Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  30

  Предмет: К/168/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К/172/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-17/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-17/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-18/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-18/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-19/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-19/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К/94/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.11.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К/18/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.12.2020, во 08:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-168/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-144/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-145/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-171/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-173/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-172/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: П1-6/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.12.2020, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-177/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-183/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-236/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-516/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-273/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-253/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-254/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-255/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-256/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-259/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-258/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-257/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-261/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-260/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 10:50
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-91/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  01.12.2020, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-263/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-262/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-265/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-264/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-266/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-267/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-269/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: П5-3/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  01.12.2020, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К/18/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.12.2020, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-268/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-270/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-274/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-272/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 11:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-276/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-281/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-275/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-277/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-278/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-279/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-280/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-205/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-282/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-206/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-207/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 12:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-208/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-214/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  01.12.2020, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: К/137/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: К/80/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К/154/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.12.2020, во 08:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-56/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-63/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-43/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.12.2020, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К/105/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-516/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-68/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-85/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  03.12.2020, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К/166/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.12.2020, во 08:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-6/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.12.2020, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-9/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.12.2020, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К/117/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.12.2020, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  04.12.2020, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К/173/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2020, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: К/170/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-6/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-67/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.12.2020, во 11:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-98/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  10.12.2020, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К/77/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-25/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  11.12.2020, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К/7/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К/155/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-10/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  11.12.2020, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-31/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К/133/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП/5/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП/6/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП/2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  14.12.2020, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-33/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 2
  14.12.2020, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-241/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-97/20

  Судија Бојанчо Донев, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: РО-15/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  15.12.2020, во 09:30