Одлуки за избор по Јавен оглас 3/2023 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Одлуки за избор по Јавен оглас 3/2023

Новости, Соопштенија за јавност  |  16.1.2024

Република Северна Македонија
Основен суд Неготино
Су-04 брoj 3/24
16.01.2024 година
Неготино


          Претседателот на Основен суд Неготино Билјана Толова, согласно член 20 став 1 алинеја 1, а врз основа на член 36 од Законот за судска служба („Сл.весник“ бр.43/14...235/22), по спроведената постапка по Јавниот оглас број 03/2023 под точка 1 за вработување на судски службеник на неопределено време за работно место „Судски соработник“ категорија В ниво 3, по доставениот Предлог на кандидат за вработување од Комисијата за селекција за вработување Су-04 број 90/23 од 15.01.2024 година, на ден 16.01.2024 година ја донесе следната

О  Д  Л  У  К  А


       На Јавниот оглас број 03/2023 под точка 1, за работно место „Судски соработник“ категорија В - ниво 3,  СЕ ИЗБИРА  кандидатот


АЛЕКСАНДАР КОРДОВСКИ

      По конечноста на одлуката, за избраниот кандидат да се донесе решение за вработување на судски службеник на неопределено време

 

Целиот текст на Одлуката е на следниов линк

___________________________________________________________________________________________________________________________

Република Северна Македонија
Основен суд Неготино
Су-04 брoj 4/24
16.01.2024 година
Неготино


        Претседателот на Основен суд Неготино Билјана Толова, согласно член 20 став 1 алинеја 1, а врз основа на член 36 од Законот за судска служба („Сл.весник“ бр.43/14...235/22), по спроведената постапка по Јавниот оглас број 03/2023 под точка 2 за вработување на судски службеник на неопределено време за работно место „Помлад судски соработник“ категорија В ниво 4, по доставениот Предлог на кандидат за вработување од страна на Комисијата за селекција за вработување Су-04 број 90/23 од 15.01.2024 година, на ден 16.01.2024 година ја донесе следната

О  Д  Л  У  К  А

    На Јавниот оглас број 03/2023 под точка 2 за работно место „Помлад судски соработник“ категорија В - ниво 4,  СЕ ИЗБИРА кандидатот

ЈУЛИЈАНА РИЗОВА КОСТУРСКА

       По конечноста на одлуката, за избраниот кандидат да се донесе решение за вработување на судски службеник на непределено време

 

Целиот текст на Одлуката е на следниов линк

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_