Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-526/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-571/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-525/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 12:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 13:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 14:00
 • Април
  7

  Предмет: К-22/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-12/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  07.04.2020, во 12:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 14:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-558/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 09:20
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: К-1/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: К-3/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.04.2020, во 13:00
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: К-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 10:30
 • Април
  9

  Предмет: К-29/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 11:30
 • Април
  9

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 12:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-47/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-О-64/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-81/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 11:30
 • Април
  10

  Предмет: К-47/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 11:45
 • Април
  10

  Предмет: К-50/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: П4-2/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-84/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.04.2020, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.04.2020, во 14:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.04.2020, во 14:30
 • Април
  15

  Предмет: К-9/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.04.2020, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: П2-6/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2020, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: П2-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2020, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.04.2020, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: П2-5/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2020, во 12:15
 • Април
  15

  Предмет: К-87/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.04.2020, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: К-9/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2020, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2020, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-49/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-508/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: РО-16/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2020, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-50/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-51/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 10:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-52/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-53/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 11:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-54/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-55/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 12:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-56/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2020, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: К-71/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.04.2020, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-62/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.04.2020, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-546/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  23.04.2020, во 14:00
 • Април
  24

  Предмет: К-74/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.04.2020, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П4-3/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2020, во 11:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.04.2020, во 14:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2020, во 09:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-59/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2020, во 09:45
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-60/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2020, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2020, во 10:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-О-5/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2020, во 11:30
 • Април
  28

  Предмет: К-5/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.04.2020, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: К-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  28.04.2020, во 10:05
 • Април
  28

  Предмет: К-11/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.04.2020, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.04.2020, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: К-85/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.04.2020, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.04.2020, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.04.2020, во 12:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.04.2020, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-С-64/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.04.2020, во 14:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-13/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-70/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 10:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-65/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 11:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-66/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 12:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-67/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 12:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-69/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 13:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-68/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 13:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-538/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2020, во 14:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2020, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-8/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2020, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-Ј-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2020, во 13:30
 • Мај
  8

  Предмет: К-85/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.05.2020, во 11:30
 • Мај
  8

  Предмет: К-16/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.05.2020, во 12:30
 • Мај
  11

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.05.2020, во 12:30
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-Ј-5/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.05.2020, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-О-54/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.05.2020, во 12:00
 • Мај
  15

  Предмет: П1-2/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.05.2020, во 10:00