СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ и Список на предмети по кои ќе се постапува согласно оваа соопштение [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ и Список на предмети по кои ќе се постапува согласно оваа соопштение

Новости, Соопштенија за јавност  |  18.3.2020

 

                                                          СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

            Основен суд Куманово, согласно Одлуката бр.02-606/1 од 17.03.2020 година, за постапување на судовите во Република Северна Македонија во услови на зголемена опасност од вирусот КОВИД-19, на Судскиот совет на Република Северна Македонија и заклучоците донесени на Седницата на судии, одржана на 17.03.2020 година, известува за следното:

            Претседателот на судот и судиите, менаџирањето со судските предмети, целосно го усогласија и постапуваат согласно мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија и надлежните здравствени органи, при што, активно се превземаат сите мерки на претпазловост, со цел да се намали ризикот од инфекција со вирусот КОВИД-19, на судиите, судската служба, странките и другите учесници во постапката, на начин што, при влегувањето во судската зграда, странките и другите учесници задолжително ги поминуваат безбедносните здравствени мерки, кои се состојат во тоа што:

- задолжително да поминат низ т.н. дезифекциона бариера, поточно средство за дезинфекција поставено на сунгер, пред влезот во судската зграда, (службениот влез и влезот за странките),

- при влезот во судската зграда, задолжително да ги дезинфекцираат дланките на рацете, со поставен соодветен антибактериски гел за таа намена;

- секоја странка, при влезот во судската зграда, задолжително ќе биде  интервјуирана од страна на судската полиција, во поглед на потребата заради која е присутна во судот, како и проверувана во однос на податокот дали присуството на истата, би претставувало ризик по останатите граѓани и вработените во судот;  

- од страна на судската полиција, постојано ќе се врши контрола на влегувањето на странките во судот, од аспект да се избегне создавање на гужва пред шалтерот на приемната писарница и останатите писарници во судот, односно, ќе се пропуштаат онолку странки, со колку може да се одржи безбедното растојание помеѓу истите, согласно препораките на здравствените власти;

- сите тоалети во Основен суд Куманово од почетокот на опасноста од инфекција се снабдени со антибактериски течен сапун, а на вработените, преку интерниот систем за информирање во судот им е посочена можната опасност од инфекција и потребата од често миење на рацете во текот на денот, посебно после контакти со странките, сите вработени се снабдени со заштитни ракавици, а на 16.03.2020 година, извршена е целосна дезинфекција, преку прскање на сите простории  во судската зграда, од страна на соодветно овластено правно лице;

 На 17.03.2020 година, во Основен суд Куманово одржана е седница на судиите, на која истите се запознаени со Одлуката бр.02-606/1 од 17.03.2020 година, за постапување на судовите во Република Северна Македонија, во услови на зголемена опасност од вирусот КОВИД-19, на Судскиот совет на Република Северна Македонија и истата е детално разгледана, при што се заземени соодветни заклучоци за нејзина целосна примена, согласно кои ќе се постапува во наредниот период, односно, дека, во Основен суд Куманово, ќе се извршуваат нужните работи и тоа:

- судења  во кривични предмети кога обвинетиот или дел обвинетите се во притвор, домашен притвор или спрема кои е изречена некоја друга мерка за обезбедување на присуство на обвинетиот во постапката;

- кривични предмети на странките кои немаат живеалиште, односно престојувалиште во РСМ, а се затекнати во државата;

- кривични предмети за кои постои опасност од застарување на кривичното гонење;

            - -кривични предмети за кривичните дела:„Пренесување на заразна болест“ по чл.205 од КЗ, „непостапување според здравствени прописи за време на епидемија“ по чл.206 од КЗ, „Неукажување медицинска помош“ по чл.208 од КЗ, „ Спречување на службено лице ви вршење на службено дејство“, по чл.382 од КЗ; „Напад врз службено лице при ршење работи на безбедност“ од чл.383 од КЗ и „Организирање отпор“ по чл.387 од КЗ;

            - прекршочни предмети од итна природа;

            - -предмети со предлог за издавање на привремена мерка;

            - предмети по кои постапката е во фаза на донесување на одлука;

- предмети во кои постои опасност од повреда на принципот на судење во разумен рок;

            - предмети кои по сила на законот се итни;

            - прием на поднесоци и други работи што се врзани со законски преклузувни рокови.

            Закажаните расправи по предметите кои не се итни, се одржуваат доколку се исполнети законските услови и доколку претседателот на судот и судиите проценат дека не се со висок ризик по здравјето на судиите, судската служба, странките и другите учесници во постапката.

