Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  4

  Предмет: П4-56/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-52/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-57/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-49/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-678/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-681/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-682/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-683/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-687/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-685/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-689/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-692/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-694/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-697/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-698/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-700/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-701/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-702/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-705/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-707/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-710/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-715/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-717/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-718/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 12:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-721/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-722/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-724/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-726/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-727/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-728/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-734/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-276/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-767/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-764/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-763/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-762/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-21/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-760/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-758/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-757/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-751/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-753/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-747/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-746/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-88/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-745/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-744/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-742/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-741/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-739/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-736/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-778/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-773/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-776/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-774/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-61/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-29/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-34/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-25/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-50/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1049/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-24/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-737/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-1011/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-738/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-759/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-749/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-761/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-748/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-752/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-750/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-743/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-740/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-1033/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-993/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-765/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-755/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 213
  11.12.2023, во 13:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-756/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-766/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 13:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-782/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-997/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-783/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-785/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-819/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-802/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-791/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-675/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-673/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-672/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-669/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-668/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-665/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-664/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-663/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-6/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-662/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-658/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-655/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-651/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-648/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-646/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-645/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-644/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-7/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-31/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-30/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-64/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-33/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:30
 • Декември
  13

  Предмет: П4-70/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 13:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-32/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:45
 • Декември
  13

  Предмет: П4-69/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2023, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-64/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-52/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-60/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-57/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-59/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-62/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-63/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: П4-65/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: П4-60/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 11:50
 • Декември
  15

  Предмет: П4-59/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 12:10
 • Декември
  15

  Предмет: П4-72/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: П4-71/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-73/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2023, во 13:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-659/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-659/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-769/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-772/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1025/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-768/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-770/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-771/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-62/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-775/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 11:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-790/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 11:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-789/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-794/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1021/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1018/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-796/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-797/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1026/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1027/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-804/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-807/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-808/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-809/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-813/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-798/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-799/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-805/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-816/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-54/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-51/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 14:00
 • Декември
  20

  Предмет: П4-14/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2023, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П4-91/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-1/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.12.2023, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-92/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2023, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-95/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2023, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: П4-93/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2023, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2023, во 13:45
 • Декември
  21

  Предмет: К-56/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-58/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.12.2023, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-820/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-818/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-817/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-815/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-814/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:25
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-812/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-811/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-810/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-806/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:50
 • Декември
  22

  Предмет: П2-23/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2023, во 09:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-803/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 09:55
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-801/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: П2-14/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2023, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-800/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-795/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-793/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-792/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-788/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-787/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-786/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 10:55
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-784/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: РО-7/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2023, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-781/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 11:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-536/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 11:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 11:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-535/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 11:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-36/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-61/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.12.2023, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-654/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2023, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: КС-КР-48/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2023, во 13:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 09:00
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: К-55/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: П4-87/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.12.2023, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: П4-86/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.12.2023, во 11:30
 • Декември
  25

  Предмет: К-53/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2023, во 12:30
 • Декември
  25

  Предмет: П4-94/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.12.2023, во 12:30
 • Декември
  25

  Предмет: П4-89/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.12.2023, во 13:00
 • Декември
  25

  Предмет: П4-90/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.12.2023, во 13:10
 • Декември
  25

  Предмет: П4-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.12.2023, во 13:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-863/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.12.2023, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-860/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.12.2023, во 09:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-859/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.12.2023, во 09:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-856/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.12.2023, во 09:20
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-854/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-852/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 09:35
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-851/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 09:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-849/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 09:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-848/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 09:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-846/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-845/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-844/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-843/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:20
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-840/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-839/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-838/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 10:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-836/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 105
  26.12.2023, во 10:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-835/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-834/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 11:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-830/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 11:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 11:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-823/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 11:55
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-21/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 13:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2023, во 13:30
 • Декември
  27

  Предмет: П4-74/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 09:50
 • Декември
  27

