Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  19

  Предмет: П1-9/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 08:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-140/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 08:45
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-49/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.05.2022, во 08:45
 • Мај
  19

  Предмет: П1-121/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-514/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП-24/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП-20/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Судница 1
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-53/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-862/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-277/2020

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-793/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-О-49/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-588/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-652/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-137/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: П4-69/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-381/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-58/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-478/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-Ј-119/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-486/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-292/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-Ј-163/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-191/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-400/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-Ј-152/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: К-429/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-36/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-366/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-696/19

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-14/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-61/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-408/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-311/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П2-60/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-627/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-267/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-85/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П2-127/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П3-3/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-187/19

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-383/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  20.05.2022, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: П1-115/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-40/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-182/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-181/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-33/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-169/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-57/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-162/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-467/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-48/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-633/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-538/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-222/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 08:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-103/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-590/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-207/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-189/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1260/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1234/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-429/18

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-422/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-424/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-418/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-419/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-83/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-516/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1081/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-988/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-192/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-24/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-627/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-438/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-366/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-437/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-147/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-452/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-451/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-185/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-107/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-497/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-100/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-355/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1359/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-902/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-Ј-48/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-552/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-355/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-21/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-17/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-118/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-56/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-123/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 08:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-157/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1176/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-24/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-895/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-779/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-212/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-283/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: П5-7/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ЗАМ-С-6/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-758/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-199/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-161/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1180/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-22/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: П1-16/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ОДС-6/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-51/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-629/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-149/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-655/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-158/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-97/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-466/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:35
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-152/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-568/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-672/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-155/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1439/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-110/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-116/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-156/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-174/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-588/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-472/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-173/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: П1-125/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-14/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-53/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  25.05.2022, во 12:10
 • Мај
  25

  Предмет: П4-27/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-33/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-296/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-32/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: СТ-50/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: П1-59/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-7/22

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-109/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-5/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-77/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-231/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-156/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-197/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-204/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: O1-18/22

  Судија Роса Станоеска, Судница Соба 10
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П2-157/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-138/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-229/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-668/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1172/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1399/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-282/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-13/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-264/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: П1-111/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-27/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1085/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: РО-30/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-271/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-265/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-27/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-75/19

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-176/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-310/2021

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1064/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-24/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-264/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1418/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-261/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-252/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-783/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-878/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-137/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-66/20

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-13/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-76/20

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-660/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-16/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-59/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-19/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-8/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-251/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-72/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ТС1-3/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-480/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-73/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-246/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-239/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-98/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-50/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-104/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-302/21

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-20/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-294/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1254/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1076/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1345/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1341/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-284/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-832/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-42/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-357/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-114/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  27.05.2022, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-214/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: П2-45/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-182/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-439/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-14/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-6/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: П2-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПИ-1/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-586/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: П2-125/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-35/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-84/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-11/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: К-169/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-77/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-48/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-746/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-134/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-76/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-953/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: П4-33/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Судница 14
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-159/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:40
 • Мај
  30

  Предмет: РО-160/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-323/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: П1-12/22

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-518/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-164/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-138/21

  Судија Доста Лукароска, Судница Соба 14
  30.05.2022, во 11:10
 • Мај
  30

  Предмет: РО-166/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 11:15
 • Мај
  30

  Предмет: К-451/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-652/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-201/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-79/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-119/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-531/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-7/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: П1-148/19

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  30.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-202/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 08:45
 • Мај
  31

  Предмет: СТ-52/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 08:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-259/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-434/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-269/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-297/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-290/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-412/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-543/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-621/18

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.05.2022, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-300/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 09:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-40/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-458/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-107/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-97/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-53/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-48/2022

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: РО-109/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-О-231/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-377/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  31.05.2022, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-84/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 10:45
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-104/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-Ј-101/20

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-468/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П1-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  31.05.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-276/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-25/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-24/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-163/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-166/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-212/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-3/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-208/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-36/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-348/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-172/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-2/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-655/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-623/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-24/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-619/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-196/20

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-447/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-105/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-119/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-232/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-116/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-28/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-527/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-572/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-7/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-15/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-51/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: К-699/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-21/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-328/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П3-7/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-250/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-35/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-152/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  01.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-369/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-196/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-200/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-85/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-188/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-179/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-214/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-144/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-124/21

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-144/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-124/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-386/2021

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-48/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-479/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-485/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/22

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-50/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-204/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-486/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-52/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-188/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-127/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-61/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-425/21

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-81/21

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-826/20

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-14/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-13/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-474/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П4-17/22

  Судија Сашо Патоски, Судница Судница 17
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: МАЛВП-77/2022

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-419/19

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-761/20

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-134/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-76/19

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  2

  Предмет: К-5/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-499/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-Ј-33/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Јованка Иваноска, Судница Судница 18
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-271/19

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: П2-156/21

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-266/22

  Судија Оливера Митреска, Судница Судница 16
  02.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-571/21

  Судија Жарко Велески, Судница Судница 9
  02.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-37/20

  Судија Јасмина Шишковска Стојковиќ, Судница Судница 15
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-90/22

  Судија Ѕвонко Младеноски, Судница Судница 5
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: КМ-15/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-38/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Љубен Биноски, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:15