Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  29

  Предмет: К/162/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К/148/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-18/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-18/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К/95/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-226/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-324/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-141/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-64/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-44/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-36/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-65/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-67/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-53/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-302/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-303/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-53/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-238/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-125/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-78/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-85/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-119/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-116/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-272/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-257/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-289/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-291/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-294/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-339/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-169/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-273/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К/168/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-150/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-178/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-624/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 13:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.11.2021, во 14:15
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-44/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-37/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К/159/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  2

  Предмет: К/124/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: К/135/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К/120/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-1/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К/116/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К/132/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: К/156/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.12.2021, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-55/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: К/163/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: К/157/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: П5-1/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: П5-2/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К/80/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П4-2/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: П1-12/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К/141/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: К/121/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-24/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-57/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К/68/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-38/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-346/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: К/83/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-345/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-332/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-108/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К/142/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-112/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-117/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-321/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-320/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-31/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-322/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-325/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-328/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-327/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-330/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-329/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-333/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-334/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-335/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-11/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-337/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-336/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-338/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-339/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-341/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-340/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-342/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-343/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-347/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-344/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-114/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-632/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 12:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-158/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-684/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-776/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 13:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-816/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-799/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: П5-1/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 14:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 14:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 14:15
 • Декември
  9

  Предмет: К/155/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-48/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-2/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К/8/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К/164/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП/3/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К/165/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К/153/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: К/60/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.12.2021, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: К/167/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-2/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП/4/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.12.2021, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-4/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.12.2021, во 11:30
 • Декември
  10

  Предмет: К/21/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К/105/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: К/143/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-567/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-569/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 09:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-571/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-514/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-565/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-586/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 09:55
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-354/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-356/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:05
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-380/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-352/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-383/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-385/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-602/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-594/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-532/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 10:55
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:05
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-612/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.12.2021, во 11:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-487/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-491/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-358/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:55
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К/48/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:05
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-596/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-598/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-600/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 08:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-704/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-705/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-702/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-701/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 08:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ЗАМ-К-4/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-75/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-693/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-696/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-694/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-709/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-698/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-711/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-269/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-29/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-712/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-723/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-716/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-752/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-755/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-760/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-759/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-745/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-749/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-763/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 1
  14.12.2021, во 12:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-246/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-769/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-136/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-227/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-778/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-772/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-807/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-814/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-793/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-801/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-795/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-796/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-75/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-777/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-805/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:50
 • Декември
  14

  Предмет: РО-15/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.12.2021, во 13:55
 • Декември
  14

  Предмет: РО-15/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.12.2021, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-209/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 14:00
 • Декември
  15

  Предмет: П2-47/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-435/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-437/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: П2-47/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.12.2021, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-439/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-441/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:55
 • Декември
  15

  Предмет: П2-37/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-616/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-445/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-561/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-419/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-371/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-363/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-473/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-431/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-498/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: П2-35/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.12.2021, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-502/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-504/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-506/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-508/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-510/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-489/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-557/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-559/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-555/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-553/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-546/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-544/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-540/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:20
 • Декември
  16

  Предмет: К/166/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: К/22/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-365/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-367/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:35
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-369/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:40
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-373/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-375/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:50
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 09:55
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-393/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:05
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-395/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-397/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:25
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-405/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-407/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:35
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-409/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:40
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-411/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:50
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-415/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:55
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-417/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:05
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-518/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-530/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-443/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-447/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:25
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-449/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-451/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:35
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-453/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:40
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-461/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-465/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:50
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-467/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:55
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 12:05
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-427/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 12:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-429/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 12:20
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-33/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-6/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-15/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  20.12.2021, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-52/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  20.12.2021, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-15/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-10/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-362/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-368/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-О-93/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-372/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 09:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-374/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-376/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 10:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-390/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  21.12.2021, во 10:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-392/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-394/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 10:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 10:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 11:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.12.2021, во 11:20
 • Декември
  22

  Предмет: П2-48/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.12.2021, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-52/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.12.2021, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: П2-48/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.12.2021, во 09:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-60/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.12.2021, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-56/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.12.2021, во 11:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-404/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-406/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 09:10
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-408/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 09:20
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-410/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-412/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 09:40
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-414/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 09:50
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-416/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-418/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 10:10
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-420/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 10:20
 • Декември
  23

  Предмет: К/138/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.12.2021, во 10:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 10:40
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-426/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 10:50
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-428/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-430/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 11:10
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.12.2021, во 11:20
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:35
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-361/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:40
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-387/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-469/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:50
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-475/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:55
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-479/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:05
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-481/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:10
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-528/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:15
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-524/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:20
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-522/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:25
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-520/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:35
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-592/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:40
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-584/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-582/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:50
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-575/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:55
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-578/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-580/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:05
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-573/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:10
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-459/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:15
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-590/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-59/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-27/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.12.2021, во 11:00
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-30/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.12.2021, во 11:00
 • Декември
  29

  Предмет: К/26/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.12.2021, во 08:30
 • Декември
  29

  Предмет: К/69/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.12.2021, во 09:00
 • Декември
  30

  Предмет: К/113/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.12.2021, во 08:30
 • Декември
  30

  Предмет: К/31/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.12.2021, во 09:00
 • Декември
  30

  Предмет: К/155/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.12.2021, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: РО-12/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: РО-14/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  12

  Предмет: К/158/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  13

  Предмет: К/138/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  14

  Предмет: РО-9/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  14

  Предмет: РО-8/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  14

  Предмет: П1-7/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К/151/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К/147/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К/7/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К/150/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К/115/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К/128/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К/136/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К/65/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К/103/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: К/58/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К/100/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-5/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К/88/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: П3-1/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.02.2022, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11