Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  12

  Предмет: П2-18/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  12

  Предмет: П2-18/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-30/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПЛ1-П-5/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П3-2/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П4-11/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П1-1/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К/57/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-37/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-20/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-6/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-15/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-14/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  15

  Предмет: РО-23/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: П4-7/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К/112/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П3-1/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  16.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  16

  Предмет: К/54/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  16.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ВПП2-11/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  16.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  16

  Предмет: П5-8/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  16.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П5-4/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П5-3/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-29/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-27/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-22/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-26/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-23/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-32/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  20.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К/53/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П4-3/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: П1-10/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К/21/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К/120/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-10/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-35/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-36/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-39/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-40/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-42/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-43/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.06.2023, во 11:15
 • Јуни
  27

  Предмет: К/68/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К/74/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 12:05
 • Јуни
  28

  Предмет: К/43/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К/73/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К/72/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-21/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: РО-61/22

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-219/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-220/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:35
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-221/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-162/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-163/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-164/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 08:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-165/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-168/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-169/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-171/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-172/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:25
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-173/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-174/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:35
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-175/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-177/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-178/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-182/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 09:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-184/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: РО-48/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  30.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-185/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:05
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-186/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-187/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 3
  30.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-188/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-190/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:25
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-194/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:35
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-195/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-196/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-197/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-198/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-199/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-200/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:05
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-201/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-202/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-203/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-204/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:25
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-205/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-206/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:35
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-207/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-208/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-209/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-210/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-211/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-212/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  30.06.2023, во 12:05
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-213/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-214/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-215/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-216/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:25
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-217/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-218/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 12:35
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-81/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 08:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-21/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 08:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-25/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 08:50
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-90/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-46/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:10
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-Ј-11/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:20
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-113/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-110/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-108/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:50
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-97/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 09:55
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-82/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-59/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:10
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-5/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:20
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-4/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:25
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-3/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-2/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:35
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-757/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-3/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:45
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-14/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:50
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-13/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 10:55
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-109/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: П2-6/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  03.07.2023, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-107/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 11:05
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-99/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:10
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-95/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:20
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-94/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:25
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-90/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-89/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:35
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-88/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-84/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:45
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-76/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:50
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-72/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 11:55
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-23/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-156/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  03.07.2023, во 12:05
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-160/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.07.2023, во 12:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-243/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-155/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 08:31
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-271/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 08:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-242/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 08:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-241/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-240/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-239/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 3
  04.07.2023, во 08:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-238/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-237/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-236/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-235/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-234/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-233/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-246/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-6/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.07.2023, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-231/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-232/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-268/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-267/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-266/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-265/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-264/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-263/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-262/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-261/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-260/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-259/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-258/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-257/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-250/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-222/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-224/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-224/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-223/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-225/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-226/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-256/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-227/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-228/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-229/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-230/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-248/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-255/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.07.2023, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-253/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-247/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-252/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-251/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-244/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-245/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-249/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-269/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-270/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-85/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-10/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-9/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-10/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-11/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-14/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-45/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.07.2023, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-18/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-19/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-40/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-41/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-42/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-43/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-26/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-31/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-27/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-34/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-35/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:20
 • Јули
  5

  Предмет: П4-5/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.07.2023, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП2-15/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.07.2023, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К/69/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.07.2023, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: К/70/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.07.2023, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К/77/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 08:30
 • Јули
  10

  Предмет: К/45/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К/59/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:15
 • Јули
  10

  Предмет: К/65/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К/60/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К/67/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: К/124/21

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.07.2023, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К/48/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.09.2023, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: К/50/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  04.09.2023, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-4/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.09.2023, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-12/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.09.2023, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-16/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.09.2023, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-18/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.09.2023, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-19/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.09.2023, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-13/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.09.2023, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-35/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.09.2023, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-34/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.09.2023, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-31/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.09.2023, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11