Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: К-41/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-68/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-5/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-10/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 13:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-352/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-256/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-358/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-502/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-498/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: К-72/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-491/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-488/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-484/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-480/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-479/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-13/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-478/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-474/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 11:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-473/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-471/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-485/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-505/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-507/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-508/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-509/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-510/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-513/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-515/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-469/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-466/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-465/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-462/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-28/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-461/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-460/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-459/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 10:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-458/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-453/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-56/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-22/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.09.2021, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-63/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 13:30
 • Септември
  22

  Предмет: П4-20/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-142/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-58/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2021, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-11/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.09.2021, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-12/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-74/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.09.2021, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-92/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-65/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  23.09.2021, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-71/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.09.2021, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-49/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.09.2021, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-98/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-26/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2021, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-143/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ВПП-25/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-19/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-33/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2021, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: П2-11/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-504/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-492/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-486/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-490/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-487/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-501/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 11:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-532/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 12:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 12:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-489/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-356/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 12:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-454/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-79/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-482/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-476/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 13:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-470/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 14:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-481/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 14:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 14:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-495/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 14:50
 • Септември
  28

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-69/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-66/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-588/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-585/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-584/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-583/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-8/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-578/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-577/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-575/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-569/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-570/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-567/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-564/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 11:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-562/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 11:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-561/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-559/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-555/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-42/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-554/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-552/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-550/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-546/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-415/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:45
 • Септември
  30

  Предмет: К-61/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-117/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-36/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-68/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП1-15/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-6/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-10/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПЛ1-П-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-25/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-395/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-451/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-452/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-472/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-506/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-475/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-530/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-520/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-523/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-529/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-518/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-535/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-468/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-467/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 13:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-456/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 13:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-499/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 14:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 14:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-511/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 14:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-514/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 14:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-497/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 15:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-524/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-541/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-70/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-537/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-533/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-521/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-519/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-44/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-621/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-623/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-624/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-632/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-630/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 14:10
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-21/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-13/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-75/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-5/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-612/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-528/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-601/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-600/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-599/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-64/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-596/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-595/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-594/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-593/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-592/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-43/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-67/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-633/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-45/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-22/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П1-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ВПП-26/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-540/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-279/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-23/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП1-6/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-48/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-26/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П4-24/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П4-28/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П4-27/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-544/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-573/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-572/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-557/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-571/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-545/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-553/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-556/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-568/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-574/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-547/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-565/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-566/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-549/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 13:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-560/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 14:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-152/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2021, во 14:20
 • Октомври
  19

  Предмет: К-76/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-31/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-32/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-107/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-29/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-О-50/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-369/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-617/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: К-47/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-5/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-48/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-49/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-80/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-616/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-586/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-579/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-582/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-605/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-590/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-611/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-598/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 14:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-580/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 14:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-625/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-628/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-629/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-581/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-602/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-603/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  03.11.2021, во 13:50
 • Ноември
  4

  Предмет: К-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-373/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-386/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-667/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-673/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  16

  Предмет: К-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-35/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П2-28/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:00