Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-337/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-340/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-343/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-344/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-336/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-345/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-193/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-346/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-342/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-341/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-362/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-352/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-357/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-379/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:04
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-356/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-354/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:06
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-353/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-363/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-387/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-386/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-380/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-377/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-376/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-373/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-371/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-367/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-370/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 13:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-522/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 13:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1097/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 13:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 13:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-46/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 13:20
 • Август
  28

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-16/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: К-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.08.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-71/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-68/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-50/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 14:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-19/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-25/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2024, во 11:50
 • Септември
  11

  Предмет: П4-103/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2024, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-88/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2024, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-47/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2024, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.09.2024, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.09.2024, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2024, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2024, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-593/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1069/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-535/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-13/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.09.2024, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-390/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-391/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 11:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-400/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 11:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-392/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 11:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-394/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 11:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-397/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 11:55
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-401/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-403/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:05
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-423/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:10
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-422/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:15
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-420/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-412/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-414/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:35
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-419/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:35
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-410/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-409/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-425/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-408/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 12:55
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-406/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-430/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:05
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-426/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:10
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-431/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:15
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-433/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-434/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:25
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-438/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-439/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 13:35
 • Септември
  19

  Предмет: К-26/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2024, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-5/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2024, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-30/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2024, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-24/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2024, во 14:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.09.2024, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-17/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.09.2024, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-26/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.09.2024, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-6/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.09.2024, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-2/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.09.2024, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-11/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.09.2024, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-1/2024

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.09.2024, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-388/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-389/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:10
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-393/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:20
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-395/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-396/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-398/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-404/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:50
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-407/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 09:55
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-411/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-413/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:10
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-415/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-405/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:20
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-1104/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:25
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-416/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-417/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:35
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-418/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-421/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:50
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-424/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 10:55
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-427/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-428/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 11:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-429/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  24.09.2024, во 11:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-17/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2024, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.09.2024, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-30/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.09.2024, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-33/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.09.2024, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: ВПП-53/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.09.2024, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: П2-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.09.2024, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2024, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-69/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2024, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-53/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2024, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-33/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2024, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2024, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПЛ1-П-3/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2024, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-445/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-452/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 10:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-463/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-465/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-453/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 10:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-471/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-455/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-451/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 11:35
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-459/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 11:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-461/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 11:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-470/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 11:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-469/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 11:55
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-468/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-460/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-462/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-472/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-473/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-475/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-497/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-690/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-224/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1068/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 12:55
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1096/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-679/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2024, во 13:05
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-432/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:05
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-435/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:10
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-436/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:20
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-437/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-189/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:40
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.10.2024, во 09:50
 • Октомври
  2

  Предмет: П4-34/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: П4-35/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П4-32/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-25/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-36/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-35/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-3/2024

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-141/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-492/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-489/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 10:05
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-485/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 10:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-482/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-478/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-488/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 10:25
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-499/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-490/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 11:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-494/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 11:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-484/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 11:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-476/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2024, во 11:55
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-312/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-1/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-2/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-527/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-524/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-515/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-519/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-516/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 10:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-507/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 10:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-502/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-504/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 11:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-521/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 11:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-531/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 11:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-528/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 11:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-518/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-520/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 12:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-530/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 12:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-534/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 12:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-523/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 12:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-535/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.10.2024, во 12:25
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-15/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-О-13/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-225/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-О-14/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-О-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-70/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-874/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-792/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-37/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.10.2024, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-О-17/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.11.2024, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-О-16/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.11.2024, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-474/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.11.2024, во 10:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-39/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2024, во 11:30