17/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-189/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-502/19

  Судија Љубомир Ѓорѓевиќ, Судница Судница 46
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-180/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1417/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-269/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-795/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-479/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-379/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1418/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-145/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-181/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1422/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1423/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-54/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-174/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-317/19

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ТС-7/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-36/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-522/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-376/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1424/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-152/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-175/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-523/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-439/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-200/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 10:20
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-151/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-269/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-78/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-190/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: СТ-ТС-1/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-418/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1448/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 10:40
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-267/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-739/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-1453/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  28.01.2020, во 10:50
 • Јануари
  28

  Предмет: К-484/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-402/19

  Судија Саша Ѓорѓевиќ, Судница Судница 42
  28.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-179/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-233/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ТС1-4/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-254/19

  Судија Татјана Коколанска, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-130/19

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: СТ-ТС-3/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 74
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-237/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-315/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-162/18

  Судија Јасмина Јанева Сандевска, Судница Судница 47
  28.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-273/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  28

  Предмет: К-418/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  28.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-575/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-184/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-108/18

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 12:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ТС-17/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-664/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  28.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: СТ-ТС-6/18

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 14
  28.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-М-70/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-226/18

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  28.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-186/19

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  28.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-617/19

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  28.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-М-69/19

  Судија Јулијана Гаревска, Судница Соба 49
  28.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П4-41/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Судница 82
  28.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-78/19

  Судија Емилија Стоименовска, Судница Соба 82
  28.01.2020, во 13:50
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-78/19

  Судија Беџет Елези, Судница Судница 92
  28.01.2020, во 15:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1007/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 08:20
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1457/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1713/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 08:35
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1458/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 08:40
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1714/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1463/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 08:50
 • Јануари
  29

  Предмет: К-522/19

  Судија Савре Спасовски, Судница Судница 89
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1465/19

  Судија Весна Јовановска, Судница Соба 61
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-684/18

  Судија Зоран Соларски, Судница Соба 79
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-ООА-48/19

  Судија Маја Денковска, Судница Судница 46
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П2-263/19

  Судија Вјолца Мора Бајрами, Судница Судница 71
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-164/19

  Судија Неџат Мемети, Судница Судница 14
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-684/18

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 87
  29.01.2020, во 09:00