Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-128/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-801/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-914/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-910/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-932/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-829/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 08:40
 • Мај
  20

  Предмет: П2-10/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-15/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-99/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-100/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-102/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-104/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-94/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-93/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-15/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-8/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-159/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-100/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-179/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-О-179/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-819/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 12:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-74/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-106/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 07:45
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-103/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 08:00
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-97/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 08:15
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-107/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-94/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-95/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: П1-1/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-101/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-98/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: П2-64/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-99/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-91/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: КС-КР-94/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.05.2024, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-87/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-1/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: П2-1/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-88/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 10:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-95/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 10:20
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-836/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-16/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-14/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-103/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 12:20
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-101/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: К-53/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 12:45
 • Мај
  21

  Предмет: П2-61/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 12:55
 • Мај
  21

  Предмет: П2-61/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-5/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-50/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-83/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-19/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-40/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-144/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П2-7/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-48/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-191/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-191/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-97/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-25/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ЗАМ-С-5/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.05.2024, во 12:05
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-95/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 12:10
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-96/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 12:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-192/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-832/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 08:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-842/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 08:40
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-130/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-92/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-14/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП-132/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-92/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-3/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-22/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-76/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-15/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-116/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-888/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-23/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-105/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-20/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-109/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-107/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-110/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-104/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-18/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-О-195/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-9/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-136/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-50/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-169/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-105/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-4/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: РО-56/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-155/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-162/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-123/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-193/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-130/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 08:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-132/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 08:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-138/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 08:50
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-46/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-90/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-34/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: РО-94/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПЛ1-П-3/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: П4-3/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-21/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-19/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 11:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-136/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП1-1/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  29.05.2024, во 12:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-106/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 08:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-115/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 08:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-112/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 08:50
 • Мај
  30

  Предмет: П1-21/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-41/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-39/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-68/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-111/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-113/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 11:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-17/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 11:50
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-66/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-13/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-23/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  30.05.2024, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: ПРК-С-602/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  31.05.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-121/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-972/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-125/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-22/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-124/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-961/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-15/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-995/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-1/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-28/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-883/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП-67/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-52/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-29/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-169/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-141/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-197/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-194/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  4

  Предмет: П2-52/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-7/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-142/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-71/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-26/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-69/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-12/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-13/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-49/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВП-44/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-3/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: П2-19/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-25/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-117/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-118/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-64/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-61/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-66/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-63/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-52/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-59/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-О-24/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-15/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-67/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-18/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-127/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-122/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-13/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П1-24/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  06.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: К-93/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-128/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-Ј-53/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-133/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-27/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-131/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-141/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-648/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-135/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-144/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-140/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-134/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-25/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-Ј-16/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-Ј-52/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ВПП-129/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: К-102/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-199/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-735/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-О-53/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-17/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-705/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-126/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ПРК-С-980/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  11

  Предмет: К-11/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ВПП-61/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ВПП-60/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  11

  Предмет: МАЛВП-36/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  11

  Предмет: ПЛ1-П-4/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-185/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  11.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-158/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП-93/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-28/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-31/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-154/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-138/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-153/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-146/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-27/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-42/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-119/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-128/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-681/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 08:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-59/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 08:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-46/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-32/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-79/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-963/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-949/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  17

  Предмет: К-5/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-О-26/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-25/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  17.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-46/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-43/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-10/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-6/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-54/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-20/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-60/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-12/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-57/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-96/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  19

  Предмет: К-10/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-23/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  19.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-73/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-150/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-155/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-79/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-89/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-70/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-72/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП-8/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП-8/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-151/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-611/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-859/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П2-24/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-993/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-987/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-539/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-990/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-211/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-217/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-182/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-98/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-991/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-46/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-42/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: П2-70/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П4-4/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П1-12/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: К-105/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  24.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-37/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-65/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-58/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-36/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-118/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-3/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-85/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-74/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-79/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-30/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-Ј-5/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-92/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 08:40
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-9/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-16/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-4/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-97/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПЛ1-П-5/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-48/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-Ј-73/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-О-89/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  26

  Предмет: МАЛВП-47/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-85/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-133/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2.3
  27.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-106/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-131/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-103/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-102/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-130/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-132/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-22/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-23/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-71/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1052/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.06.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: П1-15/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-40/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-43/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: ВПП-91/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: ВПП-90/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 10:15
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-1091/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-29/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 11:40
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-41/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 11:50
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-О-153/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 11:55
 • Јули
  1

  Предмет: МАЛВП-56/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-159/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-1036/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-167/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-Ј-20/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-1023/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 08:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-1011/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-174/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-1008/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-65/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-8/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: П2-82/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-61/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 11:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-18/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: ВПП-82/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-190/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 11:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-73/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: П2-53/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-211/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 12:05
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-74/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 12:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-113/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 12:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-57/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: П2-2/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-33/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: П2-26/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-137/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-133/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.07.2024, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-180/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-44/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-1019/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.07.2024, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1041/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1083/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-217/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-91/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-1/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-138/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-141/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-140/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-4/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-39/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-80/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-126/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.07.2024, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  08.07.2024, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-59/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  08.07.2024, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-75/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  08.07.2024, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-25/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  08.07.2024, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-58/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  08.07.2024, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-57/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  08.07.2024, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-172/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-43/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  09.07.2024, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-143/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  09.07.2024, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-П-6/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  09.07.2024, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: П2-84/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  09.07.2024, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: РО-27/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.07.2024, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-45/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.07.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-166/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 08:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 08:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-168/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 08:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-24/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-31/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-30/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-22/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-172/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 090
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-43/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-46/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-45/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-48/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-186/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-46/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-21/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-19/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 11:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-18/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-342/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-45/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-170/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 08:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 08:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 08:50
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-85/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-7/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-37/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-38/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-181/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-34/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-422/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-99/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-26/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-180/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-41/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-179/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-39/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-101/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 11:45
 • Септември
  3

  Предмет: РО-26/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-121/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  03.09.2024, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-739/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-29/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-28/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 09:15
 • Септември
  4

  Предмет: РО-23/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 09:20
 • Септември
  4

  Предмет: РО-107/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-21/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-188/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-50/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-112/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-198/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-189/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-30/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-187/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-190/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-195/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-146/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  04.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-12/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-26/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-42/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-152/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-108/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-153/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-29/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-109/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 11:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-103/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 11:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-666/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-201/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-1048/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  05.09.2024, во 12:15
 • Септември
  10

  Предмет: К-144/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-2/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-9/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-13/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-7/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 10:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-4/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-23/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-25/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 11:45
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-О-32/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-9/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-32/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-83/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  10.09.2024, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.09.2024, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: К-154/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-36/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-20/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-116/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.09.2024, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-93/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  11.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-44/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  11.09.2024, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-45/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  11.09.2024, во 12:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-177/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-178/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 08:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-182/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 08:50
 • Септември
  12

  Предмет: К-1/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-37/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-111/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-115/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-10/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1090/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-186/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-6/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  12.09.2024, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-17/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-11/24

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-43/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  16.09.2024, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-208/23

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-33/23

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-О-36/24

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2,3
  16.09.2024, во 10:30