СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2020 ГОДИНА [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2020 ГОДИНА

Новости, Соопштенија за јавност  |  30.4.2020

 

 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 
СУ-359/20
30.04.2020 година
Куманово
 
 
СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА СОГЛАСНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ СУ-290/20 ОД 18.03.2020 година, во периодот од 04.05.2020 заклучно со 31.05.2020 година

 

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО - ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ
 
 
Судија Вјолца Мора Бајрами
 
06.05.2020 година
ПЛ1-П-146/18 во 10.00 ч
МАЛВП-360/18 во 11,30 ч
 
11.05.2020 година
П1-60/20 во 10,30 ч
 
21.05.2020 година
МАЛВПЛ1-П-149/19 во 12,30 
            
29.05.2020 година
МАЛВП1-П-15/20 во 13.00ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Судија Мери Манаки Филиповска

 

11.05.2020 година
П2-58/20 во 09,00 час            
П1-53/20 во 11,30 час           
П2-53/20 во 12,00 час
П2-25/20 во 12,30 час
 
13.05.2020 година
П2-231/19 во 09,00 час
П1-176/19 во 11,00 час
 
15.05.2020 година
П4-20/20 во 10,00 ч
 
 
19.05.2020 година
П4-24/19 во 09,30 час
П4-26/20 во 10,30 час
П4-25/20 во 11,30 час
 
29.05.2020 година
П2-41/20 во 09,30 час
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Судија Лидија Велиновска

 

27.05.2020 година                                 
П2-47/20            во 08,45 час                     
МАЛВП-100/18  во 09,00 час.          
П3-20/15            во 09,30 час                     
МАЛВП-499/18  во 10,00 час            
П1-186/18          во 10,30 час                  
П1-205/19          во 12,30 час                  
                                                         
 
28.05.2020 година
МАЛВПЛ1-П-27/20   во 08,45 час
МАЛВПЛ1-П-37/18   во 09,00 час
МАЛВП-165/19         во 09,30 час
МАЛВП-481/19         во 10,00 час
П4-56/17                   во 10,30 час
МАЛВП-298/18         во 12,30 час
МАЛВПЛ1-П-25/20   во 13,30 час
 
 
29.05.2020 година
П1-42/17     во 09,00 час
МАЛВП-382/19 во 09,30 час
П1-190/14    во 10,00 час
МАЛВП-68/20  во 10,30 час
П2-172/19    во 11,30 час
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Судија Емилија Стоименовска
28.05.2020 година
МАЛВПЛ1-П -89/19  во 09,00 ч
МАЛВПЛ1-П -164/19 во 09,15 ч
МАЛВПЛ1-П -1/20   во 09,50 ч
МАЛВП-462/19      во 10,20 ч
МАЛВП-247/19      во 11,40 ч
МАЛВП-22/20       во 12,15 ч
П2-233/19         во 12,40 час
МАЛВП-379/19      во 13,00 ч
П1-4/20           во 10,50 час
П2-33/20          во 13,30 час

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Судија Марија Скалова

 

08.05.2020 година
ТС-2/19           во 09,30 ч. 
ТС1-1/20          во 10,00 ч.
ТС1-12/19         во 10,30 ч. 
ТС-17/19          во 11,00 ч. 
ТС-3/20 и ТС-4/20 во 11,30 ч. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Судија Јасмина Јанева Сандевска

 

18.05.2020 година
РО -75/20 во 09,00 ч
РО-205/19 во 09,15 ч
РО-197/19 во 09,30 ч
РО-203/19 во 09,45 ч
РО-202/19 во 10,00 ч
РО-204/19 во 10,15 ч
РО-216/19 во 10,30 ч
 
22.05.2020 година
РО-820/18 во 08,45 ч
РО-614/18 во 09,00 ч
РО-620/18 во 09,15 ч
РО-641/18 во 09,30 ч
РО-623/18 во 09,45 ч
РО-625/18 во 10,00 ч
РО-792/18 во 10,15 ч
РО-793/18 во 10,30 ч
РО-795/18 во 10,45 ч
РО-359/18 во 11,30 ч
РО-112/19 во 11,45 ч
РО-92/19 во 12,00 ч
 
