Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  4

  Предмет: К/166/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.12.2020, во 08:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-9/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.12.2020, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-6/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.12.2020, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К/117/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.12.2020, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.12.2020, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К/173/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2020, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: К/170/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-6/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-67/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.12.2020, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-98/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.12.2020, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К/77/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-25/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  11.12.2020, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К/155/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К/7/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-10/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  11.12.2020, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-31/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К/133/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП/5/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП/6/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП/2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-33/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 2
  14.12.2020, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-241/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-15/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.12.2020, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-97/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-100/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-99/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-106/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-105/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-107/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-108/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-110/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-112/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-114/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-113/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-116/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-18/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.12.2020, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-117/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-118/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-120/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-119/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-123/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-124/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-125/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-139/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 11:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-138/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-140/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-141/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-387/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 12:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-426/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-449/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 13:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-325/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: П2-25/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  16.12.2020, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-14/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  17.12.2020, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: МАЛВП-22/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  17.12.2020, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: РО-1/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  17.12.2020, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: К/140/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.12.2020, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-26/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  18.12.2020, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К/155/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.12.2020, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-20/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  21.12.2020, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-21/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  21.12.2020, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-22/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  21.12.2020, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-23/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  21.12.2020, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-24/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  21.12.2020, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-11/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  21.12.2020, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-99/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.12.2020, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-75/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.12.2020, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ВПП/11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  22.12.2020, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: П2-35/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.12.2020, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: К/80/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  23.12.2020, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: П2-28/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  23.12.2020, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: МАЛВП-263/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  24.12.2020, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПЛ1-П-29/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  24.12.2020, во 11:00
 • Декември
  24

  Предмет: К/30/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  24.12.2020, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: К/113/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  25.12.2020, во 08:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-559/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  25.12.2020, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: П1-8/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  25.12.2020, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: К/168/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К/172/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-58/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-19/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-112/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-100/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-106/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-113/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-56/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-116/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-117/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-118/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 10:45