Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  6

  Предмет: К-51/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.07.2020, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: П4-14/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-77/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П4-2/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  08.07.2020, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.07.2020, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-57/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-35/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-63/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-65/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-71/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-39/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.07.2020, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-67/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 13:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-64/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-60/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-61/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-32/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: П4-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-13/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-66/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-68/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-17/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-2/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:50
 • Јули
  13

  Предмет: К-70/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П4-9/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-72/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-73/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: П4-10/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП1-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: П4-11/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-6/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: П4-43/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-52/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-8/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П2-10/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  25.09.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: П4-7/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 11:30