Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: К-36/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-25/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-45/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-20/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП1-9/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-629/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-765/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-376/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-748/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 13:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-405/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-693/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-724/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 14:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 14:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-777/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 14:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-775/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-352/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-9/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-3/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-735/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 12:25
 • Јануари
  26

  Предмет: К-70/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-49/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-48/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-41/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-50/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-279/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-69/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-117/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-8/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-21/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-67/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-52/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.01.2022, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-О-22/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-93/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-1/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-2/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-3/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-5/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-6/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-7/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 09:50
 • Февруари
  2

  Предмет: П4-40/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-109/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-9/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-11/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-13/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-14/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-15/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 10:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-16/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  2

  Предмет: П2-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-17/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:35
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-18/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 11:55
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-25/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-26/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-27/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 12:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-29/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  2

  Предмет: П4-22/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  02.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-31/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-32/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:20
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-33/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:25
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-34/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-35/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:40
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-36/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:45
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 13:50
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-38/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-39/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 14:05
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-42/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 14:10
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-40/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 14:15
 • Февруари
  2

  Предмет: ПРК-С-41/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2022, во 14:20
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-796/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-783/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:10
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-827/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:15
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-835/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:20
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-780/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:40
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-833/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 09:50
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-61/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2022, во 10:10
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-103/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-26/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-103/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-97/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  4

  Предмет: К-38/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-8/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-818/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2022, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-804/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.02.2022, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-7/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-86/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-88/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-74/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  11

  Предмет: К-105/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: К-111/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-100/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-4/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К-52/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-60/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.02.2022, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.02.2022, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-142/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2022, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-42/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2022, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: К-98/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2022, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: П2-28/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2022, во 10:00