Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  5

  Предмет: ЗАВ-199/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-30/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1514/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-199/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-970/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-976/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-319/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-318/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-311/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-314/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-195/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-967/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-270/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1516/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-269/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1520/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-62/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1120/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-143/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1045/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-966/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1521/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-965/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1525/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1529/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-138/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-32/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-964/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-272/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-177/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1530/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-229/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-968/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1531/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1533/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-969/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1540/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: П1-91/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-963/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1541/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1547/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-1545/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-808/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-145/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-656/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-961/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-301/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-291/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-375/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-51/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-80/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-316/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ЗАВ-201/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1554/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-971/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-962/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-239/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-323/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1556/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-959/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1558/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1557/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-328/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-958/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1047/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-344/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1561/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: П4-36/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-949/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1563/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: П1-93/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-47/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1564/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-950/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-831/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-191/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-178/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-184/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1566/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-951/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1570/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1572/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-50/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-952/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1054/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1574/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1575/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1576/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1577/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-120/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-953/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-960/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-620/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-41/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-19/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-101/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-81/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-21/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:50
 • Декември
  6

  Предмет: П4-35/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:55
 • Декември
  7

  Предмет: СТ-101/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: П4-48/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1479/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-974/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-977/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-364/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-111/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1485/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-973/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1295/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1487/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1488/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-3/2022

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-529/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-972/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1048/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-328/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-379/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1459/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-948/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1651/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1641/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1639/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-9/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-954/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-15/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-120/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1636/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1631/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: П1-79/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-956/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1635/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1623/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-250/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-957/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1615/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1614/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-955/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1666/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1661/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1040/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1049/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-442/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-446/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-451/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-452/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-752/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.12.2022, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-27/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.12.2022, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-55/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-81/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.12.2022, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-498/17

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2022, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-732/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-695/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-5/18

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2022, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-131/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2022, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-779/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-102/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.12.2022, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-103/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.12.2022, во 08:50
 • Декември
  12

  Предмет: К-681/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-752/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-50/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-72/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.12.2022, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-753/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-172/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-319/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П2-164/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-36/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-155/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-639/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-750/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-762/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-758/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-282/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-216/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-986/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-775/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-26/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: РО-203/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: РО-279/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-28/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-278/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-48/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-100/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-52/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  12.12.2022, во 12:10
 • Декември
  12

  Предмет: П1-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-104/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-87/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: П1-39/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2022, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: ЗАВ-203/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-115/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-764/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-235/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-114/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-169/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2022, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-767/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: РО-141/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2022, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-188/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-774/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-403/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: РО-221/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-765/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: РО-223/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2022, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: П1-76/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-401/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-8/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-776/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-772/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-92/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-785/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-777/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-35/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-779/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: К-34/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-782/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-40/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-780/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-554/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П2-134/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-42/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-101/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-783/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-600/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: П1-49/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-251/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-642/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-98/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-154/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП1-20/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-795/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-457/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-128/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-792/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 09:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1266/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-39/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-343/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПЛ1-П-23/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-790/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-789/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-222/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-149/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-289/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-105/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-42/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-796/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: РО-158/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: КМ-20/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-152/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВТС-14/2021

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-799/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-155/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 10:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-801/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: РО-156/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 10:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-951/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1302/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-887/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-7/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-16/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-7/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-805/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 21
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-594/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-802/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-15/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 11:15
 • Декември
  14

  Предмет: РО-287/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-35/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-122/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ТС-2/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ВПП2-47/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: П2-158/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: П2-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-236/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ВПП-93/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 08:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-590/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-28/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-717/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 21
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-1206/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-127/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-97/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-93/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-108/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-806/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-425/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: П2-93/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-140/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: П2-101/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: П1-98/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: П1-98/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-809/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-811/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-141/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-119/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: КМ-29/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-822/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-153/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-154/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-162/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-36/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-762/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: РО-193/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-90/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-90/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-816/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-832/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-71/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-818/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-629/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 21
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-829/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-348/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-637/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-554/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-353/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 11:10
 • Декември
  15

  Предмет: РО-357/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 11:12
 • Декември
  15

  Предмет: РО-354/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 11:15
 • Декември
  15

  Предмет: РО-226/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-206/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  15.12.2022, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-46/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-43/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  15.12.2022, во 12:15
 • Декември
  15

  Предмет: К-393/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: П2-165/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: П2-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ТС1-14/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-42/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-252/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-21/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-69/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 09:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 09:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-248/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:20
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-31/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-489/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-104/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-67/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-109/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-19/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: П1-43/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: П2-172/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  16.12.2022, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-32/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  16.12.2022, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-88/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-373/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-177/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-371/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-176/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: П2-106/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-56/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.12.2022, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-469/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: РО-461/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-39/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-464/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-466/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-12/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: П4-12/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.12.2022, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: К-17/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-121/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-85/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-211/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 09:10
 • Декември
  20

  Предмет: П1-92/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 09:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-455/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-454/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-394/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-337/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 09:40
 • Декември
  20

  Предмет: П2-125/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-72/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: РО-77/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-94/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 09:50
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-107/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-62/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-100/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 5
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-169/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-49/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-46/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-74/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-350/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-200/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-97/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-109/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-107/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-349/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-53/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-847/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:20
 • Декември
  20

  Предмет: К-376/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-460/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-226/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-1101/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-903/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:50
 • Декември
  20

  Предмет: К-3/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-26/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-28/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 11:15
 • Декември
  20

  Предмет: РО-23/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-215/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: РО-332/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 11:45
 • Декември
  20

  Предмет: П1-63/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-315/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 12:15
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-315/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 12:15
 • Декември
  20

  Предмет: П1-28/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-11/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-212/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-367/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 08:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-368/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 08:45
 • Декември
  21

  Предмет: П2-121/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-134/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-833/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1392/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-233/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-549/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: П2-170/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-173/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: П2-135/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-854/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-261/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: К-195/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-856/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 09:45
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 09:50
 • Декември
  21

  Предмет: К-847/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-770/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-92/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-833/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-17/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-837/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-391/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-394/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-374/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-392/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-838/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:15
 • Декември
  21

  Предмет: К-298/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 10:15
 • Декември
  21

  Предмет: К-87/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-39/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-110/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-839/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-844/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-160/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-852/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-846/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-159/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 10:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-164/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 10:45
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-848/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 10:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-847/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-849/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-118/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  21.12.2022, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-32/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  21.12.2022, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: РО-166/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 11:15
 • Декември
  21

  Предмет: К-265/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  21.12.2022, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-167/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-473/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 11:45
 • Декември
  21

  Предмет: РО-79/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  21.12.2022, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: ВПП1-46/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: П2-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  21.12.2022, во 12:25