            Врз основа на Одлуката бр.02-606/1 од 17.03.2020 година, за постапување на судовите во Република Северна Македонија и заклучоците од седницата на судии на Основен суд Куманово, на веб-страната на судот ке биде објавен список на предмети, определени по број, час и дата на одржување и судија кој постапува во истиот, во кои рочиштата во наредниот период заклучно со 31.03.2020 година ќе се одржат, додека за сите останати предмети, исто така заклучно со оваа дата, рочиштата се одлагаат и на странките и другите учесници во постапката, ќе им бидат доставени покани.

            Списокот на предметите, по кои рочиштата ќе се одржат, ќе биде постојано ажуриран, во зависност од приемот на нови предмети, по кои ќе се постапува, согласно цитираната Одлука на СС, како и во зависност од периодот, до кога ќе е во важност споменатата Одлука. Оттука, се известуваат странките и другите учесници во постапката континуирано да ја следат веб-страната на судот, заради нивно навремено информирање.

            Истовремено, Основниот суд Куманово, апелира до сите граѓани, заради минимизирање на ризикот од ширење на вирусната инфекција, во просториите на судот, да пристапуваат исклучиво, заради итна и неодложна потреба за добивање на одреден судски документ.

            Граѓаните кои во претходните 14 дена престојувале во земјите кои се означени со висок и среден ризик од зараза со Корона вирус, како и граѓаните кои појавиле симптоми на заразата, да не се јавуваат лично во Судот, додека не измине потребното време на самоизолација или лекување, а доколку имаат итна потреба од остварување на одредено право во судот, за барањата да се обратат на службена меил адреса на судот- info@oskumanovo.mk.

                                                                                                                

 

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА СОГЛАСНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ СУ-290/20 ОД 18.03.2020 година, во периодот заклучно со 31.03.2020 година-ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО-ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

 

 

 

 

Судија Татјана Коколанска

19.03.2020 год.                                  24.03.2020 год.                      25.03.2020 год.

П2-73/19 во 09,30 ч                           П1-122/19 во 10,00 ч             МалВП-495/18 во 10,00

МалВПЛ1 П-13/20 во 10,30 ч           П1-193/19 во 11,30 ч             П1-23/19 во 11,30 ч

МалВП-353/19 во 11,30 ч                 П1-30/20 во 12,30 ч

 

 

26.03.2020 година                            27.03.2020 година                30.03.2020 година

МалВП -175/18 во 09,30 ч                П4-72/19 во 09,30 ч               МалВП-288/17 во 11,30 ч

                                                            П1-14/20 во 10,30 ч                П2-280/19 во 9,30 ч

                                                            П1-117/18 во 13,00 ч

 

 

Судија Неџат Мемети

24.03.2020 година                            25.03.2020 година                31.03.2020 година

МалВП 32/20 во 12,00 ч                   П1-164/19 во 13,00 ч              П4-55/19 во 12,00 ч

МалВПЛ1 П -6/20 во 12,30 ч            П4-22/20 во 09,30 ч                           

МалВП-46/20 во 13,00 ч                   П1-1/20 во 12,00 ч

 

 

Судија Мери Манаки Филиповска

19.03.2020 година                            23.03.2020 година                  25.03.2020 година

П4-11/20 во 10,00 час                       МалВП-64/20 во 09,30 ч         МалВП-420/19 во 09,30 ч

П2-265/19 во 14,00 час                     П1-176/19 во 11,30 ч                                                         

 

27.03.2020 година                            31.03.2020 година               

МалВП-195/19 во 09,30 час             П4-25/20 во 11,30 час                                                          

 

 

Судија Лидија Велиновска

23.03.2020 год.

МалВП-499/18 во 12,30 ч

 

 

 

Судија Емилија Стоименовска

26.03.2020 година                            27.03.2020 година               

МалВП -146/19 во 09,50 ч                Ибр8679/01 во 09,00 ч         

ИПК-4/19 во 12,30 ч                          Ибр.938/06 во 09,15 ч                      

 

 

Судија Марија Скалова

27.03.2020 година                                       

ТС-17/19 во 11,30 ч.

 

 

Судија Јасмина Јанева Сандевска

25.03.2020 година                           

РО -208/18                

РО-370/18                 

РО-371/18

РО-366/18

РО-330/18

РО-667/18

 

 

Судија Мирослав Георгиевски

30.03.2020 година                           

РО -381/18                

РО-626/18                 

РО-734/18

РО-676/18

РО-566/18

РО-561/18

РО-740/18

РО-77/18

РО-5/19

 

 

Судија Ѓилсиме Шабани

19.03.2020 година                   23.03.2020 година                                                

ВПП2-8/20 во 11,30 ч.              ВПП2-3/20 во 09,30 ч.

                                                   ВПП-56/19 во 10,00 ч.

