Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  6

  Предмет: П1-314/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  06.07.2020, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-20/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2020, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-306/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-9/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 08
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П4-100/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-107/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВТС-19/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П1-11/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-159/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-19/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-155/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-126/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-231/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-324/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-30/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 09:35
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-26/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-305/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-335/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-31/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-176/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-223/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-36/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:05
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-32/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-34/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-35/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-341/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-131/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-37/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.07.2020, во 10:35
 • Јули
  6

  Предмет: К-143/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  06.07.2020, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-289/16

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2020, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-126/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-27/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: КС-КР-80/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2020, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-154/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  06.07.2020, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-81/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  06.07.2020, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-152/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  06.07.2020, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-84/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2020, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-223/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-282/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 8
  06.07.2020, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: П1-97/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  06.07.2020, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-291/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Соба 5
  06.07.2020, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-82/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2020, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВП-319/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  06.07.2020, во 14:15
 • Јули
  7

  Предмет: П1-79/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  07.07.2020, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: П2-37/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: П4-39/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  07.07.2020, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-6/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: П4-35/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-249/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-110/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-110/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-86/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-655/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-97/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 09:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-658/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-85/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-1/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: РО-64/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-99/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-2/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: П1-62/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-84/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-22/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-137/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-623/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 10:50
 • Јули
  7

  Предмет: К-158/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 8
  07.07.2020, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-6/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-23/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-85/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2020, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-85/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2020, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-39/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2020, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-69/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Соба 5
  07.07.2020, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-309/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  07.07.2020, во 11:45
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-13/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2020, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: П2-25/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  07.07.2020, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-170/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2020, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-138/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.07.2020, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: П2-4/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 13:15
 • Јули
  7

  Предмет: К-41/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  07.07.2020, во 13:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-286/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2020, во 13:30
 • Јули
  7

  Предмет: П2-40/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 13:45
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-29/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  07.07.2020, во 14:15
 • Јули
  8

  Предмет: П1-179/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  08.07.2020, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-538/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  08.07.2020, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: ТС1-4/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-62/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-268/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  08.07.2020, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-309/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-261/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-105/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 509
  08.07.2020, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-244/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-19/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: СТ-4/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2020, во 10:30