Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  3

  Lënda: К/111/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  3

  Lënda: К/99/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-37/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.10.2023, во 13:45
 • Tetor
  3

  Lënda: РО-37/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  4

  Lënda: П2-36/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВП-61/21

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  4

  Lënda: РО-67/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  4

  Lënda: РО-69/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВП-40/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  4

  Lënda: РО-68/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВП-113/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  4

  Lënda: МАЛВП-111/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  5

  Lënda: К/105/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  5

  Lënda: К/124/21

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  5

  Lënda: К/104/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-П-7/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-П-11/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  6

  Lënda: РО-59/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  6

  Lënda: РО-49/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  6

  Lënda: РО-50/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-П-12/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  6

  Lënda: РО-51/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  6

  Lënda: РО-53/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-П-8/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  6

  Lënda: РО-54/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  06.10.2023, во 11:15
 • Tetor
  6

  Lënda: ПЛ1-П-13/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  9

  Lënda: П3-1/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  9

  Lënda: ПЛ1-П-6/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  9

  Lënda: ПРК-О-85/22

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  9

  Lënda: ПРК-О-27/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.10.2023, во 12:15
 • Tetor
  9

  Lënda: ПРК-Ј-10/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  9

  Lënda: ПЛ1-П-3/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.10.2023, во 14:00
 • Tetor
  9

  Lënda: ПЛ1-П-9/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.10.2023, во 14:15
 • Tetor
  9

  Lënda: ПЛ1-П-10/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.10.2023, во 14:30
 • Tetor
  10

  Lënda: ВПП2-32/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  12

  Lënda: К/120/22

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  12

  Lënda: К/101/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  13

  Lënda: К/69/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  13

  Lënda: К/70/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  13

  Lënda: П5-4/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  13

  Lënda: К/80/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: П2-32/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  13

  Lënda: П2-43/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  13

  Lënda: П2-43/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  13

  Lënda: П2-41/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  13.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  13

  Lënda: П5-3/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  16

  Lënda: К/77/22

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  16

  Lënda: МАЛВП-32/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  16

  Lënda: МАЛВП-33/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  16

  Lënda: МАЛВП-46/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  16

  Lënda: МАЛВП-65/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  16

  Lënda: МАЛВП-76/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  17

  Lënda: ПРК-О-14/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.10.2023, во 11:50
 • Tetor
  17

  Lënda: ПРК-С-160/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  17

  Lënda: ПРК-О-46/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.10.2023, во 13:10
 • Tetor
  18

  Lënda: РО-67/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  18

  Lënda: РО-81/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  18

  Lënda: РО-80/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-206/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 11:55
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-361/22

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-361/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-164/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 12:15
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-209/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 12:20
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-200/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 12:25
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-188/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-72/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  18

  Lënda: ПРК-С-99/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.10.2023, во 13:05
 • Tetor
  19

  Lënda: РО-35/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  19

  Lënda: РО-34/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  19

  Lënda: П2-28/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  19

  Lënda: РО-31/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  19

  Lënda: К/112/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  20

  Lënda: МАЛВП-47/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  20

  Lënda: МАЛВП-44/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  20

  Lënda: МАЛВП-69/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  20

  Lënda: МАЛВП-41/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  20

  Lënda: МАЛВП-37/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  20

  Lënda: К/118/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  24

  Lënda: К/115/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  24

  Lënda: К/116/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  25

  Lënda: К/46/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-60/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-61/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-62/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-63/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-64/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-65/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 11:15
 • Tetor
  25

  Lënda: РО-66/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  26

  Lënda: К/113/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  26

  Lënda: П3-1/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  26

  Lënda: МАЛВП-18/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  26

  Lënda: МАЛВП-16/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-63/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-51/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-73/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-74/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-75/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-55/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-76/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-77/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-60/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-78/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 11:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-79/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  30

  Lënda: К/117/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-38/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-41/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-44/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  30

  Lënda: К/59/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-52/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  30.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  30

  Lënda: РО-46/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  30

  Lënda: К/43/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-52/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 08:30
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-50/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 08:45
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-51/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 09:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-С-23/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 09:15
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-24/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 09:30
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-32/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 09:45
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-33/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 10:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-36/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 10:15
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-37/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 10:30
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-38/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 10:45
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-39/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 11:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-61/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 11:15
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-61/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 11:15
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-60/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 11:30
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-54/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Соба 1
  31.10.2023, во 11:45
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-49/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 12:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-48/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 12:15
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-45/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 12:30
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-46/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 12:45
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-47/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 13:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-12/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 13:15
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-С-691/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 13:30
 • Tetor
  31

  Lënda: ПРК-О-25/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.10.2023, во 13:40
 • Nëntor
  2

  Lënda: П4-9/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: П1-4/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.11.2023, во 12:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: П5-1/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: П1-6/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: МАЛВП-21/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: П1-8/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.11.2023, во 12:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: П1-10/21

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.11.2023, во 09:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: П4-11/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.11.2023, во 12:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: К/76/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2023, во 08:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: К/63/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К/68/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К/92/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 12:01
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К/74/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 12:05
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К/77/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.12.2023, во 08:30
 • Mars
  2

  Lënda: МАЛВП-539/07

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve
  02.03.2209, во 11