Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  13

  Предмет: ВПП2-21/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: К/89/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: К/90/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 08:45
 • Јули
  13

  Предмет: К/84/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К/86/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К/82/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К/80/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К/50/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: К/47/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: К/54/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: К/53/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-32/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: К/69/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-35/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 09:45
 • Јули
  14

  Предмет: РО-42/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: РО-18/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 10:15
 • Јули
  14

  Предмет: РО-28/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-21/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 10:45
 • Јули
  14

  Предмет: РО-13/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 11:00
 • Јули
  14

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 14:30
 • Јули
  17

  Предмет: П4-7/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  17.07.2020, во 14:00
 • Јули
  17

  Предмет: П2-37/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  17.07.2020, во 14:20
 • Јули
  17

  Предмет: П2-37/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  17.07.2020, во 14:30
 • Јули
  21

  Предмет: П4-5/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  21.07.2020, во 14:00
 • Јули
  21

  Предмет: МАЛВП-84/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.07.2020, во 14:30
 • Август
  17

  Предмет: К/53/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 08:30
 • Август
  17

  Предмет: П2-14/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: П2-11/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: РО-1/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-2/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: П2-16/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.08.2020, во 09:15
 • Август
  19

  Предмет: РО-43/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.08.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К/47/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: К/50/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К/117/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К/56/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-56/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К/125/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К/10/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 09:15
 • Септември
  4

  Предмет: П5-1/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К/23/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К/30/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 09:35
 • Септември
  4

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-95/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-103/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-8/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: К/96/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 08:30
 • Септември
  7

  Предмет: К/99/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К/147/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 08:30
 • Септември
  9

  Предмет: К/155/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К/18/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-108/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-121/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.09.2020, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-9/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-504/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  15.09.2020, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.09.2020, во 11:00
 • Септември
  15

  Предмет: П2-6/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К/170/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-11/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.09.2020, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-6/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.09.2020, во 11:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-7/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.09.2020, во 11:45
 • Септември
  17

  Предмет: П2-9/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.09.2020, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: П5-3/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.09.2020, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: К/143/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-9/18

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  18.09.2020, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: К/51/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.09.2020, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11