Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: ЗАВ-99/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-251/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-72/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ТС1-3/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-480/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-73/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-246/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-239/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-98/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-50/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-104/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-20/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-302/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-294/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1254/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1076/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1345/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1341/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-284/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-832/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-42/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-357/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-114/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-121/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 13:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 13:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-182/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: П2-45/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-439/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-214/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: П2-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-6/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПИ-1/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-586/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: П2-125/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-35/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-84/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-11/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: К-169/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-77/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-48/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-746/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-134/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-76/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-953/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: П4-33/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-159/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:40
 • Мај
  30

  Предмет: РО-160/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-323/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: П1-12/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-518/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-164/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-138/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  30.05.2022, во 11:10
 • Мај
  30

  Предмет: РО-166/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 11:15
 • Мај
  30

  Предмет: К-451/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-652/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-46/20

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  30.05.2022, во 11:40
 • Мај
  30

  Предмет: СТ-70/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-201/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-79/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-119/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-531/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-7/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-148/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-202/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 08:45
 • Мај
  31

  Предмет: СТ-52/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 08:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-259/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-434/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-269/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-297/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-290/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-412/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-543/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-621/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-300/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-40/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-458/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-97/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-107/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-53/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-48/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-109/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-231/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-377/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-84/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-104/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-101/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-468/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-36/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  31.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  31.05.2022, во 12:10
 • Мај
  31

  Предмет: П1-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 12:30
 • Мај
  31

  Предмет: КМ-12/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 13:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-276/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-25/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-24/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-163/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-166/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-212/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-3/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-208/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-36/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-348/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-172/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-2/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-655/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-623/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-24/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-619/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-196/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-447/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-105/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-232/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-119/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-28/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-527/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-572/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-7/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-15/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-51/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: К-699/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-21/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-328/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П3-7/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-250/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-35/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-152/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-369/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-188/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-85/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-179/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-214/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-200/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-196/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: СТ-49/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-479/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-485/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-386/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-124/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-144/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-144/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-124/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-48/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-50/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-204/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-486/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-52/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-61/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-61/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-188/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-127/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-425/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-81/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-826/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-14/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-13/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-474/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-17/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-77/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-419/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-761/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-134/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-33/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-499/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-5/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-271/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-156/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-266/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-571/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-37/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-74/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-90/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-15/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-38/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-54/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-488/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-85/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-4/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-3/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-70/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-2/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-80/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-365/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-195/18

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-842/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-132/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  03.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: СТ-53/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-41/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-321/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-55/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-133/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-193/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-197/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-254/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-162/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-9/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-3/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-20/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-О-23/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1420/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-183/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-183/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-178/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-184/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-179/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-180/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-184/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-59/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-189/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-186/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-191/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-187/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-3/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-385/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1015/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-4/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-103/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-405/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-76/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-337/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-408/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-94/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-515/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-29/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-409/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1398/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-1393/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  06.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-410/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-152/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-386/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-88/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  06.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-111/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  06.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-228/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-209/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-210/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-206/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-353/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-254/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1004/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-846/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1086/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-458/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-276/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1101/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-847/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  7

  Предмет: К-768/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-15/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-23/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-857/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1448/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1449/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-261/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-769/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-250/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-291/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-123/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1218/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1206/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-1335/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-903/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-65/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-463/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-598/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-18/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-216/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  07.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П2-112/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  07.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: К-599/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  07.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-208/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-213/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-312/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-228/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-510/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-395/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-498/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-156/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-227/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: МАЛВП-104/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-58/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-471/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-157/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-570/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-443/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-446/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-219/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-650/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: П4-68/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-176/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-102/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-500/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-458/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-459/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-181/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-130/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-460/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-461/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-190/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-320/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-509/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-172/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  08.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-40/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-516/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  08.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-684/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-357/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-18/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  08.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-418/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  08.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-20/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-257/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-16/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-485/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-291/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-522/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-921/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-3/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-26/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-84/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-536/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-23/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ЗАМ-С-6/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-28/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-122/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-532/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-9/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-539/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-535/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-635/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П2-198/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-517/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-505/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-489/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-159/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-О-298/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-504/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-610/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-178/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-186/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-211/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 11:35
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-205/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 11:40
 • Јуни
  9

  Предмет: РО-210/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  9

  Предмет: П1-7/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  09.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-114/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  09.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  9

  Предмет: КМ-20/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  09.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  9

  Предмет: КМ-22/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: П1-97/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  13.06.2022, во 09:00