 

           

 

           

                                               

 

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА СОГЛАСНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ СУ-290/20 ОД 18.03.2020 година, во периодот заклучно со 31.03.2020 година-ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО-КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

 

 

СУДИЈА МАЈА ДЕНКОВСКА

18.03.2020 година

1. К-583/19 во 09,00 часот

 

26.03.2020 година

1.К-18/20 во 12,00 часот

 

27.03.2020 година

1. К-395/18 во 09,30 часот

2. К-420/19 во 12,30 часот

 

30.03.2020 година

1. К-286/19 во 09,00 часот

2. К-624/19 во 10,00 часот

3. К-315/19 во 12,00 часот

 

 

СУДИЈА ЉУБОМИР ЃОРЃЕВИЌ

19.03.2020 година

1. К-482/18 во 10,00 часот

 

25.03.2020 година

1.К-73/20 во 10,00 часот

 

 

СУДИЈА САША ЃОРЃЕВИЌ

18.03.2020 година

1. К-13/18 во 10,00 часот

 

20.03.2020 година

1. К-577/19 во 11,00 часот

 

 

27.03.2020 година

1. К-395/19 во 11,00 часот

 

СУДИЈА ЈУЛИЈАНА ГАРЕВСКА

23.03.2020 година

1. ПРК-Ј-157/19 во 12,30 часот

 

27.03.2020 година

1. КМ-43/19 во 10,00 часот

 

 

СУДИЈА ВЕСНА ЈОВАНОВСКА

24.03.2020 година

1. ПРК-С-1032/19 во 08,20 часот

2. ПРК-С-883/18 во 08,25 часот

3. ПРК-Ј-40/20 во 08,35 часот

4. ПРК-Ј-48/20 во 08,55 часот

5. ПРК-С-184/19 во 09,05 часот

 

25.03.2020 година

1. ПРК-С-880/19 во 08,20 часот

2. ПРК-С-1191/19 во 08,30 часот

 

 

СУДИЈА МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВСКИ

20.03.2020 година   

1. ПРК-С-47/20 во 09,00                          

2. ПРК-С-53/20 во 09,10                       

3. ПРК-С-54/20 во 09,20

4. ПРК-С-55/20 во 09,30

5. ПРК-С-56/20 во 09,40

6. ПРК-С-57/20 во 09,50

7. ПРК-С-60/20 во 10,00

8. ПРК-С-61/20 во 10,10

9. ПРК-С-68/20 во 10,20

10. ПРК-С-70/20 во 10,30

11. ПРК-С-71/20 во 10,40

12. ПРК-С-73/20 во 10,50

 

23.03.2020 година

1. ПРК-С-74/20 во 09,00                          

2. ПРК-С-75/20 во 09,10                       

3. ПРК-С-76/20 во 09,20

4. ПРК-С-79/20 во 09,40

5. ПРК-С-83/20 во 09,50

6. ПРК-С-84/20 во 10,00

7. ПРК-С-88/20 во 10,10

8. ПРК-С-98/20 во 10,20

9. ПРК-С-100/20 во 10,30

10. ПРК-С-106/20 во 10,50

 

25.03.2020 година   

1. ПРК-С-108/20 во 09,00                        

2. ПРК-С-110/20 во 09,10                       

3. ПРК-С-111/20 во 09,20

4. ПРК-С-119/20 во 09,30

5. ПРК-Ј-16/20 во 09,40

6. ПРК-С-163/20 во 09,50

7. ПРК-С-166/20 во 10,00

8. ПРК-С-154/20 во 10,20

9. ПРК-С-153/20 во 10,30

10. ПРК-С-152/20 во 10,40

11. ПРК-С-149/20 во 10,50

 

25.03.2020 година

1. ПРК-С-108/20 во 09,00                        

2. ПРК-С-110/20 во 09,10                       

3. ПРК-С-111/20 во 09,20

4. ПРК-С-119/20 во 09,30

5. ПРК-Ј-16/20 во 09,40

6. ПРК-С-163/20 во 09,50

7. ПРК-С-166/20 во 10,00

8. ПРК-С-154/20 во 10,20

9. ПРК-С-153/20 во 10,30

10. ПРК-С-152/20 во 10,40

11. ПРК-С-149/20 во 10,50

 

27.03.2020 година   

1. ПРК-С-144/20 во 09,00                        

2. ПРК-С-137/20 во 09,30                       

3. ПРК-С-133/20 во 09,40

4. ПРК-С-131/20 во 09,50

5. ПРК-С-127/20 во 10,00

6. ПРК-С-175/20 во 10,10

7. ПРК-С-176/20 во 10,20

8. ПРК-С-177/20 во 10,30

 

                                                                                            

 

                                                                                                                            ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО                            

                                                           

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_