Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  17

  Предмет: П2-24/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.08.2022, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: П2-24/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.08.2022, во 09:45
 • Август
  17

  Предмет: П2-19/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  17.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-133/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-469/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 08:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 11:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 12:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-390/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 13:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-221/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 13:15
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-4/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 13:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 13:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП2-26/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: П3-1/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-376/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 12:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-445/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-128/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-284/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-184/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 13:45
 • Септември
  1

  Предмет: П4-6/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП2-24/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-14/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-26/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К/60/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-23/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-39/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-7/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-499/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-530/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-51/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-89/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-109/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-108/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-177/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП2-15/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 11:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-101/22

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: П4-4/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-22/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-16/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: К/30/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 08:30
 • Септември
  9

  Предмет: К/46/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 08:35
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП/2/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-45/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-42/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: К/65/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-34/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-36/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-38/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: П2-7/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: П2-19/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-64/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-26/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: П2-25/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-28/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: К/124/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 08:30
 • Септември
  15

  Предмет: П1-6/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-52/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: К/17/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: К/36/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: К/164/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-22/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-28/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-51/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  16.09.2022, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-3/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-9/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-10/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-12/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-6/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Соба 2
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: П2-22/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-736/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-781/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-724/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-476/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-766/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-739/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-851/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-611/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-817/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-786/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-797/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:25
 • Септември
  22

  Предмет: К/166/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 08:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-17/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: К/47/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К/59/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.09.2022, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: К/65/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-31/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-52/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-62/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-58/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К/57/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-28/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-15/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К/89/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.09.2022, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: К/163/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2022, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-26/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П5-3/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-3/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К/71/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К/72/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К/27/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-8/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К/46/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К/30/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 08:35
 • Октомври
  7

  Предмет: К/78/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К/138/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П3-1/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К/90/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К/67/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К/73/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-36/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К/67/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-10/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: РО-13/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К/82/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К/58/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-32/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К/91/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-64/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К/85/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К/83/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-П-61/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-50/22

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К/17/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-21/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-20/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-23/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-24/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К/84/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К/84/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.10.2022, во 08:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-31/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-23/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К/81/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.11.2022, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11