Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: П1-3/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-11/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К/15/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-1/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-29/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-12/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 11:50
 • Април
  22

  Предмет: РО-12/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: РО-13/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 12:10
 • Април
  22

  Предмет: РО-13/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.04.2024, во 12:15
 • Април
  23

  Предмет: К/17/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-20/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-84/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-85/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 10:15
 • Април
  23

  Предмет: РО-86/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-87/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.04.2024, во 10:45
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-38/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-19/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.04.2024, во 12:15
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-П-7/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  24.04.2024, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: РО-16/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  24.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: К/3/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: К/30/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-572/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: К/156/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-896/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 09:35
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-774/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 09:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-688/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 09:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-783/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К/25/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-1/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: РО-90/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:05
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-549/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-491/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-854/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-877/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-550/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-669/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 10:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-599/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-848/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-581/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-815/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-542/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-788/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 11:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-727/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-593/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-666/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-881/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-654/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-731/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 12:55
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.04.2024, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: ВПП2-11/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: К/24/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: К/16/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.04.2024, во 08:30
 • Април
  29

  Предмет: К/77/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: П4-9/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: П4-10/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: П4-3/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-90/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.04.2024, во 11:00
 • Април
  29

  Предмет: П4-2/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:30
 • Мај
  2

  Предмет: К/29/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.05.2024, во 08:30
 • Мај
  2

  Предмет: К/28/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.05.2024, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: К/25/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.05.2024, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-1/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:29
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-252/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:29
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-79/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-286/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-442/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:31
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-80/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:35
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-81/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:40
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-82/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:45
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-83/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:50
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-84/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 08:55
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-85/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-6/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:01
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-86/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:05
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-87/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:10
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-479/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:11
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-88/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:20
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-89/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:25
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-482/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:27
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-90/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:31
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-91/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:35
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-92/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:40
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-94/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:45
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-95/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:50
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-97/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 09:55
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-99/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:05
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-100/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:10
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-125/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:15
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:20
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-127/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:25
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-128/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-133/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:35
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-135/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:40
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-136/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:45
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-141/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:45
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-136/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:46
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-138/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:50
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:55
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-455/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 10:56
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-140/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-142/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:05
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-143/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:10
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-429/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:11
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-144/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:15
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:20
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-199/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:25
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-Ј-15/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:25
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-435/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:26
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-436/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:27
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-200/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-486/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:31
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-359/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:31
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-201/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:35
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-363/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:36
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-202/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:40
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-203/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:45
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-204/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:50
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-205/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 11:55
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-73/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-81/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:10
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-82/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:20
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-462/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:21
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-84/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-85/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:40
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-86/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 12:50
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-98/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 13:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-103/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 13:10
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-Ј-15/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 13:20
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-105/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 13:20
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-115/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.05.2024, во 13:30
 • Мај
  9

  Предмет: К/156/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 09:00
 • Мај
  9

  Предмет: К/2/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-59/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-32/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-14/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:31
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-304/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:33
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-59/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:35
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-15/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:45
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-56/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 08:55
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-57/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-16/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 09:01
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 09:15
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-18/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: П1-2/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-19/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 09:45
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-13/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: МАЛВП-15/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-Ј-51/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:15
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-20/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-19/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-87/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:50
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-18/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 11:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-14/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 11:10
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-15/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 11:20
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-16/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 11:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-17/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 11:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-12/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 11:50
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-13/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 12:00
 • Мај
  10

  Предмет: МАЛВП-16/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 12:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-76/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 12:10
 • Мај
  14

  Предмет: К/34/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 08:30
 • Мај
  14

  Предмет: МАЛВП-24/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.05.2024, во 09:30
 • Мај
  14

  Предмет: П1-10/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.05.2024, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: РО-14/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.05.2024, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: РО-2/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.05.2024, во 10:15
 • Мај
  14

  Предмет: П2-1/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.05.2024, во 10:45
 • Мај
  14

  Предмет: П2-2/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.05.2024, во 11:15
 • Мај
  14

  Предмет: МАЛВП-26/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.05.2024, во 12:00
 • Мај
  15

  Предмет: ПЛ1-П-7/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.05.2024, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: РО-16/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.05.2024, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: К/5/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 08:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-895/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 09:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-859/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 09:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-510/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 09:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-611/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-875/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 10:10
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-505/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 10:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-725/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 10:25
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-678/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.05.2024, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: П4-6/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПЛ1-П-34/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПЛ1-П-16/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПЛ1-П-19/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПЛ1-П-18/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: К/32/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: К/35/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-8/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-18/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-19/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-20/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-21/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-22/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-23/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:50
 • Мај
  21

  Предмет: РО-24/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-25/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 11:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-26/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 11:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-27/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-28/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 11:40
 • Мај
  21

  Предмет: П1-11/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: К/103/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-38/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-37/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-35/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.05.2024, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-33/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  23.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-П-32/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-П-26/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-П-28/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-П-30/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-11/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.05.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-215/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-208/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 08:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-216/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-218/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-209/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-211/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 08:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-278/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-275/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-276/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-277/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-274/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-249/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-630/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-822/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-207/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-250/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-596/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-785/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-251/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-253/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-882/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-849/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-260/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-254/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-561/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-509/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-255/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-256/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-901/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-619/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-259/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-258/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-664/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-261/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-524/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-262/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-336/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-506/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-263/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-579/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-264/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-265/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-526/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-266/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-267/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-269/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-753/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-270/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-271/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-700/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-273/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-272/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-668/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-247/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-248/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-665/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-221/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-222/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-223/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-224/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-225/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-226/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-689/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-227/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-229/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-655/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-230/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-231/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-403/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-629/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 12:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-232/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-233/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-233/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-671/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-234/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-235/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-236/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-237/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-238/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-239/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-240/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-241/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-242/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:25
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-243/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-244/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-245/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-246/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-220/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-219/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-213/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-217/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-257/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-214/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-268/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:25
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-17/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-172/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 08:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-16/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-О-96/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-О-11/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-136/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 08:55
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-О-91/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-О-102/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-372/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-194/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-45/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  05.06.2024, во 09:46
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-314/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-76/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:51
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-146/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 09:56
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-150/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:01
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:06
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-449/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-О-92/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:11
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-77/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-51/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-481/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-464/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-317/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 3
  05.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-192/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-193/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-424/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-847/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-897/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-787/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-670/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-559/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-345/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-623/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-784/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-580/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-574/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-573/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-621/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-761/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-508/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-494/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-880/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-759/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-555/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-504/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-850/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-824/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-790/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-597/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-710/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-690/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-656/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-711/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-521/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-884/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-658/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-514/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-342/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-715/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-773/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-905/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-557/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11