Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: УО-1/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  20

  Предмет: УО-1/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 13
  20.01.2020, во 14:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-283/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-473/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 08:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-266/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-143/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-298/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-124/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-413/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-240/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-249/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-377/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП-100/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-429/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-430/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-477/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-12/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-54/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  21.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-148/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-265/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-471/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-74/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-37/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 3
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-22/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 3
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-472/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-О-242/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-38/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 3
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-79/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-102/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-64/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-83/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-140/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-9/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-48/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-84/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-102/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  23.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: МАЛВП-40/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-92/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  23.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-445/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  23.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-88/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ВПП1-15/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  23.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-81/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  24.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-51/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  24.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-138/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  24.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-145/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-4/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-7/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  24.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-258/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-257/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 08:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-248/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-3/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 3
  27.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-243/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-252/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-401/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-200/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-39/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-55/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-82/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-О-154/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-316/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 08:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-444/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-340/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  28.01.2020, во 08:35
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-436/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 08:40
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-24/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-Ј-53/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-439/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-421/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-23/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-428/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 09:35
 • Јануари
  28

  Предмет: К-12/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-36/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-40/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-56/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-145/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-41/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  28.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-10/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-44/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-69/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  29.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-82/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-46/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-21/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  29.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-87/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-6/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-469/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-285/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-54/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-261/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-478/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-201/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-73/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-55/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-146/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-415/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  31.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: КС-КР-82/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 13
  31.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  31

  Предмет: КС-КР-82/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 13
  31.01.2020, во 14:15
 • Февруари
  3

  Предмет: К-7/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  03.02.2020, во 08:30