Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: П4-12/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-6/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-832/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: П3-2/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-9/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-25/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-36/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-358/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-354/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-65/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 12:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 12:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-80/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-37/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-29/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.05.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-47/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-10/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-2/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-3/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-17/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: К-46/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-35/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-1/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-33/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-34/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-104/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: К-15/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 11:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 11:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 11:55
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-66/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 12:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:05
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-106/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-276/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:25
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 13:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-263/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:25
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-254/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.06.2022, во 14:35
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-376/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-109/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: РО-2/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-11/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  9

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: МАЛВП-1/2022

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПРК-С-53/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-11/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПЛ1-П-1/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-21/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-23/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: К-31/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-39/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  17

  Предмет: К-142/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-42/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 11:40
 • Јуни
  17

  Предмет: К-98/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 11:50
 • Јуни
  17

  Предмет: К-117/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-406/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-403/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 12:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 12:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2022, во 13:10
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  22

  Предмет: К-38/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  23

  Предмет: К-30/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: К-14/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  24.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П2-28/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: К-43/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: К-52/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  24.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-31/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-179/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:35
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-697/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:55
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 13:05
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-402/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-399/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-390/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-4/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-О-103/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.06.2022, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-22/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-50/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-26/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-44/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-42/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 11:30