Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-516/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-60/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-43/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-281/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-276/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-516/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-162/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-164/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-165/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-167/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-166/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-169/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-170/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-184/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-175/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-156/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-194/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-193/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-196/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-195/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-228/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-229/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:20
 • Јануари
  26

  Предмет: К/18/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-226/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-232/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-231/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-233/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-234/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-237/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-235/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 11:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-289/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-238/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-291/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-292/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-293/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-294/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-295/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-297/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-296/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-298/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-299/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-300/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-301/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-302/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-303/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-197/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-304/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К/1/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-516/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП2-33/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К/7/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П4-9/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К/146/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП/5/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП/6/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП/2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  29.01.2021, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К/172/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 08:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К/117/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  01.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ЗАМ-К-1/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-641/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К/10/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К/186/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.02.2021, во 09:05
 • Февруари
  2

  Предмет: П1-12/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  02.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-315/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-178/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 09:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-126/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-127/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-129/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-130/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-131/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 11:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-133/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-134/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 11:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-135/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-137/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 12:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-149/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-150/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 12:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-158/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-151/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 13:05
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-218/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 13:15
 • Февруари
  4

  Предмет: К/139/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 08:30
 • Февруари
  4

  Предмет: К/128/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 08:40
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: К/126/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: МАЛВП-87/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К/105/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-8/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:15
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:30