Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: ВПП-26/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 08:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-32/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-37/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-38/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-194/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-197/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: К-121/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-207/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-201/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-185/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-221/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-281/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-219/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-42/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-126/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: К-44/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-16/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-36/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-40/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-9/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.05.2019, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-41/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.05.2019, во 10:45
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-12/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.05.2019, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-227/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-57/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-226/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-21/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 09:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-222/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-127/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-58/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-90/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  29.05.2019, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-28/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-17/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 3
  29.05.2019, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-145/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  29.05.2019, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-6/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  29.05.2019, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: П2-14/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  29.05.2019, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-11/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-64/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.05.2019, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-67/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.05.2019, во 08:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-170/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 08:45
 • Мај
  30

  Предмет: К-113/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-189/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-215/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-330/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-43/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-91/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-133/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-134/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-135/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-14/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-214/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-300/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ЗАМ-С-9/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 11:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-10/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  30.05.2019, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: П2-10/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  30.05.2019, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-12/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.05.2019, во 13:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП2-7/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  30.05.2019, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: К-27/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.05.2019, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-34/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 11:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-210/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-208/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-195/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 08:55
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-15/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-187/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП-6/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-216/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-128/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-54/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-125/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  03.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-133/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П2-15/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-118/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-119/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-17/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-50/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-71/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-134/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-74/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-31/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 3
  04.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-51/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-25/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-21/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-30/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-27/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-27/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП-32/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-2/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  06.06.2019, во 09:00