Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: К/56/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 08:30
 • Мај
  22

  Предмет: К/24/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-14/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-16/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-35/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-34/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-5/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К/55/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-445/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-8/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-13/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 14:30
 • Мај
  28

  Предмет: ЗАМ-К-3/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ЗАМ-К-4/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 09:05
 • Мај
  28

  Предмет: П1-11/15

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: П1-3/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: П1-3/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-12/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: П2-2/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 13:55
 • Мај
  28

  Предмет: П2-2/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: П4-5/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 14:15
 • Мај
  29

  Предмет: К/143/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 08:30
 • Мај
  29

  Предмет: К/60/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К/59/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-3/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-4/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-30/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 11:10
 • Мај
  29

  Предмет: РО-5/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-40/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 11:45
 • Мај
  30

  Предмет: К/57/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: К/58/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: К/81/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 08:30
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-6/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  31.05.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К/61/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К/63/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К/62/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-500/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-362/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-204/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-207/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-208/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-210/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-211/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-212/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-213/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-214/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 09:55
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-215/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-75/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-216/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:05
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-217/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-218/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-219/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-220/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:25
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-221/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-222/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-226/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 10:55
 • Јуни
  5

  Предмет: П4-3/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-22/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:05
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-6/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-422/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-146/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:25
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-431/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-457/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-460/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-452/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.06.2019, во 11:45
 • Јуни
  6

  Предмет: К/56/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-7/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-14/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-4/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-50/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-34/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-27/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-54/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-32/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-45/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-63/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 13:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-40/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 13:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-33/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 13:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-39/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 13:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПЛ1-П-7/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  10.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-4/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  10.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-227/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-228/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-230/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-231/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-232/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  11

  Предмет: П4-10/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  11.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-233/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 09:35