Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Korrik
  26

  Lënda: ВПП2-31/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  30

  Lënda: ВПП2-33/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.07.2024, во 09:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-859/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 09:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-783/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 09:40
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-676/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 09:45
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-626/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 09:50
 • Gusht
  19

  Lënda: П2-20/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: П2-20/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 10:15
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-611/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 10:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-895/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.08.2024, во 10:35
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-426/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-421/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 08:35
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-422/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 08:40
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-369/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 08:45
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-370/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 08:50
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-371/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 08:55
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-372/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:00
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-373/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:05
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-374/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:10
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-375/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:15
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-376/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:20
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-377/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:25
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-378/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  3

  Lënda: П4-9/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-379/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:35
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-380/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:40
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-381/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:45
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-382/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:50
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-383/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 09:55
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-384/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  3

  Lënda: П4-10/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-385/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:05
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-386/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:10
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-388/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:15
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-389/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:20
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-390/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:25
 • Shtator
  3

  Lënda: П4-3/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-391/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-392/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:35
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-394/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:40
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-415/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:45
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-414/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:50
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-413/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 10:55
 • Shtator
  3

  Lënda: П4-2/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.09.2024, во 11:00
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-411/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:05
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-410/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:15
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-480/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:20
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-436/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:25
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-407/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-408/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:35
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-424/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:40
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-389/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:40
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-425/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 11:45
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-358/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-429/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Соба 1
  03.09.2024, во 13:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-409/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-406/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 08:35
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-405/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 08:40
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-404/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 08:45
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-403/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 08:50
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-402/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 08:55
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-400/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-399/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:10
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-398/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:15
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-420/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:20
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-419/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:25
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-418/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  4

  Lënda: МАЛВП-24/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-417/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:35
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-435/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:40
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-434/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:45
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-433/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:50
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-432/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 09:55
 • Shtator
  4

  Lënda: П2-6/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  4

  Lënda: МАЛВП-20/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-431/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-307/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:01
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-430/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:05
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-429/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:10
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-428/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:15
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-427/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:20
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-437/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:25
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-469/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:35
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-471/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:40
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-470/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:45
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-29/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 10:50
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-30/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-33/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:10
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-32/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:20
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-О-31/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-443/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:35
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-445/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:40
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-397/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:45
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-401/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:50
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-423/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 11:55
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-393/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-Ј-17/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:01
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-387/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:05
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-Ј-13/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:10
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-312/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:15
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-308/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:20
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-6/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:25
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-363/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:30
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-Ј-13/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:40
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-462/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:45
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-174/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:50
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-51/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 12:55
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-45/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 13:00
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-309/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 13:05
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-303/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 13:10
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-302/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 13:15
 • Shtator
  4

  Lënda: ПРК-С-283/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.09.2024, во 13:20
 • Shtator
  5

  Lënda: К/38/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  5

  Lënda: П4-11/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  5

  Lënda: К/44/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  5

  Lënda: П3-1/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К/120/22

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К/51/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 11:00
 • Shtator
  10

  Lënda: К/59/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  10

  Lënda: К/111/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  12

  Lënda: К/5/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  12

  Lënda: П2-19/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  12

  Lënda: П2-19/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.09.2024, во 09:45
 • Shtator
  12

  Lënda: РО-35/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  12

  Lënda: РО-32/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.09.2024, во 10:15
 • Shtator
  16

  Lënda: К/54/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  16

  Lënda: К/16/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-84/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-85/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.09.2024, во 10:15
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-86/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-87/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  16.09.2024, во 10:45
 • Shtator
  18

  Lënda: РО-33/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  18.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К/2/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  19

  Lënda: П4-6/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПЛ1-П-26/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-18/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-19/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 10:10
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-20/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 10:20
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-21/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПЛ1-П-28/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-22/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 10:40
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-23/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 10:50
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-24/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-25/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 11:10
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-26/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 11:20
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-27/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-43/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 11:40
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-28/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 11:40
 • Shtator
  19

  Lënda: РО-44/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  19

  Lënda: МАЛВП-15/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  23

  Lënda: К/42/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  27

  Lënda: К/55/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.09.2024, во 08:30
 • Shtator
  27

  Lënda: ВПП1-1/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  30

  Lënda: К/23/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.09.2024, во 08:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-472/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-483/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-475/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-476/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-477/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-478/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-482/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-468/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-467/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-466/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:20
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-465/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-464/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПЛ1-П-32/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.10.2024, во 09:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-463/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-462/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-461/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-460/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:50
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-459/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-458/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-457/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-456/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-455/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-172/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-454/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-453/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПЛ1-П-30/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.10.2024, во 10:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-452/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-451/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-450/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-449/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-448/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-447/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-446/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-444/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-442/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:20
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-441/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-439/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-440/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-479/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-412/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-416/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:50
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-481/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-396/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-289/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-326/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-290/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-495/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-270/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Соба 1
  01.10.2024, во 12:20
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-215/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-266/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-271/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-263/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-262/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-277/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:50
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-357/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-356/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:56
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-347/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 13:00
 • Nëntor
  7

  Lënda: К/50/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.11.2024, во 08:30
 • Mars
  2

  Lënda: МАЛВП-539/07

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve
  02.03.2209, во 11