Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: К/73/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К/107/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К/108/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-174/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-46/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-73/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-70/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К/97/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-13/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-16/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 14:15
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-95/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-132/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-145/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-152/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-147/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-156/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 10:40
 • Ноември
  16

  Предмет: П1-8/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-3/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-292/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К/119/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-179/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 093
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-24/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-42/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-3/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-18/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-7/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-17/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-129/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-127/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-60/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-60/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-68/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 14:15
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-4/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К/117/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К/109/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К/83/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-218/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-153/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-22/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-116/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: МАЛВП-119/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-7/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-7/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  22.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К/140/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-140/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-139/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-154/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-138/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-158/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К/85/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-136/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-150/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-214/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 10:45
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-213/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П2-21/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К/16/17

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  26

  Предмет: К/71/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П5-2/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: К/118/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: МАЛВП-287/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  26

  Предмет: ПЛ1-П-15/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПЛ1-П-38/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.11.2018, во 11:45
 • Ноември
  27

  Предмет: К/77/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  27

  Предмет: МАЛВП-116/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  27

  Предмет: МАЛВП-114/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: МАЛВП-122/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  27

  Предмет: МАЛВП-104/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К/59/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-283/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  28.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-26/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К/105/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-220/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-84/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-109/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-113/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  29.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К/124/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К/93/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К/127/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-131/18

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К/88/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2018, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К/85/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  03.12.2018, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-36/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  03.12.2018, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-32/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  03.12.2018, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-33/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  03.12.2018, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-30/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  03.12.2018, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-219/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.12.2018, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-211/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.12.2018, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-153/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.12.2018, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-94/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.12.2018, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-32/17

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  05.12.2018, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-52/16

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  05.12.2018, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: К/114/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2018, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-205/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.12.2018, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К/129/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2018, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-136/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.12.2018, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-6/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  06.12.2018, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К/116/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2018, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-1/18

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.12.2018, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: К/71/18

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.12.2018, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-53/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  11.12.2018, во 09:30