Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-109/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-109/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-37/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-61/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-77/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-5/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-23/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  14.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-30/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-3/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  14.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-32/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: РО-38/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-1/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-38/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  14.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: П4-13/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  14.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ВПП-123/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  14.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-120/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-272/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-25/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-133/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ЗАМ-С-19/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  15.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-162/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-68/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-366/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-33/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-109/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-38/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-214/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-19/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-330/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-58/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 09:55
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-189/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-75/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-91/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-61/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  15

  Предмет: К-42/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-3/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-19/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-358/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 10:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-308/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П2-38/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-300/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-93/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  15.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-135/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 12:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-134/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 12:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-215/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-1/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 12:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-5/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.11.2018, во 12:50
 • Ноември
  16

  Предмет: К-105/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-161/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-206/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-370/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 08:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-137/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-278/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-178/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-44/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 08:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-78/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 08:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-276/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-211/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-41/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-234/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 08:40
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-48/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-42/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-127/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-9/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-111/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-150/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-27/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-139/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-122/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-136/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-12/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-94/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-121/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-122/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП-90/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-43/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП-62/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-40/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-23/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-23/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП1-4/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-285/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 08:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-36/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-237/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-233/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-181/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: К-148/16

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-183/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-173/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-39/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-184/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-241/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-246/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-196/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-23/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-248/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-196/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-188/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-203/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:15