Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  28

  Предмет: К/80/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-285/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-534/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-29/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-535/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-540/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-542/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-545/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-558/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-560/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-562/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-564/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ОДС-1/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-568/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-618/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-625/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-643/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-650/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-660/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-662/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 11:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-10/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: П2-36/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: П2-36/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: П2-26/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К/24/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-24/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 11:15
 • Септември
  29

  Предмет: П2-27/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-41/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-57/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: К/80/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-38/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:30
 • Септември
  30

  Предмет: К/93/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: К/92/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: К/65/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-31/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К/49/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-2/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К/120/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К/156/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К/30/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К/26/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-5/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-9/18

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К/20/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-15/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-8/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-1/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К/104/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К/105/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-33/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К/77/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-35/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К/88/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К/83/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-40/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-41/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-42/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-44/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-43/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-5/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-47/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-55/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-59/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-61/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-62/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-63/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-64/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-82/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-83/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-84/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-85/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-86/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-88/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-89/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-94/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К/95/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-123/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-124/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-125/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-127/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-128/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-129/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-131/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-130/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-222/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-223/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-88/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-307/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-59/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-61/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-62/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-63/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-64/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-65/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-66/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-67/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-68/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-69/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-70/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-72/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-73/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-71/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К/58/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К/103/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-1/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К/114/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К/88/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К/71/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К/1/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К/21/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  08.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К/122/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К/126/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-3/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-42/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  12.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К/48/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-48/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-38/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-38/21

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-51/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-58/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-2/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-18/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-34/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К/112/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К/113/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К/85/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К/100/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-3/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К/44/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К/164/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-8/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  15.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К/68/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К/130/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  18

  Предмет: П5-1/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  18.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П5-2/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К/129/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К/125/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-9/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  18.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-19/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-35/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-65/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-36/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-37/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-39/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-57/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-58/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-60/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-20/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-25/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-27/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: МАЛВП-45/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  19.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-225/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-224/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-235/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-226/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-227/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-229/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-228/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-231/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-240/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-232/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-233/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-234/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-12/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-33/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-34/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-56/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-242/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-244/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-243/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-246/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-79/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-259/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К/118/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-4/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-36/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: К/128/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К/136/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: К/124/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-108/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К/135/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К/69/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К/60/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К/16/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К/143/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: К/141/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: К/117/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-109/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-111/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-75/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-136/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-137/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-139/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-П-17/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-138/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-140/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-41/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-146/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-147/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-149/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-148/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-151/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-152/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-153/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-155/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-156/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-158/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-159/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-160/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-162/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-164/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-191/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-163/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-165/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-167/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-168/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-П-24/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.10.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-169/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-179/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-183/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П4-5/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  02.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-189/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-190/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-193/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Соба 2
  02.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-192/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-197/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-199/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-202/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-201/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-40/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  02.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-203/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-204/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-205/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-206/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-207/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-208/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-209/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-253/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-254/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-256/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-134/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К/8/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К/31/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-28/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К/7/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К/133/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К/121/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К/127/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  08.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: К/142/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-133/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-134/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-143/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-142/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-145/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-11/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-154/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-120/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-122/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-121/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-10/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  09.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-211/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-213/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-214/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-261/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-260/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-262/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-17/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-70/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-71/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-72/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-74/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-73/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  11

  Предмет: К/22/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-13/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  11.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  11

  Предмет: К/140/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  11

  Предмет: К/93/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  12

  Предмет: К/66/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-80/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-238/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-237/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-6/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-264/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-239/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-275/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-277/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-278/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-269/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-316/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-280/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-281/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-290/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-292/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-294/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-297/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-295/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-299/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-300/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-301/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-303/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-305/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-304/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-306/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-307/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-308/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-310/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-313/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-312/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-314/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП/3/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  18.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-194/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: П3-1/21

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-195/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-196/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-265/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-267/21

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-285/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-181/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  25

  Предмет: П5-1/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-53/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11