Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-236/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:30
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-159/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:35
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-154/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:40
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-10/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:45
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-82/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:50
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-275/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 09:55
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-83/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-134/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:05
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-47/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:10
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-22/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:30
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-79/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:35
 • Јули
  18

  Предмет: ПРК-С-1260/15

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: П2-6/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-3/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.08.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-149/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-119/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-24/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-19/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-127/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-108/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-112/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-114/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-115/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-116/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-118/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-123/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-124/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 09:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-130/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-131/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-132/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-133/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-136/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-171/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-172/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-174/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-175/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-176/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-177/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-178/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-179/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-180/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-182/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:25
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-183/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-184/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-185/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-186/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-187/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-188/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 11:55
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-189/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-190/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:05
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-191/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-192/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-193/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-195/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-196/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:35
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-197/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-198/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-199/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-200/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 12:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-6/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-19/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-42/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-43/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-23/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К/53/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.09.2018, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-12/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-78/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-11/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 09:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-80/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-92/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 09:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-57/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-53/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 10:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-38/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-35/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 10:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-27/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-4/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-41/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-42/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 11:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-51/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-26/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 12:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-2/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.09.2018, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/74/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.09.2018, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: К/71/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.09.2018, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-2/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  10.09.2018, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-12/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  10.09.2018, во 10:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-32/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-34/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-1/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-52/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-50/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  12.09.2018, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: К/72/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.09.2018, во 08:30
 • Септември
  14

  Предмет: П4-1/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.09.2018, во 03:00
 • Септември
  14

  Предмет: К/73/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.09.2018, во 08:30
 • Септември
  14

  Предмет: К/65/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.09.2018, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: К/140/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.09.2018, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-3/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.09.2018, во 09:30