Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-67/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 08:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-48/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-О-137/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ЗАВ-6/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К-10/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-34/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-52/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-36/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-1/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-92/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-О-6/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  18.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  18

  Предмет: КС-КР-12/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  18

  Предмет: КС-КР-12/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 14:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-77/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 08:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-75/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 08:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-69/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 08:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-84/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВП-47/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-21/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-50/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП-81/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП-64/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП-90/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ЗАМ-С-2/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-121/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-4/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-282/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-2/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-46/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-214/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-57/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-63/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-65/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-8/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-7/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:50
 • Февруари
  21

  Предмет: К-145/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-48/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  21.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП2-3/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-33/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-41/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-38/17

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  22.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-2/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-47/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К-126/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П2-7/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-18/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-148/16

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  25.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-273/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-4/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-140/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-103/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-247/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-2/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-119/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-6/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-34/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-61/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-О-2/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-118/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-О-197/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  26.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-117/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-О-218/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-19/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-106/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-11/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  26.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-9/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-113/18

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-113/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-111/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-28/18

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-60/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-115/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2019, во 11:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-53/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-98/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  27.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-47/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-62/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 08:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-64/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 08:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-61/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-24/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-11/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  28.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-23/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-5/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-6/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-29/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-9/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-25/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-13/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-17/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-34/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-20/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-31/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-21/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-28/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-5/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-12/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.02.2019, во 10:00