Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-23/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-61/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-124/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-10/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-40/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 3
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП2-5/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  25.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ВПП2-6/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  25.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  25

  Предмет: К-145/17

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  25.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П2-23/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  25.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  25

  Предмет: П1-24/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  25.02.2020, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-81/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  26.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-59/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-30/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-126/18

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  26.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-26/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  26.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-6/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-22/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-37/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-38/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  26.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-3/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  26.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-283/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2020, во 08:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-131/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-15/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-12/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП-100/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  27.02.2020, во 10:35
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-47/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  27.02.2020, во 14:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-21/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-11/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: К-85/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  28.02.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-64/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-6/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-143/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-8/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-18/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П2-52/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-8/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-19/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-6/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  02.03.2020, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: П2-32/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-58/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: ВПП-102/19

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ВПП-15/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-240/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-15/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  03.03.2020, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-377/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  03.03.2020, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ВПП-17/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.03.2020, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-19/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-430/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  03.03.2020, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-3/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-26/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ВПП-81/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.03.2020, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  03.03.2020, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-30/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  03.03.2020, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ВПП-47/18

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.03.2020, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-О-17/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Соба 21
  03.03.2020, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  03.03.2020, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: МАЛВП-40/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  03.03.2020, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: П2-54/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 2
  03.03.2020, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-24/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 08:15
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-5/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-2/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 3
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-53/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-69/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.03.2020, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-92/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  04.03.2020, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-4/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-50/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  04.03.2020, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-24/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  04.03.2020, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-29/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  04.03.2020, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-471/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  05.03.2020, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-447/19

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  05.03.2020, во 08:45
 • Март
  5

  Предмет: К-14/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ППОВ-1/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Соба 15
  05.03.2020, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-1/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.03.2020, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-56/19

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.03.2020, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-4/20

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: П2-2/20

  Судија Андон Атанасов, Судница Судница 2
  05.03.2020, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-201/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-265/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  05.03.2020, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: К-4/20

  Судија Лила Цветаноска, Судница Судница 1
  05.03.2020, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: К-28/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  09.03.2020, во 08:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-87/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Соба 22
  10.03.2020, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: К-3/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  10.03.2020, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-2/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Судница 3
  10.03.2020, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-2/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-18/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  10.03.2020, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-34/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-39/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 11:35
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-45/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 11:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-48/20

  Судија Лилјана Додевска, Судница Соба 11
  10.03.2020, во 11:45
 • Март
  10

  Предмет: К-12/19

  Судија Лимонка Долдурова, Судница Судница 3
  10.03.2020, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-27/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  11.03.2020, во 08:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-22/20

  Судија Костадин Петров, Судница Судница 1
  11.03.2020, во 08:15