Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  29

  Предмет: К/77/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К/156/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-27/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-5/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К/9/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-8/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: МАЛВП-23/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-3/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К/98/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: П4-7/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-90/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-2/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-449/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:28
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-439/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:29
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-1/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-2/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-3/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-4/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-5/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-6/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 08:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-7/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-8/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-9/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-10/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-372/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-372/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-344/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-1/24

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-372/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:32
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-15/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-496/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-523/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-426/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:56
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-19/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-525/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-20/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-554/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-21/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-22/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-23/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-625/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-24/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-631/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-26/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-726/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-442/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-28/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-29/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-727/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-30/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 10:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-728/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-31/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-32/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-33/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-821/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-34/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-823/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-36/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-37/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-436/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-698/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-437/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:36
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-699/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-2/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-505/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 11:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-3/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:55
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-507/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-515/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-12/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-487/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-15/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-547/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-33/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 12:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-667/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-697/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  05.03.2024, во 12:50
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-65/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-58/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  06.03.2024, во 08:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-38/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:31
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-39/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-40/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-41/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-134/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:46
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-177/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:47
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:48
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-96/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:49
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-42/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-43/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 08:55
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-44/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-45/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:06
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-46/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-47/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-48/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-49/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: П4-11/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-51/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-52/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-53/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-54/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-55/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 09:55
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-56/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-136/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:01
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-57/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-58/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-60/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-59/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:25
 • Март
  6

  Предмет: П4-13/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-63/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-64/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:40
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-65/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: РО-67/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-66/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-67/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 10:55
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-68/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-80/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-314/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:01
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-69/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:05
 • Март
  6

  Предмет: РО-81/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 11:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-71/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-72/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-73/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:25
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-74/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:35
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-16/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-17/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 11:50
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-27/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 3
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: П3-1/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-30/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:05
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-31/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-32/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-28/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: К/10/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 08:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-22/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-768/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-771/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 09:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-776/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 09:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-846/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-861/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-871/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-872/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-20/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: К/2/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-885/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-890/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 10:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-891/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-24/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 11:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-906/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-766/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-767/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-774/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:40
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-859/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 11:50
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-860/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-О-25/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-26/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-863/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 12:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-879/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 12:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-900/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-904/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  07.03.2024, во 12:40
 • Март
  11

  Предмет: К/77/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: К/115/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 08:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-431/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-9/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-445/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 09:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-500/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 09:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-501/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-38/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-684/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-701/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-703/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: К/8/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.03.2024, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-708/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 10:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-760/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-402/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-510/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-518/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: П4-6/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-549/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-566/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 11:50
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-568/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-4/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.03.2024, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-662/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 12:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-663/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 12:20
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-709/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-763/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  12.03.2024, во 12:40
 • Март
  13

  Предмет: К/46/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: К/4/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.03.2024, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-829/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-830/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 09:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-835/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 09:50
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-836/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: П4-9/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-838/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 10:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-841/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 10:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-842/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: П4-10/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-853/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 10:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-854/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 10:50
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-855/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 11:00
 • Март
  14

  Предмет: П4-3/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 11:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-877/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 11:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-878/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 11:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-425/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 11:30
 • Март
  14

  Предмет: П4-2/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 11:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-495/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 11:40
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-622/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 11:50
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-654/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 12:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-788/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 12:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-881/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 12:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-542/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 12:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-578/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.03.2024, во 12:40
 • Март
  15

  Предмет: К/80/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.03.2024, во 08:30
 • Март
  15

  Предмет: П1-12/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: К/99/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-84/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-85/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.03.2024, во 10:15
 • Март
  15

  Предмет: РО-86/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.03.2024, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: РО-87/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.03.2024, во 10:45
 • Март
  15

  Предмет: П5-2/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: К/12/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 08:30
 • Март
  18

  Предмет: П2-54/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  18.03.2024, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: РО-1/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  18.03.2024, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-598/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-865/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-337/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-527/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-338/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 09:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-730/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 09:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-673/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-340/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-341/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 10:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-635/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 10:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-629/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 10:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-405/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 10:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-419/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-636/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-530/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 10:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 10:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-595/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 10:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-592/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 10:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-593/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-594/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-607/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 11:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-418/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 11:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-610/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 11:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-628/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 11:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-611/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-590/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-591/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 11:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-612/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 11:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-626/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 11:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-723/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 11:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-765/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-634/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-638/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 12:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-778/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 12:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-675/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 12:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-639/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 12:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-641/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-674/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-551/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 12:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-642/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  19.03.2024, во 12:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-819/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 12:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-646/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-643/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-671/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-403/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-637/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-609/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-627/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-782/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  19.03.2024, во 13:50
 • Март
  20

