Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  20

  Предмет: К-148/16

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-129/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-57/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-Ј-11/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-169/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.10.2017, во 09:35
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-79/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-55/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-56/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.10.2017, во 14:10
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-26/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-201/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-157/15

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-36/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-21/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  24.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-69/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-39/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-98/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-66/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-41/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-42/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 4
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-23/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  25.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-27/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-29/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-70/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-28/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-43/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-54/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  25.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-132/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  26.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-38/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  26.10.2017, во 08:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-69/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  26.10.2017, во 08:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-289/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-217/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-130/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-119/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-299/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-294/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-297/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-298/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-296/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-30/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  26.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-290/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-316/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-318/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  26.10.2017, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-314/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-309/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  26.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-307/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-40/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-310/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  26.10.2017, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-305/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-304/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-311/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 11
  26.10.2017, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-301/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-317/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-300/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-313/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  26.10.2017, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-321/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-268/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-261/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-315/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  26.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-271/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-323/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  26.10.2017, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-33/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  26.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-25/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-65/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  30.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: П4-33/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  30.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-64/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 1
  30.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-94/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  30.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-108/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  30.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ЗАВ-25/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  30.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-107/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  31.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-39/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-303/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: К-116/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: К-37/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  31.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: П4-38/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  31.10.2017, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-74/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  01.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П2-29/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-91/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-245/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-242/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-33/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-32/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-70/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-325/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-326/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-131/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-328/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.11.2017, во 12:40
 • Ноември
  2

  Предмет: К-113/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-114/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-96/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.11.2017, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-39/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.11.2017, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-45/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  03.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-80/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  03.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: П4-44/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: К-112/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  06.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П1-29/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: МАЛВП-29/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-О-112/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  06.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: К-92/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  06.11.2017, во 10:15
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-О-111/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.11.2017, во 11:00
 • Ноември
  7

  Предмет: П1-28/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  07.11.2017, во 09:00