Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: К/162/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К/155/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К/170/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-17/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-9/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К/135/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-34/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-27/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-15/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-22/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-93/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К/169/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К/164/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К/99/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-31/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-27/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-83/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-537/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-528/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-529/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-530/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-531/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:25
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-533/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-534/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-535/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-536/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-538/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-539/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-549/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-546/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-540/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-541/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-542/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:20
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-543/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:25
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП/4/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-544/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-545/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-547/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:40
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-548/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-550/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-551/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 10:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-552/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-553/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-554/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:10
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-555/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-590/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:20
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-591/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:25
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-592/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-593/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-594/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:40
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-595/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-596/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:50
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-597/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:55
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-598/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-357/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 12:05
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-27/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 12:10
 • Јануари
  29

  Предмет: К/156/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-394/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-397/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:05
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:10
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-454/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:20
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-453/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:25
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-339/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:35
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:40
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-98/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-240/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-298/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП2-22/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-О-62/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 12:15
 • Јануари
  29

  Предмет: ПЛ1-П-19/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К/165/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-8/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К/166/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К/136/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  31.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-69/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К/113/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-68/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-50/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-54/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-52/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-78/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-72/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-76/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-90/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-74/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К/159/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-576/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-575/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:05
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-574/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-573/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-572/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-571/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:25
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-570/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.02.2020, во 09:30