  Предмет: К/129/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.03.2024, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: К/15/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  20.03.2024, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: К/5/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-606/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-404/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:35
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-605/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:40
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-608/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-720/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:50
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-406/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:55
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-420/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-421/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:05
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-528/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:10
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-529/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:15
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-541/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:20
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-553/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:25
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-343/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: К/120/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-870/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:35
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-339/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:40
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-342/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-869/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:50
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-851/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:55
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-852/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-837/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:05
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:10
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-828/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:15
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-832/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:20
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-833/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:25
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-834/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-876/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:35
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-718/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:40
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-717/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-715/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:50
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-713/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 11:55
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-686/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВП-2/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К/100/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.03.2024, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-644/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-645/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-647/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-648/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-672/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 10:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-676/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 10:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-677/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-687/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-714/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 10:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-716/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 11:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-722/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 11:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-724/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-725/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 11:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-729/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 11:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-731/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-818/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 12:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-820/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 12:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-825/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-826/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  26.03.2024, во 12:40
 • Март
  27

  Предмет: РО-4/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-5/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 10:15
 • Март
  27

  Предмет: РО-6/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-7/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 10:45
 • Март
  27

  Предмет: РО-8/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-9/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 11:15
 • Март
  27

  Предмет: РО-10/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  27.03.2024, во 11:30
 • Март
  28

  Предмет: К/3/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.03.2024, во 08:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-569/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Соба 2
  28.03.2024, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-564/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 09:35
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-583/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 09:40
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-543/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 09:45
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-540/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 09:50
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-537/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 09:55
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-423/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: РО-14/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  28.03.2024, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-604/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:05
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-811/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:10
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-613/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:15
 • Март
  28

  Предмет: РО-15/24

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  28.03.2024, во 10:15
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-748/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:20
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-536/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:25
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-803/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-809/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:40
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-807/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 10:50
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-734/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 11:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-733/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 11:10
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-736/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 11:20
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-544/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-810/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 12:10
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-603/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 12:20
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-746/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 12:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-813/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 12:40
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-817/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 12:50
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-744/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 13:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-492/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 13:10
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-560/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 13:20
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-490/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  28.03.2024, во 13:30
 • Март
  29

  Предмет: П1-11/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.03.2024, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: П1-10/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  29.03.2024, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: К/111/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.03.2024, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-75/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 08:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-76/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 08:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-77/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 08:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-78/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 08:45
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 08:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-146/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 08:55
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:05
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-150/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-151/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-481/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:21
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:25
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-446/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:26
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-451/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:27
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-491/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-563/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-464/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:31
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-470/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 09:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-516/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 09:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-576/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 09:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-499/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-166/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-575/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-326/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-323/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 09:55
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-167/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 09:55
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-168/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-661/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-712/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-712/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-792/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:05
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:05
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-170/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-743/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-775/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-773/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-172/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-755/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-769/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-764/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:25
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:25
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-756/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-565/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-320/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-178/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-179/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-757/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-322/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-180/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:45
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-721/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 10:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-789/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 10:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-181/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 10:55
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-182/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-814/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 11:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-511/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 11:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:05
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-324/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 11:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-898/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 11:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-185/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-186/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-571/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 11:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-187/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-577/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 11:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-317/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:22
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-188/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:25
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-189/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-848/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 11:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-190/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-191/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-581/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 11:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-192/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:45
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-193/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-550/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 11:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-194/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 11:55
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-195/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-485/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-651/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-197/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:05
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-198/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-660/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 12:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-532/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 12:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-4/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:15
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-534/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 12:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-812/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 12:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-815/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 12:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-545/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 12:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-11/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:35
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-843/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 12:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-80/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-883/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 12:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-886/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  02.04.2024, во 12:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-92/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 12:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-745/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 12:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-683/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 13:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-93/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 13:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-97/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 13:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-770/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  02.04.2024, во 13:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-104/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 13:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-113/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.04.2024, во 13:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-438/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2024, во 08:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-206/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2024, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-1/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2024, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-2/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2024, во 08:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-5/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 41
  03.04.2024, во 08:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2024, во 08:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-7/24

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2024, во 08:50