 
28.05.2020 година
РО-208/18 во 09,00 ч
РО-370/18 во 09,15 ч
РО-371/18 во 09,30 ч
РО-366/18 во 09,45 ч
РО-667/18 во 10,00 ч
РО-330/18 во 10,15 ч
РО-74/20 во 10,30 ч
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Судија Мирослав Георгиевски

 

26.05.2020 година
РО-110/19 во 09,00 ч
РО-790/18 во 09,15 ч
РО-788/18 во 09,30 ч
РО-787/18 во 09,45 ч
РО-786/18 во 10,00 ч
РО-33/19 во 10,15 ч
РО-50/20 во 10,30 ч
РО-48/20 во 10,45 ч
 
27.05.2020 година
РО-738/18 во 09,00 ч
РО-76/20 во 09,15 ч
РО-209/19 во 09,30 ч
РО-210/19 во 09,45 ч
РО-568/18 во 10,00 ч
РО-41/20 во 10,00 ч
РО-698/18 во 10,30 ч
РО-701/18 во10,45 ч
РО-471/19 во 11,00 ч.
РО-702/18 во 11,30 ч
РО-1/20 во 11,15 ч
РО-44/20 во 11,30 ч
РО-45/20/18 во 11,45 ч 
 
 
28.05.2020 година
РО-245/18 во 09,00 ч
РО-222/18 во 09,15 ч
РО-361/18 во 09,30 ч
РО-5/19   во 09,45 ч
РО-381/18 во 10,00 ч
РО-740/18 во 10,15 ч
РО-77/18  во 10,30 ч
РО-566/18 во 10,45 ч
РО-676/18 во 10,55 ч
РО-734/18 во 11,00 ч
РО-626/18 во 11,15 ч
РО-561/18 во 11,25 ч
РО-682/18 во 11,30 ч
РО-210/18 во 11,40 ч
РО-151/18 во 11,50 ч
РО-136/18 во 12,00 ч
РО-155/18 во 12,10 ч
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Судија Ѓилсиме Шабани 

 

18.05.2020 година    
ПЛ1 ТС-2/20 во 10,00 ч.    
ВПП2-11/20 во 10,30 ч  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА СОГЛАСНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ СУ-290/20 ОД 18.03.2020 година, од 04.05.2020 заклучно со 31.05.2020 година
 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО - КРИВИЧЕН ОДДЕЛ
 
 
СУДИЈА МАЈА ДЕНКОВСКА

 

15.05.2020 година 
 
1. К-207/20 во 11,00 часот
2. К-204/20 во 11,30 часот
3. К-206/20 во 12,00 часот
 
21.05.2020 година
 
1. К-172/20 во 11,30 часот

 

22.05.2020 година

1. К-207/20 во 09,00 часот
2. К-204/20 во 09,30 часот
3. К-206/20 во 10,00 часот

 

27.05.2020 година

1.К-175/20 во 10,00 часот

2. К-255/20 во 11,00 часот

 

 
29.05.2020 година
 
1. К-420/19 во 09,00 часот
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУДИЈА ЉУБОМИР ЃОРЃЕВИЌ

 

05.05.2020 година
 
1. К-168/20 во 10,00 часот

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
СУДИЈА САША ЃОРЃЕВИЌ

 

26.05.2020 година
 
1. К-66/20 во 11,00 часот
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
СУДИЈА ЗОРАН СОЛАРСКИ

 

06.05.2020 година
 
1. К-174/20 во 09,00 часот
2. К-166/20 во 10,00 часот
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
СУДИЈА САВРЕ СПАСОВСКИ
18.05.2020 година
 
1. К-53/20 во 09,00 часот
2. К-205/16 во 10,00 часот
3. К-675/19 во 11,00 часот
 
20.05.2020 година 
 
1. К-58/20 во 09,00 часот
2. К-40/20 во 10,00 часот
3. КС-КР-561/19 во 12,00 часот
 
