Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: ВПП-78/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-15/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  17.09.2019, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-24/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-24/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-103/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-23/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-46/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП-44/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-36/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-40/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-41/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-56/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-33/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  17.09.2019, во 14:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-49/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-46/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-143/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-67/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-144/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-51/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-69/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-43/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-69/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-12/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-35/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-58/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: O1-2/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-2/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-93/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-69/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: П1-4/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП-58/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП-21/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП-57/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: П1-7/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-93/17

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-132/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  19.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-127/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-169/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-100/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-244/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-168/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: П2-38/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-230/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-139/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-113/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-310/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 08:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-300/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 08:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-325/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-313/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 08:45
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-28/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-26/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-333/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-62/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-318/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-319/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-329/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-337/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-79/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-341/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: К-64/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-276/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-76/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-279/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:10
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-291/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  24.09.2019, во 09:20
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-27/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-294/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-307/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-305/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 09:50
 • Септември
  24

  Предмет: РО-57/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-11/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-302/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: П2-21/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-298/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 10:10
 • Септември
  24

  Предмет: РО-61/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-68/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-64/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  24.09.2019, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-97/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 08:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-50/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.09.2019, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП-22/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП-36/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 09:15
 • Септември
  25

  Предмет: РО-48/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.09.2019, во 09:15
 • Септември
  25

  Предмет: РО-44/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  25.09.2019, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-47/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  25.09.2019, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП-10/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП-79/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.09.2019, во 09:45
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП-39/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-68/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-13/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-24/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  25.09.2019, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-80/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ВПП-64/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  26.09.2019, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-37/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: П5-1/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-60/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-22/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  26.09.2019, во 09:40