  Предмет: П2-16/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-16/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-16/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.12.2023, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП1-4/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 11:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-821/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 11:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-616/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 11:35
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-822/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 11:40
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-479/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 11:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-824/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 11:50
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-841/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-833/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 12:10
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-1081/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 12:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-828/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-832/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 12:40
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-1088/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 12:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-825/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-826/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:10
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-847/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:20
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-452/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:25
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-858/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-831/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:50
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-850/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 13:50
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-853/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-855/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:10
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-857/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:20
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-861/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-862/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:35
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-842/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:40
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-829/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2023, во 14:50
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-878/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-872/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-867/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-871/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-875/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 10:35
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-869/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 10:40
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-870/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-879/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 11:35
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-888/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 11:40
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1039/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 11:45
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-887/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 11:50
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1040/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 11:55
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-884/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-882/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:10
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-880/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:20
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-936/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:25
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-935/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-934/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:35
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-931/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:40
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-930/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:45
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-929/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:50
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-928/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 12:55
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-924/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-1045/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:05
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-922/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:10
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-918/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:20
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-891/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:25
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-917/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  03.01.2024, во 13:30
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-112/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:35
 • Јануари
  3

  Предмет: ПРК-С-496/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.01.2024, во 13:40
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-100/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-102/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-98/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-99/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-96/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  5

  Предмет: П4-103/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  10

  Предмет: П4-104/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: П4-101/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  10

  Предмет: П4-97/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  10

  Предмет: П4-25/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПЛ1-П-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-896/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-905/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-895/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-902/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-897/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-890/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 10:25
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-938/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-940/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 11:35
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-941/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 11:40
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-945/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 11:45
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-946/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 11:50
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-952/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 11:55
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-953/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-955/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:05
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-956/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:10
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-957/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:15
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-959/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:20
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-912/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:25
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-916/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-907/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:35
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-908/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:40
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-894/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:45
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-892/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:50
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-1041/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 12:55
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-1043/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПРК-С-1044/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.01.2024, во 13:05
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-107/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-108/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-80/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-105/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-106/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-113/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-76/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-45/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.01.2024, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-110/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-109/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-111/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-112/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-119/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-78/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-81/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-79/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-933/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-932/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-927/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-926/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-925/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-923/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-921/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-920/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-919/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-915/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 09:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-914/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-913/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-911/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-910/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-909/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-906/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-904/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-903/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-901/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-900/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 10:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-899/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-898/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-885/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 11:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-893/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 11:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-889/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-886/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 11:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-883/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-881/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  25.01.2024, во 12:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-25/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-877/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-876/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-874/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-873/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 12:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-12/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-20/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2024, во 13:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-974/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-967/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-965/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-975/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-971/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-973/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-978/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:35
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-980/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:35
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1000/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:40
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-985/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:40
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-992/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:40
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-996/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:50
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-999/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 11:55
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1004/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1005/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:05
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1020/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:10
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1036/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:15
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1034/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:20
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1008/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:25
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1002/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1001/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:35
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1019/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:45
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-982/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:50
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-983/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 12:55
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-1015/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2024, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-868/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-866/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-864/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-947/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:25
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-948/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-949/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-950/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-951/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 09:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-954/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:05
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-958/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-960/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-939/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:20
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-865/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:25
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-942/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-943/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-944/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-36/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.01.2024, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-О-38/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-82/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.01.2024, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-83/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.01.2024, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-О-39/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-84/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.01.2024, во 12:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-Ј-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.01.2024, во 13:00
 • Февруари
  5

  Предмет: К-107/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-54/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-55/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-115/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-116/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-117/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  5

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-114/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П4-118/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П4-122/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П4-121/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: П4-120/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1073/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1059/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1053/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1056/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1057/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1068/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1067/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 11:35
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1066/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1065/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1062/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 11:50
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1072/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 11:55
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1076/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1077/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:05
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1078/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1083/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1092/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:35
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1094/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1096/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1097/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1101/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 12:55
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1102/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1087/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 13:05
 • Февруари
  12

  Предмет: ПРК-С-1086/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.02.2024, во 13:10
 • Февруари
  13

  Предмет: К-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-46/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-545/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-577/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1017/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1016/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1014/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1013/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1012/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1010/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1009/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-1003/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-998/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-995/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  15

  Предмет: ПРК-С-994/23