Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-44/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-69/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-51/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: П2-33/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-67/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-55/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-81/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-80/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-7/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К/99/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-3/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-73/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-74/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-75/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-6/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-76/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-77/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-78/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-79/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-40/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-36/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-60/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-275/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-293/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-303/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-355/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:20
 • Декември
  7

  Предмет: К/138/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2023, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: П5-4/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К/149/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П5-3/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К/100/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 08:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-38/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-49/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-41/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-53/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-60/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: П2-53/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-52/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-4/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-831/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К/146/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: К/147/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К/139/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-82/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.12.2023, во 08:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-83/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.12.2023, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-46/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-6/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-70/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-71/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.12.2023, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-72/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: П5-1/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-92/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К/136/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К/135/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-10/21

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.12.2023, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-50/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-31/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.12.2023, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-110/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К/46/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.12.2023, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-6/23

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: К/101/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К/77/22

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К/116/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: К/115/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-55/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П2-55/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.12.2023, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: П2-33/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-67/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.12.2023, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-80/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.12.2023, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-81/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  21.12.2023, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: К/112/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: К/129/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 08:35
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-111/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  22.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: П2-53/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: П2-53/23

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  25.12.2023, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: К/68/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: К/92/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 12:01
 • Декември
  26

  Предмет: К/74/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 12:05
 • Декември
  27

  Предмет: К/116/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  27.12.2023, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: К/77/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  28.12.2023, во 08:30
 • Декември
  29

  Предмет: К/111/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.12.2023, во 08:30
 • Јануари
  12

  Предмет: П4-11/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  12.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-Ј-65/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П3-1/22

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К/70/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  24.01.2024, во 08:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К/80/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  02.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К/15/23

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.02.2024, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-539/07

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница
  02.03.2209, во 11