Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: К-5/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП2-12/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.05.2020, во 10:05
 • Мај
  28

  Предмет: К-20/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.05.2020, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-21/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.05.2020, во 10:05
 • Мај
  28

  Предмет: К-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.05.2020, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-32/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.05.2020, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-16/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.05.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: П2-20/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  10

  Предмет: К-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-16/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: П2-5/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2020, во 11:45
 • Јуни
  10

  Предмет: П2-6/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: П2-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2020, во 14:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-15/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-32/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-11/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: П4-22/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: П4-23/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: К-5/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: К-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.06.2020, во 10:05
 • Јуни
  15

  Предмет: П4-5/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: К-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.06.2020, во 10:00