Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  13

  Предмет: К-69/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-138/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-164/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-5/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: П4-11/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: КС-КР-54/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  13.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: КС-КР-54/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  13.07.2020, во 14:15
 • Јули
  13

  Предмет: КС-КР-56/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  13.07.2020, во 14:30
 • Јули
  13

  Предмет: КС-КР-56/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  13.07.2020, во 14:50
 • Јули
  14

  Предмет: К-152/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-154/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: КС-КР-52/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  14.07.2020, во 14:00
 • Јули
  14

  Предмет: КС-КР-52/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  14.07.2020, во 14:10
 • Јули
  14

  Предмет: КС-КР-47/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  14.07.2020, во 14:30
 • Јули
  14

  Предмет: КС-КР-47/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  14.07.2020, во 14:45
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-О-60/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 08:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-168/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  25.08.2020, во 08:15
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-166/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  25.08.2020, во 08:30
 • Август
  25

  Предмет: К-107/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПЛ1-П-8/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: К-141/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 10:15
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-Ј-37/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-154/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-88/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 11:45
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-82/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.08.2020, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-27/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-8/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  26.08.2020, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-9/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-139/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-П-10/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  26.08.2020, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-30/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-43/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.08.2020, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: К-170/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  27.08.2020, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 08:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 08:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-52/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 08:30
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-П-12/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-58/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: РО-2/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-31/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  31.08.2020, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПЛ1-П-9/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  31.08.2020, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-130/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-141/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-16/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-74/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  01.09.2020, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-51/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  01.09.2020, во 09:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-59/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  01.09.2020, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-155/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  01.09.2020, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-18/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: К-101/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-192/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  01.09.2020, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: КС-КР-28/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  01.09.2020, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-12/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-150/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-167/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-2/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-50/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-92/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-11/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-32/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-10/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П4-1/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-14/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-53/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  02.09.2020, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-113/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  02.09.2020, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-137/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-56/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-6/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-24/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-10/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-62/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-59/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-8/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-5/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  03.09.2020, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-144/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  03.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-77/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-5/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-67/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-69/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-31/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-18/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  04.09.2020, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-58/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  07.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-О-49/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 08:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-165/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-40/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-60/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-28/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-42/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 09:15
 • Септември
  9

  Предмет: РО-49/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: П1-9/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-92/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: П1-2/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-50/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  09.09.2020, во 10:00