Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-417/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-395/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-379/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-387/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-385/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-382/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-389/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-394/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-396/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-401/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 11:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-380/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-383/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-391/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-407/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-90/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.11.2019, во 13:15
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-10/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  15.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ППОВ-2/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: К-16/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: РО-12/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-66/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: П4-37/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-70/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-53/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-62/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: К-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-73/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-74/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-457/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-390/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-459/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-372/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-460/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-461/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-420/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-462/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: К-41/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-463/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-464/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-465/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-11/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-416/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-466/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 11:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-388/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 11:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-467/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-393/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 12:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-468/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-469/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-408/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-470/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 12:35
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-471/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-67/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-472/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-68/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-473/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-474/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-475/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-476/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-407/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-477/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-69/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-478/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-479/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-26/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-480/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-71/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-481/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-482/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-456/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-455/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-454/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 11:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-453/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-452/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 12:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-451/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-450/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 12:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-449/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-448/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 13:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-О-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-447/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 13:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-446/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 13:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-445/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 14:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-318/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  21.11.2019, во 14:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-444/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 14:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-443/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.11.2019, во 14:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-442/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-О-65/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-441/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-429/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-8/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-440/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-85/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-439/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 101
  22.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-438/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-437/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-436/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2019, во 11:30