СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА

Новости, Соопштенија за јавност  |  30.3.2020

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО

Су-312/20

30.03.2020 година

Куманово

 

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА СОГЛАСНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ СУ-290/20 ОД 18.03.2020 година, во периодот од 01.04.2020 ГОДИНА, заклучно со 30.04.2020 година-

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО - ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

 

Судија Неџат Мемети

 

07.04.2020 година                28.04.2020 година      29.04.2020 година

МалВП -76/20 во 10,00 ч      П1-32/20 во 09,30 ч     МалВПл1 П -26/20 во 09,00 ч

П4-28/20 во 09,30 ч                          

 

 

Судија Мери Манаки Филиповска

 - Судењата закажани за месец Април 2020 година кај судијата Мери Манаки Филиповска се одложуваат,дополнително странките ќе добијат покани за нов термин за датумот за кога предметите се закажани         

 

Судија Марија Скалова

 

23.04.2020 година                                       

ТС-3/20 во 10.00 ч.

ТС-4/20 во 10.00 ч.

ТС-17/19 во 10,30 ч.

 

 

Судија Ѓилсиме Шабани

 

02.04.2020 година                                                               

ВПП2-3/20 во 09,30 ч.              

ПЛ1ТС-2/20 во 10,00 ч         

ЗАВ-5/20 во 10,30 ч

           

 

Судија Беџет Елези

 

07.04.2020 година                   22.04.2020 година                                                

ВПП2-7/20 во 10,00 ч.              ПЛ1 ТС-98/18 во 10,30 ч.

ВПП-10/20 во 09.00 ч.              ВПП2-9/20 во 09.00 ч.                                     

 

 

 

         

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИ ПО КОИ ЌЕ СЕ ПОСТАПУВА СОГЛАСНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ СУ-290/20 ОД 18.03.2020 година, во периодот од 01.04.2020 ГОДИНА, заклучно со 30.04.2020 година 

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО - КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

 

СУДИЈА МАЈА ДЕНКОВСКА

 

13.04.2020 година

1. К-420/19 во 09,00 часот

2. К-446/19 во 11,00 часот

3. К-172/20 во 12,00 часот

 

24.04.2020 година

1. К-481/19 во 10,00 часот

2. К-395/18 во 11,00 часот

 

СУДИЈА ЉУБОМИР ЃОРЃЕВИЌ

10.04.2020 година

1. К-68/20 во 10,30 часот

 

СУДИЈА САША ЃОРЃЕВИЌ

01.04.2020 година

1. К-66/20 во 10,00 часот

 

СУДИЈА САВРЕ СПАСОВСКИ

01.04.2020 година

1. К-53/20 во 09,00 часот

 

02.04.2020 година

1. К-158/20 во 09,00 часот

 

06.04.2020 година

1. К-514/19 во 12,00 часот

 

14.04.2020 година

1. КС-КР-561/19 во 12,00 часот

 

16.04.2020 година

1. К-560/18 во 13,00 часот

 

22.04.2020 година

1. К-6/20 во 10,00 часот

2. К-275/18 во 11,00 часот

3. К-33/20 во 12,00 часот

 

24.04.2020 година

1. К-675/19 во 10,00 часот

2. К-108/20 во 12,00 часот

 

СУДИЈА МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВСКИ

01.04.2020 година

1. ПРК-О-35/20 во 08,45 часот            

2. ПРК-Ј-20/20 во 09,00  часот                    

3. ПРК-С-225/20 во 09,30 часот

4. ПРК-С-226/20 во 09,40 часот

5. ПРК-С-228/20 во 09,50 часот

6. ПРК-С-240/20 во 10,10 часот

7. ПРК-С-246/20 во 10,20 часот

8. ПРК-С-249/20 во 10,30 часот

 

03.04.2020 година                

1. ПРК-Ј-3/20 во 08,30 часот               

2. ПРК-С-256/20 во 09,00  часот                    

3. ПРК-С-259/20 во 09,10 часот

4. ПРК-С-263/20 во 09,20 часот

5. ПРК-С-267/20 во 09,30 часот

6. ПРК-С-268/20 во 09,40 часот

7. ПРК-С-270/20 во 09,50 часот

8. ПРК-С-275/20 во 10,10 часот

9. ПРК-С-277/20 во 10,30 часот

                        10. ПРК-С-278/20 во 10,40 часот

                        11. ПРК-С-283/20 во 10,50 часот

 

07.04.2020 година

1. ПРК-С-317/20 во 10,40 часот         

2. ПРК-С-284/20 во 09,00  часот                    

3. ПРК-С-285/20 во 09,10 часот

4. ПРК-С-299/20 во 09,30 часот

5. ПРК-С-298/20 во 09,20 часот

6. ПРК-С-304/20 во 09,40 часот

7. ПРК-С-307/20 во 09,50 часот

8. ПРК-С-308/20 во 10,00 часот

9. ПРК-С-309/20 во 10,10 часот

                        10. ПРК-С-314/20 во 10,20 часот

                        11. ПРК-С-315/20 во 10,30 часот

 

