СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

Новости, Соопштенија за јавност  |  11.6.2024

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО

I «ТС-16/18»

«11.06.2024» година

Куманово

 

 

                                                              

                                                                    Објавено на огласна табла на  11.06.2024 година    

 

 

СООПШТЕНИE

 

            Во постапката по тужба на тужителите Друштво за производство, трговија и услуги ИСКРА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ИНВЕСТ ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАВРОС ДОО Куманово и Друштво за производство, трговија и услуги АМВРОСИА ДОО с.Доброшане Куманово против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ДС ФУДС ДОО Куманово-во стечај, за утврдување на право на сопственост со поврат на стварите, вредност 5.500.000,00 денари, бидејќи доставата на поканите за главна расправа за 09.07.2024 година во 13:00 часот и поднесокот за откажување на полномошно од 06.12.2023 година на тужителите Друштво за производство, трговија и услуги ИСКРА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул.Козјачка бр.42 Доброшане Куманово, Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ИНВЕСТ ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште во Населено место без уличен систем Речица Куманово, Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАВРОС ДОО Куманово, со седиште Железничка бб Куманово и Друштво за производство, трговија и услуги АМВРОСИА ДОО с.Доброшане Куманово, со седиште Доброшане Куманово, не успеа на адресата запишана во трговскиот регистар, судот одреди доставувањето на поканите за главна расправа за 09.07.2024 година во 13:00 часот и поднесокот за откажување на полномошно од 06.12.2023 година до тужителите да се изврши со објава на писмената на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавуваат на огласната табла поканите за главна расправа за 09.07.2024 година во 13:00 часот и поднесокот за откажување на полномошно од 06.12.2023 година за тужителите.

 

            По истекот на рокот од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласната табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

                                                                                                Одговорен работник                                                                

 

                                                                            

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_