Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  18

  Предмет: П1-136/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-147/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-130/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП-195/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-246/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-703/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-62/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: СТ-27/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-704/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-732/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-611/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-784/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП-682/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: СТ-16/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-632/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-288/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-658/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-626/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-745/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-533/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-629/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-743/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-183/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-36/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ТС-3/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-653/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП-699/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-118/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-521/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-219/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-123/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-29/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-733/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-622/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:25
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-798/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП-681/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-148/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-140/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-655/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 10:50
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-623/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-619/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-811/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП2-165/19

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП2-167/19

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-155/16

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-109/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП-566/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП-110/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-38/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-128/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-95/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ТС-12/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: МАЛВП-428/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  18.11.2019, во 13:10
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-210/14

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-24/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  18.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  18

  Предмет: П4-51/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  18.11.2019, во 13:45
 • Ноември
  18

  Предмет: К-192/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П1-258/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  18.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-110/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  18.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П4-41/19

  Судија Владо Крлески, Судница Соба 6
  18.11.2019, во 14:30
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-171/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-107/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-29/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-228/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-193/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-83/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-139/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-86/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-128/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-145/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-43/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П2-106/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-136/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-130/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-124/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-355/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  19.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-47/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-11/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-503/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-115/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-131/19

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-75/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-449/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-756/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-1113/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-220/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-238/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-64/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-97/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-134/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-102/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-40/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:35
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-350/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-775/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-175/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.11.2019, во 10:45