Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-38/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-80/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  22.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-40/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-47/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-48/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-49/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-93/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-53/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  22

  Предмет: К-37/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-95/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-151/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П1-41/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  23.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-151/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  23

  Предмет: К-2/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  23.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-55/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-50/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 08:45
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-4/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-49/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-45/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-69/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-62/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-58/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 2,3
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-43/16

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-56/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: К-149/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-73/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-155/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2018, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-9/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-370/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.02.2018, во 08:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-4/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-52/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-374/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-46/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-41/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-33/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-114/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-40/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-38/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-36/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-35/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-31/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-19/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-206/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  27.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-10/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-18/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2018, во 10:50
 • Февруари
  27

  Предмет: К-74/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-91/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: К-92/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-92/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-145/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-56/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ВПП-72/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: МАЛВП-36/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-104/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2018, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-51/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-37/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  01.03.2018, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-О-6/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-52/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-68/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-209/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  01.03.2018, во 09:45
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-45/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: П2-38/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-54/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-50/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-61/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-57/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-58/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 10:45
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-62/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-66/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 11:45
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-35/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-34/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.03.2018, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-282/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  02.03.2018, во 08:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-53/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-51/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 08:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-44/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 08:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-42/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-11/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-34/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-32/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-27/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-20/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 09:55
 • Март
  2

  Предмет: К-98/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  02.03.2018, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-15/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 08:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-21/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 08:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-23/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-50/17

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.03.2018, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-270/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.03.2018, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-5/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.03.2018, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-359/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.03.2018, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.03.2018, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.03.2018, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-245/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.03.2018, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-83/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  05.03.2018, во 09:30