Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  24

  Предмет: К/165/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-27/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-31/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: К/166/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-30/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-12/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-10/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-14/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 11:15
 • Февруари
  25

  Предмет: П2-42/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-28/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-432/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-26/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 14:15
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-29/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 14:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К/148/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-44/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-40/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К/9/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-29/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-6/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К/10/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-263/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-31/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-45/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К/69/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-97/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-513/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  27.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К/147/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К/6/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПЛ1-П-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К/5/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-69/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-68/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 1
  28.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-52/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-50/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-54/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-72/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-76/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-90/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-40/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-562/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-559/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-516/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-563/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-18/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 09:55
 • Март
  3

  Предмет: ПЛ1-П-8/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-15/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-13/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-10/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ВПП1-1/17

  Судија Лазар Ризов, Судница Соба 3
  03.03.2020, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-2/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-461/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 10:55
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-491/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-633/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-630/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-483/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-561/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-434/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-556/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-514/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-522/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-564/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-566/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-513/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  03.03.2020, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-91/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Соба 1
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-11/17

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-7/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-9/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-2/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-16/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-15/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-14/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-13/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-11/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-6/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-4/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-3/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-2/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-1/20

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-77/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:15
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-118/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-13/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 10:00