Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  30

  Предмет: К-126/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП-15/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П2-24/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ВПП-6/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ВПП-24/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  31.08.2022, во 09:40
 • Август
  31

  Предмет: МАЛВП-29/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  31.08.2022, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-55/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: П2-16/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  31.08.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-186/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-8/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-269/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-269/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 09:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-274/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-274/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВП-28/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: РО-3/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: РО-19/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 10:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: К-66/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП-44/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  01.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-152/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-9/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-18/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-17/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:25
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:25
 • Септември
  5

  Предмет: РО-23/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-20/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-24/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-25/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-22/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-27/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-6/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-12/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-12/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-70/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-23/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-14/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-2/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП-8/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-43/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 12
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:05
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:05
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-194/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: РО-48/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-184/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-43/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-10/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-868/21

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-68/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-868/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:05
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-865/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-866/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-863/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-863/21

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-879/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-882/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  07.09.2022, во 09:55
 • Септември
  7

  Предмет: П2-28/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-433/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-433/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: П2-7/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 12:05
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 12:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-133/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 12:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 12:40
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 09:10
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-766/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 09:20
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 09:40
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-О-39/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-127/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-953/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-954/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2022, во 09:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-233/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-233/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2022, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2022, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: РО-62/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-239/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-60/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП-23/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-239/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 09:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 09:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-23/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 10:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-31/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-2/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 12:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-27/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 12:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-221/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 12:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-223/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  13.09.2022, во 13:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 13:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  13.09.2022, во 13:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-900/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 08:45
 • Септември
  14

  Предмет: РО-2/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-33/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-899/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:05
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-898/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 09:10
 • Септември
  14

  Предмет: РО-34/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 09:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: РО-38/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:40
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 09:40
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 09:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:45
 • Септември
  14

  Предмет: РО-32/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 09:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 09:50
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:50
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: РО-36/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:10
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:10
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 10:15
 • Септември
  14

  Предмет: РО-41/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:20
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:20
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:25
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:25
 • Септември
  14

  Предмет: РО-31/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:40
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 10:40
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:50
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  14.09.2022, во 10:50
 • Септември
  14

  Предмет: К-119/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-71/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-16/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 09:05
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:10
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-16/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:15
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-37/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:25
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-19/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-19/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: РО-54/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 09:35
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 22
  15.09.2022, во 09:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 09:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  15.09.2022, во 09:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 10:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:20
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 10:20
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 10:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 10:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 11:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 11:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-11/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: П2-1/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  15.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 12:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 12:20
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 12:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 12:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 12:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 12:55
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: МАЛВП-25/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-53/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-399/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-399/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-402/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-402/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-403/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-403/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: К-47/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 10:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 10:50
 • Септември
  19

  Предмет: К-139/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-42/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-554/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: К-71/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-44/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-553/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.09.2022, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-53/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-46/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-586/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-406/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-406/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-56/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.09.2022, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-159/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2022, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  20.09.2022, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  20.09.2022, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.09.2022, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-277/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  20.09.2022, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-34/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-26/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 22
  21.09.2022, во 09:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-28/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 22
  21.09.2022, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-18/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 22
  21.09.2022, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-33/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-33/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: П1-6/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-36/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  21.09.2022, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-55/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-293/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  21.09.2022, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-177/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  21.09.2022, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-62/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: П1-1/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-59/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 09:40
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 09:40
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 09:50
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 09:50
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-156/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: П2-25/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 10:05
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 10:10
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:10
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:20
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 10:20
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:40
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 10:40
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  22.09.2022, во 10:50
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:50
 • Септември
  22

  Предмет: К-67/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  22.09.2022, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  23.09.2022, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-70/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  23.09.2022, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  23.09.2022, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2022, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-515/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.09.2022, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2022, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-27/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2022, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.09.2022, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-4/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2022, во 10:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.09.2022, во 10:20
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  23.09.2022, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2022, во 10:40
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  23.09.2022, во 10:50
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-17/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  23.09.2022, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-53/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 09:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.09.2022, во 09:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.09.2022, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 10:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.09.2022, во 10:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  26.09.2022, во 10:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 10:50
 • Септември
  26

  Предмет: РО-55/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-57/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  26.09.2022, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-25/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  26.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-27/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: П1-16/21

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 22
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-376/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-376/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-174/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: К-72/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-55/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: РО-64/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: П4-4/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-49/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-49/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-32/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-70/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-79/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-77/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: К-54/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-60/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: РО-61/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-252/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-252/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: РО-58/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: РО-57/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-150/21

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-75/22

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-4/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 2,3
  29.09.2022, во 09:05
 • Септември
  29