Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Qershor
  17

  Lënda: П1-2/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  17

  Lënda: МАЛВП-15/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  19

  Lënda: ВПП2-19/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  20

  Lënda: МАЛВП-26/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  20

  Lënda: МАЛВП-16/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  20

  Lënda: П1-10/21

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  20

  Lënda: П1-3/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.06.2024, во 14:30
 • Qershor
  24

  Lënda: К/39/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  24

  Lënda: ЗАМ-К-1/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  25

  Lënda: П2-7/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: РО-84/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: РО-85/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  25

  Lënda: РО-86/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: РО-87/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  26

  Lënda: П2-11/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  26

  Lënda: П2-11/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  26

  Lënda: П2-6/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-725/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-676/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-626/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 10:50
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-895/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 10:55
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-2/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-505/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-638/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:10
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-14/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:15
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-611/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-510/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-859/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-783/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-896/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-854/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-593/23

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  27

  Lënda: К/5/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 08:30
 • Qershor
  27

  Lënda: К/3/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  27

  Lënda: К/29/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  27

  Lënda: К/156/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 13:00
 • Korrik
  1

  Lënda: К/54/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.07.2024, во 08:30
 • Korrik
  1

  Lënda: К/42/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.07.2024, во 09:00
 • Korrik
  1

  Lënda: П4-6/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  1

  Lënda: К/43/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  1

  Lënda: МАЛВП-26/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  1

  Lënda: К/16/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-281/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-494/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:32
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-282/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:35
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-283/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:40
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-284/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:45
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-285/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:50
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-279/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 08:55
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-290/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-51/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:01
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-289/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:05
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-288/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:10
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-297/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:20
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-296/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:25
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-495/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-295/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПЛ1-П-32/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-294/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:35
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-293/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:40
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-292/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:45
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-291/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:50
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-302/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:55
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-301/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПЛ1-П-26/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  2

  Lënda: РО-33/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  02.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-300/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:05
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-299/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:10
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-298/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:15
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-303/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:20
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-329/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:25
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-328/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПЛ1-П-28/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-327/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:35
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-326/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:40
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-325/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:45
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-324/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:50
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-323/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 10:55
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-322/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПЛ1-П-30/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-321/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:05
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-320/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:10
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-319/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:15
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-318/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:20
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-305/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:25
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-317/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:25
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-316/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-315/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:35
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-314/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:40
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-313/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:45
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-312/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:50
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-311/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:55
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-310/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-309/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:05
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-308/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:10
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-307/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:15
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-306/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:20
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-333/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-15/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:35
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-13/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:40
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-17/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:45
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-6/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:50
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-363/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:50
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-172/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:55
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-429/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-462/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:05
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-194/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:10
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-174/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:15
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-51/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:16
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-45/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:20
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-280/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 08:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-330/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 08:35
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-331/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 08:40
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-332/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 08:45
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-334/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 08:50
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-335/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 08:55
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-336/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-337/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:05
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-338/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:10
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-339/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:15
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-340/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:20
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-341/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:25
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-33/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-342/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-343/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:35
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-344/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:40
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-345/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:45
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-346/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:50
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-347/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:50
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-348/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:55
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-349/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-18/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-350/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:05
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-351/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:10
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-19/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 10:10
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-352/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:15
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-20/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 10:20
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-353/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:20
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-354/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:25
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-355/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-21/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-365/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:35
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-366/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:40
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-22/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 10:40
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-364/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:45
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-23/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 10:50
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-363/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:50
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-362/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:55
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-361/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-24/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-360/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:05
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-25/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 11:10
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-359/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:10
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-358/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:15
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-26/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 11:20
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-356/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:25
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-27/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-367/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-357/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-Ј-24/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:35
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-21/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:40
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-28/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  03.07.2024, во 11:40
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-22/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:45
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-23/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:50
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-24/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:55
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-25/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-26/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 12:05
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-27/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 12:10
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-28/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 12:15
 • Korrik
  4

  Lënda: К/38/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.07.2024, во 08:30
 • Korrik
  4

  Lënda: П2-13/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  4

  Lënda: К/44/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  4

  Lënda: К/51/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.07.2024, во 09:40
 • Korrik
  4

  Lënda: П2-13/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.07.2024, во 09:45
 • Korrik
  4

  Lënda: РО-32/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  4

  Lënda: П2-10/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.07.2024, во 10:15
 • Korrik
  4

  Lënda: П2-10/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  04.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  4

  Lënda: К/120/22

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.07.2024, во 13:00
 • Korrik
  5

  Lënda: К/53/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.07.2024, во 08:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-П-34/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-П-16/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-П-19/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  5

  Lënda: П2-17/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  05.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  5

  Lënda: П2-17/24

  Gjykatësi Билјана Толова, Salla e gjukimeve Судница 3
  05.07.2024, во 10:45
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-П-18/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  5

  Lënda: К/49/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-П-37/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-П-35/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  5

  Lënda: К/55/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  8

  Lënda: П4-9/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  8

  Lënda: П4-10/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  8

  Lënda: П4-3/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  8

  Lënda: П4-2/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  11

  Lënda: ВПП1-1/24

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.07.2024, во 12:00
 • Shtator
  3

  Lënda: ПРК-С-429/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Соба 1
  03.09.2024, во 13:00
 • Shtator
  4

  Lënda: МАЛВП-24/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  4

  Lënda: МАЛВП-20/23

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: П4-11/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  5

  Lënda: П3-1/22

  Gjykatësi Ацо Анѓелковски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  10

  Lënda: К/111/23

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  30

  Lënda: К/23/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.09.2024, во 08:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-472/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-483/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-475/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-476/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-477/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 08:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-478/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-482/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-468/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-467/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-466/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:20
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-465/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-464/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-463/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-462/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-461/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-460/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:50
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-459/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 09:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-458/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-457/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-456/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-455/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-454/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-453/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-452/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-451/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-450/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-449/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 10:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-448/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:00
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-447/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:05
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-446/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:10
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-444/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:15
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-442/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:20
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-441/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:25
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-439/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:30
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-440/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:35
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-479/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:40
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-412/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:45
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-416/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:50
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-481/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 11:55
 • Tetor
  1

  Lënda: ПРК-С-396/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.10.2024, во 12:00
 • Nëntor
  7

  Lënda: К/50/24

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.11.2024, во 08:30
 • Mars
  2

  Lënda: МАЛВП-539/07

  Gjykatësi Розеана Ѓорѓиева, Salla e gjukimeve
  02.03.2209, во 11