Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  21

  Предмет: ПРК-Ј-45/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 09:10
 • Март
  21

  Предмет: П5-3/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.03.2018, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П5-4/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П5-5/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-130/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-47/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-6/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.03.2018, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-140/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.03.2018, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: К/140/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 08:30
 • Март
  23

  Предмет: К/22/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-213/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: К/24/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-149/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 10:45
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-69/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-105/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-23/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: К/16/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-39/15

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К/124/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-37/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-27/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:05
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-26/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-25/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-24/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:25
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-137/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-75/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-258/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-233/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-57/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 10:55
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-44/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-94/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:05
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-85/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-85/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-85/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:20
 • Март
  26

  Предмет: К/19/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-121/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-23/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  26.03.2018, во 14:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-34/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.03.2018, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: П1-11/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПЛ1-П-100/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.03.2018, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-1/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.03.2018, во 11:30
 • Март
  28

  Предмет: П4-7/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  28.03.2018, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: МАЛВП-76/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  28.03.2018, во 12:15
 • Март
  29

  Предмет: К/85/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.03.2018, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: П2-42/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.03.2018, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: К/21/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.03.2018, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: П2-44/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К/30/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.03.2018, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: П2-38/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.03.2018, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: МАЛВП-57/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.03.2018, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К/32/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-13/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  30.03.2018, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К/49/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.03.2018, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: К/82/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2018, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: К/45/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2018, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-42/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2018, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: К/31/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2018, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-150/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-130/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-139/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-172/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-141/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-144/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-147/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-153/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ВПП/52/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  03.04.2018, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-154/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-157/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-159/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-163/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-177/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-173/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-295/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 09:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-301/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-322/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-323/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-325/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-327/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-328/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-337/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-4/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.04.2018, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-347/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-370/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-377/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-385/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-179/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-171/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.04.2018, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-181/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-182/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-168/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-169/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-171/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-174/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-171/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 11:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-178/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-187/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 12:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-190/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-192/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 12:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-193/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 12:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-194/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 12:30