09.04.2020 година

1. ПРК-С-587/20 во 08,40 часот         

2. ПРК-С-326/20 во 09,00  часот                    

3. ПРК-С-327/20 во 09,10 часот

4. ПРК-С-329/20 во 09,20 часот

5. ПРК-С-331/20 во 09,30 часот

6. ПРК-С-334/20 во 09,40 часот

7. ПРК-С-325/20 во 09,50 часот

8. ПРК-С-337/20 во 10,00 часот

9. ПРК-С-338/20 во 10,10 часот

                        10. ПРК-С-340/20 во 10,20 часот

                        11. ПРК-С-342/20 во 10,30 часот

                        12. ПРК-С-345/20 во 10,40 часот

                        13. ПРК-С-355/20 во 10,50 часот

 

13.04.2020 година

1. ПРК-С-588/20 во 08,45 часот         

2. ПРК-С-357/20 во 09,00  часот                    

3. ПРК-С-364/20 во 09,10 часот

4. ПРК-С-366/20 во 09,20 часот

5. ПРК-С-368/20 во 09,40 часот

6. ПРК-С-369/20 во 09,50 часот

7. ПРК-С-373/20 во 10,00 часот

8. ПРК-С-377/20 во 10,10 часот

9. ПРК-С-383/20 во 10,20 часот

                        10. ПРК-С-387/20 во 10,30 часот

                        11. ПРК-С-394/20 во 10,40 часот

                        12. ПРК-С-395/20 во 10,50 часот

                       

15.04.2020 година

1. ПРК-С-398/20 во 09,00 часот         

2. ПРК-С-400/20 во 09,10  часот                    

3. ПРК-С-408/20 во 09,30 часот

4. ПРК-С-405/20 во 09,40 часот

5. ПРК-С-403/20 во 09,50 часот

6. ПРК-Ј-29/20 во 10,00 часот

7. ПРК-Ј-30/20 во 10,20 часот

8. ПРК-О-23/20 во 10,40 часот

 

16.04.2020 година

1. ПРК-С-649/20 во 09,00 часот         

2. ПРК-С-655/20 во 09,10  часот                    

3. ПРК-С-660/20 во 09,20 часот

4. ПРК-С-663/20 во 09,30 часот

5. ПРК-С-666/20 во 09,40 часот

6. ПРК-С-668/20 во 09,50 часот

7. ПРК-С-669/20 во 10,00 часот

8. ПРК-С-674/20 во 10,10 часот

9. ПРК-С-675/20 во 10,20 часот

                        10. ПРК-С-676/20 во 10,30 часот

                        11. ПРК-С-677/20 во 10,40 часот

                        12. ПРК-С-678/20 во 10,50 часот

 

22.04.2020 година

1. ПРК-С-597/20 во 08,40 часот         

2. ПРК-С-576/20 во 08,45 часот                    

3. ПРК-О-21/20 во 09,00 часот

4. ПРК-С-412/20 во 09,30 часот

5. ПРК-С-418/20 во 09,40 часот

6. ПРК-С-422/20 во 09,50 часот

7. ПРК-С-428/20 во 10,00 часот

8. ПРК-С-430/20 во 10,10 часот

9. ПРК-С-383/20 во 10,20 часот

                        10. ПРК-С-431/20 во 10,35 часот

                        11. ПРК-С-599/20 во 10,45 часот

                        12. ПРК-С-621/20 во 10,55 часот

 

23.04.2020 година

1. ПРК-С-682/20 во 09,00 часот         

2. ПРК-С-684/20 во 09,10 часот                    

3. ПРК-С-691/20 во 09,20 часот

4. ПРК-С-694/20 во 09,30 часот

5. ПРК-О-48/20 во 09,45 часот

 

24.04.2020 годинa

1. ПРК-О-44/20 во 08,35 часот            

2. ПРК-С-433/20 во 09,00 часот                    

3. ПРК-С-438/20 во 09,30 часот

4. ПРК-С-443/20 во 10,00 часот

5. ПРК-С-445/20 во 10,10 часот

6. ПРК-С-448/20 во 10,20 часот

7. ПРК-С-450/20 во 10,30 часот

8. ПРК-С-434/20 во 10,40 часот

9. ПРК-С-452/20 во 10,45 часот

                        10. ПРК-С-455/20 во 10,50 часот

                       

 

28.04.2020 година                

1. ПРК-С-616/20 во 08,40 часот         

2. ПРК-С-617/20 во 08,50 часот                    

3. ПРК-С-457/20 во 09,00 часот

4. ПРК-С-458/20 во 09,10 часот

5. ПРК-С-461/20 во 09,20 часот

6. ПРК-С-462/20 во 09,30 часот

7. ПРК-С-468/20 во 09,40 часот

8. ПРК-С-472/20 во 09,50 часот

9. ПРК-С-477/20 во 10,10 часот

                        10. ПРК-С-478/20 во 10,20 часот

                        11. ПРК-С-479/20 во 10,30 часот

                        12. ПРК-Ј-38/20 во 10,40 часот

`                       13. ПРК-С-1703/19 во 10,55 часот

 

30.04.2020 година

1. ПРК-С-583/20 во 08,45 часот         

2. ПРК-О-25/20 во 09,00 часот                    

3. ПРК-О-29/20 во 10,00 часот

4. ПРК-С-487/20 во 10,00 часот

5. ПРК-С-491/20 во 10,10 часот

6. ПРК-С-501/20 во 10,20 часот

7. ПРК-С-504/20 во 10,30 часот

8. ПРК-С-505/20 во 10,40 часот

9. ПРК-С-507/20 во 10,50 часот

                       

 

                                   

                                                           

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_