Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: РО-3/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-2/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-30/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К/140/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К/118/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-25/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-283/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/146/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-215/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К/98/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-6/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К/107/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-20/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К/149/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К/151/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К/143/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: К/10/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 08:35
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-1/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-502/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-510/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП/9/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  25

  Предмет: К/85/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-48/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-30/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-292/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-38/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К/119/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-53/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-28/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-24/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-9/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К/136/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К/152/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К/4/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-2/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К/14/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К/114/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-22/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-15/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П2-17/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП2-15/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К/143/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.03.2019, во 08:30
 • Март
  1

  Предмет: П2-27/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  01.03.2019, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: П2-19/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  01.03.2019, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-П-1/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  01.03.2019, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-372/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-445/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-408/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2019, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: К/13/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.03.2019, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-339/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-81/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  05.03.2019, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-255/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-328/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-332/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-337/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-270/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-269/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-276/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-259/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-253/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-263/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-119/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-174/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.03.2019, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-74/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-340/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:32
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-342/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-345/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-348/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-353/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-355/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:55
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-142/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.03.2019, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-40/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-81/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:03
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-101/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-102/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-201/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-203/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 3
  05.03.2019, во 11:25
 • Март
  5

  Предмет: П2-3/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.03.2019, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-204/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-216/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-211/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 11:50
 • Март
  5

  Предмет: П3-1/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Соба 3
  05.03.2019, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: К/81/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-5/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-62/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-37/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:32
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-38/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-23/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 10:45
 • Март
  7

  Предмет: РО-8/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.03.2019, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-116/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.03.2019, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-205/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.03.2019, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: К/11/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-21/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.03.2019, во 13:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-12/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.03.2019, во 14:00