Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: К/76/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: К/66/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-287/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К/81/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-9/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 10:45
 • Септември
  24

  Предмет: П1-7/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ВПП/7/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-1/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-5/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: К/7/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 08:30
 • Септември
  25

  Предмет: П2-3/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.09.2019, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: К/53/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-3/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.09.2019, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: К/56/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-9/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: К/8/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-11/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П2-8/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.09.2019, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПЛ1-П-21/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.09.2019, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-49/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.09.2019, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: К/59/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-3/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-3/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.09.2019, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: РО-4/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.09.2019, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: РО-5/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.09.2019, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-417/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-442/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-250/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-244/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-452/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-457/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-431/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-146/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-102/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 11:55
 • Септември
  27

  Предмет: К/77/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-144/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К/78/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 12:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-86/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  27.09.2019, во 12:10
 • Септември
  30

  Предмет: ЗАМ-К-7/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2019, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К/86/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2019, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-23/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-23/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-21/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП/4/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-24/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП/11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПЛ1-П-36/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-31/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП/6/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  01.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-32/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 11:15
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-33/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-34/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 11:45
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-36/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 12:15
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-37/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  01.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-331/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-321/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-324/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-326/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-323/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-50/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-327/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-338/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-322/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-332/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-328/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-335/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-19/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-336/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-334/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:05
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-330/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-341/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-333/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:25
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-340/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-344/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:35
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:40
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП/2/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:50
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-355/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 10:55
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-343/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-354/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:10
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-349/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:15
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:20
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-351/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:25
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-352/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-342/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  02.10.2019, во 11:40