Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-27/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-28/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 09:45
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-31/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 10:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-О-32/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 10:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-85/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-84/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 11:50
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-86/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 12:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-53/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.08.2020, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: П4-15/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П4-16/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.09.2020, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-13/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-65/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 12:15
 • Септември
  3

  Предмет: К-30/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-27/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-46/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2020, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2020, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-23/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-103/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 12:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-97/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 12:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-120/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 13:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-35/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: П4-14/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: П4-11/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-48/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП1-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-45/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-30/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-26/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-6/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-557/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  11.09.2020, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-30/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-16/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: П2-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 14:00
 • Септември
  14

  Предмет: П4-43/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП1-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.09.2020, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-52/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-36/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-22/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-79/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-81/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 13:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-9/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2020, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-36/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: П4-17/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2020, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-49/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.09.2020, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-74/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-69/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-78/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2020, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-44/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2020, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-75/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-43/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2020, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-77/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-18/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-47/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.09.2020, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-50/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.09.2020, во 11:45
 • Септември
  18

  Предмет: К-81/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.09.2020, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-559/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-34/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-35/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-27/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-О-24/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-125/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-540/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2020, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-8/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-54/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-О-21/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-538/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2020, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-82/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-32/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-118/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-119/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 13:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-114/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-113/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 13:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-110/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2020, во 14:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-67/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П2-10/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-68/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-66/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-13/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-100/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:15