21.05.2020 година 
 
1. К-689/19 во 09,00 часот
 
22.05.2020 година 
 
1. К-278/18 во 09,00 часот
2. К-6/20   во 10,00 часот
3. К-33/20  во 12,00 часот
 
26.05.2020 година 
 
1. К-543/19 во 10,00 часот
2. К-418/19 во 12,00 часот
 
27.05.2020 година 
 
1. К-193/20 во 09,00 часот
2. К-190/20 во 10,00 часот
3. К-659/19 во 11,00 часот
4. К-600/19 во 12,00 часот
 
28.05.2020 година 
 
1. К-15/20 во 09,00 часот
2. К-514/19 во 10,00 часот

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СУДИЈА МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВСКИ

 

05.05.2020 година      
 
1. ПРК-С-508/20 во 09,00 часот             
2. ПРК-С-511/20 во 09,10 часот                        
3. ПРК-С-512/20 во 09,20 часот                        
4. ПРК-С-512/20 во 09,30 часот                        
5. ПРК-С-518/20 во 09,40 часот                        
6. ПРК-С-523/20 во 09,50  часот                       
7. ПРК-С-526/20 во 10,00  часот                                                                 
8. ПРК-С-531/20 во 10,10  часот                                                                 
9. ПРК-С-534/20 во 10,20  часот                                            
10. ПРК-С-535/20 во 10,30 часот                                                       
11. ПРК-С-537/20 во 10,40 часот                                                       
12. ПРК-Ј-42/20  во 10,50 часот
 
07.05.2020 година
 
1. ПРК-Ј-59/20 во 08,40 часот        
2. ПРК-С-582/20 во 08,45 часот
3. ПРК-Ј-44/20 во 09,00 часот
4. ПРК-Ј-45/20 во 09,45 часот
5. ПРК-Ј-46/20 во 10,15 часот
6. ПРК-С-1716/19 во 10,55 часот                                                     
 
11.05.2020 година 
 
1. ПРК-С-540/20 во 09,00 часот         
2. ПРК-С-542/20 во 09,10  часот                     
3. ПРК-С-546/20 во 09,20 часот
4. ПРК-С-548/20 во 09,30 часот
5. ПРК-С-552/20 во 09,40 часот
6. ПРК-С-554/20 во 09,50 часот
7. ПРК-О-33/20 во 10,00 часот
8. ПРК-С-1711/19 во 10,40 часот
 
13.05.2020 година 
 
1. ПРК-С-572/20 во 08,45 часот         
2. ПРК-О-173/20 во 09,00  часот                     
3. ПРК-С-555/20 во 09,15 часот
4. ПРК-С-560/20 во 09,30 часот
5. ПРК-С-562/20 во 09,45 часот
6. ПРК-С-563/20 во 10,00 часот
7. ПРК-С-570/20 во 10,15 часот
8. ПРК-Ј-53/20 во 10,30 часот
9. ПРК-Ј-54/20 во 10,45 часот 
 
15.05.2020 година 
 
1. ПРК-Ј-64/17 во 08,45 часот         
2. ПРК-О-156/19 во 09,00  часот                     
3. ПРК-О-7/20 во 09,20 часот
4. ПРК-Ј-405/19 во 09,40 часот
5. ПРК-О-38/20 во 10,00 часот
6. ПРК-О-42/20 во 10,30 часот
7. ПРК-С-1/20 во 10,45 часот
 
19.05.2020 година 
 
1. ПРК-Ј-68/20 во 09,00 часот         
2. ПРК-С-625/20 во 09,20 часот                     
3. ПРК-С-628/20 во 09,30 часот
4. ПРК-С-629/20 во 09,40 часот
5. ПРК-С-630/20 во 09,50 часот
6. ПРК-С-632/20 во 10,00 часот
7. ПРК-С-635/20 во 10,10 часот
8. ПРК-С-641/20 во 10,20 часот
9. ПРК-С-642/20 во 10,30 часот
 
