Ранг листа на кандидати по ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/22 за работно место под т.3 Категорија Г, ниво Г-1 - Самостоен судски референт - 1 извршител [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Ранг листа на кандидати по ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/22 за работно место под т.3 Категорија Г, ниво Г-1 - Самостоен судски референт - 1 извршител

Соопштенија за јавност  |  10.3.2023
Ранг листа на кандидати по ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/22 за работно место под т.3 Категорија Г, ниво Г-1 - Самостоен судски референт - 1 извршител со број на освоени бодови од административна селекција
ПРИЛОГ 1
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
Јавен оглас 1/22
 
ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ
 
За работното место  Самостоен судски референт, водител на писарница Категорија Г, ниво Г-1, 1 извршител 
1. Неуредни кандидати се:
- Шифра osk 12 – недостасува уверение или потврда дека со правосилна судска пресуда не е изречена казна,  забрана за вршење на професија, дејност или  должност од судот не постаро од 6 месеци.

2. Уредни кандидати се:

- Шифра osk 15. Освоени бодови од административната селекција: за образование 21,16 бода., за работно искуство 2.5 бода., за работа со комјутери 5 бода. Вкупно 28,66 бода.
- Шифра osk 16. Освоени бодови од административната селекција: за образование 24,77 бода., за работно искуство 2 бода., за работа со комјутери 5 бода. Вкупно 31.77 бода.
- Шифра osk 19. Освоени бодови од административната селекција: за образование 13,61 бода., за работно искуство 2.5 бода., за работа со комјутери 5 бода. Вкупно 21.11 бода.
- Шифра osk 21. Освоени бодови од административната селекција: за образование 14,16 бода., за работно искуство 2 бода., за работа со комјутери 5 бода. Вкупно 21.16 бода.
- Шифра osk 22. Освоени бодови од административната селекција: за образование 21 бода., за работно искуство 3 бода., за работа со комјутери 5 бода. Вкупно 29 бода.
- Шифра osk 23. Освоени бодови од административната селекција: за образование 15,78 бода., за работно искуство 2 бода., за работа со комјутери 5 бода. Вкупно 22,78 бода.
 

 Од Комисија за селекција

 
ПРИЛОГ 2
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
Јавен оглас 1/22

РАНГ ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови се:

За работно место  Самостоен судски референт водител на писарница Категорија Г, ниво Г-1
 
 
1. Шифра osk 16, освоени бодови: 31,77
2. Шифра osk 22, освоени бодови: 29
3. Шифра osk 15, освоени бодови: 28,66
4. Шифра osk 23, освоени бодови: 22,78
5. Шифра osk 21, освоени бодови: 21,16
6. Шифра osk 19, освоени бодови: 21,11
 
 
 
                                                         Од Комисија за селекција
 
 
 
ПРИЛОГ 3
 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
Јавен оглас 1/22
За денот и часот на одржување на втората фаза на селекција
 
Втората фаза на селекцијата – полагање на испитот кој се состои од два дела и тоа: 
- стручен дел од испитот за судски службеник ќе се одржи на 24.03.2023 година (петок) со почеток во 10.00 часот во Основен суд Куманово,  со максимално времетраење од 60 (шеесет) минути и 
- проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) со максимално времетраење од 60 (шеесет) минути.
 

Прашања за стручниот дел од испитот за кандидатите за работно место под т.3 Категорија Г, ниво Г-1 - Самостоен судски референт - 1 извршител, ќе бидат од следните области:

- Закон за судска служба
- Судски деловник
- Закон за управување со движење на предмети во судовите

 

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски) - ниско ниво, се објавени на web страната на судот во делот - Брзи линкови.

Кандидатите на денот на одржувањето на стручниот испит потребно е со себе да понесат документ за лична идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

Напомена: Помеѓу двата дела од испитот ќе има пауза во траење од 60 (шеесет) минути. 
 
 
 
 
                                                                       Од Комисија за селекција

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_