Информации за приемно - ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2019 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Информации за приемно - ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2019

Известувања  |  24.9.2019

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

04 Су.бр.21/2019

23.09.2019 година

П р и л е п 


 

РАНГ ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАА АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА СО БРОЈОТ НА ОСВОЕНИ БОДОВИ


 

По јавниот оглас број 1/2019 објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на 30.08.2019 година, за вработување на неопределено време на следното работно место: шифра на работно место СУД0101Г01001, Категорија Г, ниво Г1, Самостоен судски референт-водител на приемна писарница 1(еден) извршител во Основен суд Прилеп Комисијата за селекција за вработување ја утврди следната ранг листа со шифри на кандидатите кои ја поминаа административната селекција со следниот број на освоени бодови :


 

1.Кандидатот со шифра 0103 освои 25,726 бода бодови

2. Кандидатот со шифра 0104 освои 22.401 бодови

3. Кандидатот со шифра 0101 освои 17.578 бодови

 

 


 

Комисија:

Весна Граороска - Претседател --------

Елизабета Антеска - член -------------

Илија Николоски - член на Советот за судска служба -----------------


 


 


 

 

 

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

04 Су.бр.21/2019

23.09.2019 година

П р и л е п

По јавниот оглас број 1/2019 објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на 30.08.2019 година, за вработување на неопределено време на следното работно место: шифра на работно место СУД0101Г01001, Категорија Г, ниво Г1, Самостоен судски референт-водител на приемна писарница 1(еден) извршител во Основен суд Прилеп Комисијата за селекција за вработување ја утврди листата со шифри на кандидати за работното место за кои постапката за селекција заврши:


 

Ред.бр. и Шифра

1. 0102

 


 


 

Комисија:

Весна Граороска - Претседател --------

Елизабета Антеска - член -------------

Илија Николоски - член на Советот за судска служба -----------------

 

 

 


 

 

 

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

04 Су.бр.21/2019

23.09.2019 година

П р и л е п

По јавниот оглас број 1/2019 објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на 30.08.2019 година, за вработување на неопределено време на следното работно место: шифра на работно место СУД0101Г01001, Категорија Г, ниво Г1, Самостоен судски референт-водител на приемна писарница 1(еден) извршител во Основен суд Прилеп Комисијата за селекција за вработување ја дава следната:


 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА НА СЕЛЕКЦИЈАТА:


 

Втората фаза на селекцијата и тоа стручен дел од испитот за судски службеник и дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски, германски)ќе се одржи на ден 09.10.2019 година во 09,30 часот во просториите на Основен суд Прилеп.

 

Прашањата за испитот за судски службеник и тоа стручен дел и дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски, германски) се објавени на web страната на судот.


 


 

Комисија:

Весна Граороска - Претседател --------

Елизабета Антеска - член -------------

Илија Николоски - член на Советот за судска служба -----------------


 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_