Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-44/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-61/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-1/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-45/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-871/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-904/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-34/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-33/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-879/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-4/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-835/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-949/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-963/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-965/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-8/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-9/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-25/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-26/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-51/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ВПП1-1/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-59/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 13:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-О-1/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 13:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-56/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-50/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-104/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-103/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К-2/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: П2-1/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-1/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-64/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-63/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-57/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-56/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-О-59/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-46/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-43/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-42/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-39/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-38/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-35/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-31/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-21/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-17/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-11/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-22/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-22/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-24/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-58/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-30/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-50/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-49/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-62/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-41/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-12/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 12:20
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-27/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-52/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 12:50
 • Февруари
  17

  Предмет: П1-12/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  17

  Предмет: П4-38/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-29/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-8/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-54/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-98/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-67/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-68/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-69/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-70/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-79/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-82/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-106/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-83/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-84/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-95/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-87/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-97/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-105/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-98/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-101/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-103/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-107/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-108/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-111/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-806/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-94/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-93/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-О-2/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-96/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-112/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-С-679/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  22.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-42/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-106/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-109/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-816/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-977/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-11/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-65/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  28.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-66/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-76/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-77/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-89/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-90/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-91/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  28.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-80/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-88/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  28

  Предмет: К-110/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2023, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-72/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2023, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-73/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2023, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: П4-33/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2023, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-938/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2023, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2023, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-4/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2023, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: РО-28/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2023, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-5/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.03.2023, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-43/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.03.2023, во 11:35
 • Март
  6

  Предмет: К-6/23

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.03.2023, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:05
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:10
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:20
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:25
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:40
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-696/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 09:50
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-480/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 10:10
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 10:20
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-469/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 10:40
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-648/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 10:50
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 11:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 11:40
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-О-46/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 11:50
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 12:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.03.2023, во 13:00
 • Март
  14

  Предмет: К-95/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.03.2023, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: К-107/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.03.2023, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.03.2023, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.03.2023, во 09:45
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-О-65/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.03.2023, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: К-45/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.03.2023, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-545/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  21.03.2023, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: К-93/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.03.2023, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.03.2023, во 13:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: К-9/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-78/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2023, во 12:00