Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  3

  Предмет: К/170/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: К/19/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-76/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.04.2020, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-64/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-90/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.04.2020, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-66/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-62/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 11:45
 • Април
  3

  Предмет: РО-27/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  03.04.2020, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: К/13/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-57/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  03.04.2020, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-43/18

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: К/166/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-85/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-85/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-82/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-82/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-84/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-17/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-102/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-84/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 09:31
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-106/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-106/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-101/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-30/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-105/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:20
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-105/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Соба 1
  07.04.2020, во 10:20
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-П-24/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-80/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:40
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-80/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:40
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-101/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:50
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-101/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:50
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-96/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 11:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-96/19

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 11:00
 • Април
  8

  Предмет: К/1/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 08:30
 • Април
  8

  Предмет: РО-36/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  08.04.2020, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: РО-37/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  08.04.2020, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: РО-38/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  08.04.2020, во 11:00
 • Април
  9

  Предмет: К/18/20

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 08:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-121/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  09.04.2020, во 10:30
 • Април
  9

  Предмет: П1-2/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  09.04.2020, во 11:00
 • Април
  10

  Предмет: П5-1/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-6/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.04.2020, во 10:30
 • Април
  10

  Предмет: МАЛВП-1/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  10.04.2020, во 11:00
 • Април
  13

  Предмет: К/117/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  13.04.2020, во 08:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-78/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 09:30
 • Април
  13

  Предмет: МАЛВП-4/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  13

  Предмет: П3-1/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПЛ1-П-7/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 11:00
 • Април
  13

  Предмет: ПЛ1-П-8/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 11:30
 • Април
  13

  Предмет: ПЛ1-П-3/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: ПЛ1-П-5/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  13.04.2020, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: П1-5/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: МАЛВП-263/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  14.04.2020, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К/7/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  15.04.2020, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: РО-6/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.04.2020, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: РО-7/19

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  15.04.2020, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-29/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  16.04.2020, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП/2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  16.04.2020, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП/2/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  16.04.2020, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП/11/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  16.04.2020, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП/6/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  16.04.2020, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-516/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.04.2020, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-7/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  21.04.2020, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ОДС-1/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.04.2020, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.04.2020, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  22.04.2020, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-6/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  23.04.2020, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: П3-2/19

  Судија Ацо Анѓелковски, Судница Судница 3
  24.04.2020, во 09:30
 • Април
  28

  Предмет: РО-28/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 09:30
 • Април
  28

  Предмет: РО-32/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: РО-35/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 10:30
 • Април
  28

  Предмет: РО-42/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 11:00
 • Април
  28

  Предмет: РО-13/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 11:15
 • Април
  28

  Предмет: РО-18/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 11:30
 • Април
  28

  Предмет: РО-21/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  28.04.2020, во 11:45
 • Април
  29

  Предмет: К/113/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  29.04.2020, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: РО-1/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.04.2020, во 11:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-2/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  29.04.2020, во 11:30
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-271/18

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.04.2020, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-6/20

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  30.04.2020, во 10:30
 • Мај
  7

  Предмет: РО-1/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  07.05.2020, во 09:30
 • Мај
  12

  Предмет: П4-5/19

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  12.05.2020, во 09:30
 • Мај
  12

  Предмет: П4-12/16

  Судија Лазар Ризов, Судница Судница 3
  12.05.2020, во 09:30
 • Мај
  13

  Предмет: П2-7/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  13.05.2020, во 09:30
 • Мај
  14

  Предмет: П2-8/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.05.2020, во 12:00
 • Мај
  14

  Предмет: П2-4/20

  Судија Билјана Толова, Судница Судница 3
  14.05.2020, во 12:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-562/19

  Судија Розеана Ѓорѓиева, Судница Судница 1
  19.05.2020, во 09:00