29.05.2020 година
 
1. ПРК-С-789/20 во 08,45 часот         
2. ПРК-С-790/20 во 09,00 часот                     
3. ПРК-С-791/20 во 09,15 часот
4. ПРК-С-793/20 во 09,30 часот
5. ПРК-С-800/20 во 09,45 часот
6. ПРК-С-803/20 во 10,00 часот
7. ПРК-С-806/20 во 10,15 часот
8. ПРК-С-807/20 во 10,30 часот
9. ПРК-О-65/20 во 10,45 часот
10. ПРК-С-581/20 во 10,55 часот
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
СУДИЈА ВЕСНА ЈОВАНОВСКА

 

14.05.2020 година      
 
1. ПРК-О-184/19 во 08,30 часот             
2. ПРК-О-192/19 во 08,45 часот                        
3. ПРК-С-1749/19 во 09,00 часот                        
4. ПРК-Ј-427/19 во 09,10 часот                        
5. ПРК-С-1752/19 во 09,25 часот                        
6. ПРК-О-32/20 во 09,40 часот                       
7. ПРК-О-189/19 во 09.55,00  часот                                                                 
8. ПРК-О-30/20 во 10,05  часот                                                                 
 
20.05.2020 година
 
1. ПРК-С-618/20 во 08,30 часот 
2. ПРК-С-556/20 во 08,40 часот
3. ПРК-С-893/20 во 09,30 часот
4. ПРК-С-696/19 во 09,40 часот
 
21.05.2020 година
 
1. ПРК-Ј-2/20 во 08,30 часот        
2. ПРК-С-3/20 во 08,45 часот
3. ПРК-С-161/19 во 10,20 часот                                         
 

26.05.2020 ГОДИНА

 

ПРК-С-1249/19 во 08:30 часот

ПРК-С-1737/19 во 08:45 часот

ПРК-О-179/19: во 09:00 часот

ПРК-С-1738/19 во 09:15 часот

ПРК-С-1729/19 во 09:30 часот

ПРК-С-1719/19 во 10:00 часот

ПРК-С-690/20 во 10:10 часот

ПРК-С-689/20 во 10:20 часот

ПРК-С-681/20 во 10:30 часот

ПРК-С-687/20 во 10:30 часот

ПРК-С-1272/19 во 10:45 часот

ПРК-О-8/19 во 10:50 часот

ПРК-С-683/20 во 11:00 часот

 

27.05.2020 ГОДИНА

 

ПРК-О-180/19 во08:30 часот

ПРК-С-623/20 во08:40 часот

ПРК-С-624/20 во08:50 часот

ПРК-С-633/20 во09:00 часот

ПРК-С-634/20 во09:10 часот

ПРК-С-639/20 во09:20 часот

ПРК-С-643/20 во09:30 часот

ПРК-С-644/20 во09:40 часот

ПРК-С-646/20 во09:50 часот

ПРК-С-647/20 во10:00 часот

ПРК-С-650/20 во10:10 часот

ПРК-С-652/20 во10:20 часот

ПРК-С-657/20 во10:30 часот

ПРК-С-658/20 во10:40 часот

ПРК-С-659/20 во10:50 часот

 

 

28.05.2020 ГОДИНА

 

ПРК-С-63/20 во 08:35 часот

ПРК-С-65/20 во 08:45 часот

ПРК-С-66/20 во 08:55 часот

ПРК-С-486/20 во 09:05 часот

ПРК-О-26/20 во 09:15 часот

ПРК-С-27/20 во 09:20 часот

ПРК-С-26/20 во 09:25 часот

ПРК-С-30/20 во 09:30 часот

ПРК-С-33/20 во 09:40 часот

ПРК-С-35/20 во 09:50 часот

ПРК-С-36/20 во 10:00 часот

ПРК-С-43/20 во 10:10 часот

ПРК-С-48/20 во 10:20 часот

ПРК-С-50/20 во 10:30 часот

ПРК-С-52/20 во 10:40 часот

ПРК-С-62/20 во 10:50 часот

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_