Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-40/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП2-46/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К/154/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-74/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-74/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-64/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-64/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К/105/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-38/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-38/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-58/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-58/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-62/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-62/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-66/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-66/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-72/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-72/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-74/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-74/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 12:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-79/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-79/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-78/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-78/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-81/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-80/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-81/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-80/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  22

  Предмет: К/166/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-25/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К/177/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-22/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К/117/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К/80/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-9/18

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К/173/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К/133/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К/170/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-20/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-21/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-22/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-23/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-24/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-516/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-60/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-43/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-281/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-276/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-516/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-162/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-164/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-165/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-167/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-166/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-169/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-170/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-184/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-175/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-156/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-194/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-193/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-196/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-195/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-228/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-229/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-226/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К/18/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-232/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-231/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-233/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-234/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-237/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-235/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-289/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-238/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-291/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-292/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-293/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-294/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:20